Omnibus prik

Univalg 2019: Her er resultatet

Efter årets valg bliver der udskiftning på fire ud af de fem pladser i bestyrelsen, som universitetets medarbejdere og studerende råder over. Alle medarbejdervalgte er nye i bestyrelsen. Eneste genganger er studerende Ditte Marie Thomsen, som sidste år blev valgt til bestyrelsen og derfor ikke var på valg i år.

Nye repræsentanter for studerende og medarbejdere i AU's bestyrelse efter universitetsvalget. Fra venstre: Peter Balling, professor MSO ved Institut for Fysik og Astronomi, Anne Skorkjær Binderkrantz, professor ved Institut for Statskundskab, Uffe Pilegård Larsen, driftsleder ved Institut for Agroøkologi, Hanna-Louise Schou Nielsen, statskundskabsstuderende og Ditte Marie Thomsen, der studerer uddannelsesvidenskab og blev valgt til bestyrelsen sidste år. Foto: Lise Balsby, Jonas Ahlstrøm og Ida Marie Jensen

Den samlede stemmeprocent ved årets universitetsvalg landede på 21,11, hvilket er den højeste valgdeltagelse i de seneste ni år. 

I år skulle både medarbejdere og studerende vælge repræsentanter til AU’s bestyrelse, som er universitetets øverste myndighed.

Som noget nyt var der ved dette valg kun ét mandat at kæmpe om for de studerende som følge af nye valgregler. 

LÆS OGSÅ: Nye valgregler holder mindretal ude af AU’s bestyrelse

Studenterrådet sidder igen på begge mandater i bestyrelse 

Ikke overraskende løb Studenterrådet med det ene mandat, og rådet sidder nu igen på begge studenterpladser i bestyrelsen, efter at Konservative Studenter med hjælp fra Frit Forum sidste år vandt det ene mandat. Statskundskabsstuderende Hanna-Louise Schou Nielsen, der også er næstformand i Studenterrådet, slutter sig til Ditte Marie Thomsen, som sidste år blev valgt for Studenterrådet. Begge er valgt for en toårig periode.

To nye professorer i bestyrelsen 

De videnskabelige medarbejdere skulle i år vælge to repræsentanter til bestyrelsen. Valgt er Anne Skorkjær Binderkrantz, professor ved Institut for Statskundskab, og Peter Balling, professor MSO ved Institut for Fysik og Astronomi. Disse to afløser Susanne Bødker, professor ved Institut for Datalogi,  og Søren Pold, lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur.

Susanne Bødker har siddet i bestyrelsen i to perioder og kunne derfor ikke genopstille. Søren Pold har siddet i bestyrelsen siden efteråret 2015 og stillede i år op til genvalg.

De tekniske og administrative medarbejdere skulle i år også vælge ny repræsentant i bestyrelsen. Driftsleder Uffe Pilegård Larsen, Institut for Agroøkologi, blev valgt ved fredsvalg. 

LÆS OGSÅ: UNIVALG 2019: Ny TAP-repræsentant i AU’s bestyrelse flyver med droner og planlægger markforsøg

Ud over valget til bestyrelsen var der også valg til de fire akademiske råd, til ph.d.-udvalg og til studienævn. Ved årets valg var der i alt 16 kampvalg, 69 fredsvalg og 20 bortfaldne valg.

 

Grafik: Astrid Reitzel