Omnibus prik

UNIVALG 2019: Ny TAP-repræsentant i AU’s bestyrelse flyver med droner og planlægger markforsøg

Driftsleder Uffe Pilegård Larsen fra Institut for Agroøkologi i Flakkebjerg er valgt ved fredsvalg som ny repræsentant for de tekniske og administrative medarbejdere ved AU.

Driftsleder Uffe Pilegård Larsen er nyvalgt til AU's bestyrelse. Foto: Jonas Ahlstrøm

5 skæve til Uffe Pilegård Larsen

  1. Sidst, jeg var oppe i det røde felt, var: ... da der blev stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt nogle af mine kolleger kunne holde pause, efter at de havde arbejdet over. Mine kolleger arbejder hårdt, og at der blev stillet spørgsmål ved deres integritet, synes jeg ikke var i orden.
  2. De færreste ved, at jeg: ... grundlæggende ikke kan lide at stille mig op foran en større forsamling og holde tale.
  3. Jeg kan ikke få det bedre, end når jeg: ... er sammen med mit barnebarn på 1 år. Jeg er så heldig at bo i bofællesskab med ham og hans forældre. Jeg bor på loftet af vores gård, mens de bor i stueetagen.
  4. Min yndlings-app er: ... den norske vejr-app yr.no. I mit arbejde er det ret vigtigt både at kunne se, hvordan vejret bliver fremadrettet, og hvordan det har været – blandt andet i forhold til temperatur og nedbør. Den norske app kan zoome helt ind på et enkelt område og er mere præcis end sit danske modstykke.
  5. Mit yndlingssted på AU: På min arbejdsplads her i Flakkebjerg har vi en vandrehal med 12 meter høje bambus, som er meget behagelig at gå igennem. Da beslutningen om at etablere den blev taget, syntes jeg, det var noget frås – og jeg kunne ikke lade være med at tænke på alle de maskiner, man kunne have købt. Men at få skabt et rum, som man kan finde lidt hvile i, er vigtigt – især i et forskningsmiljø. Det kan jeg godt se nu.

Til daglig er Uffe Pilegård Larsen med til at planlægge markforsøg på de i alt 200 hektarer marker i Flakkebjerg, som Institut for Agroøkologi råder over. Derudover er han ansvarlig for, at de droner, som instituttet benytter både i drifts- og forskningsøjemed, overholder reglerne.

Og nu skal han billedligt talt til at se universitetets virke fra drone-perspektiv, når han som nyvalgt repræsentant for de tekniske og administrative medarbejdere (TAP) på AU sætter sig ved mødebordet i AU’s bestyrelse.

”En bestyrelse skal træffe beslutninger på et retvisende grundlag. Som TAP-repræsentant har jeg måske nogle andre vikler på, hvad der er godt for universitetet, og kan være med til at brede perspektivet ud. Og det er væsentligt, for på det her niveau træffer man beslutninger, som vil få konsekvenser for medarbejderne,” siger Uffe Pilegård Larsen.

Forskere skal ikke bruge tid på rutineopgaver 

Et af de perspektiver, han som TAP-repræsentant ikke overraskende gerne vil bringe med til mødebordet, er den rolle, de tekniske og de administrative medarbejdere spiller på universitetet.

”Både AC-TAP'er og de tekniske TAP'er er vigtige, for at AU kan fastholde et internationalt niveau. Det er klart, at man på et universitet skal have så mange forskere som muligt ansat. Men man skal passe på med at vælge for meget af TAP-personalet fra, for forskerne skal ikke bruge deres tid på at lave rutineopgaver,” siger han. 

Må opgive nogle af sine tillidsposter

Uffe Pilegård Larsen har været tillidsrepræsentant siden 1987. Dengang var han ansat i det daværende Danmarks JordbrugsForskning (DJF), som i 2007 blev en del af Aarhus Universitet. I dag er han tillidsrepræsentant for medarbejdere, der er organiseret under Forbundet for Tjenestemænd og fællestillidsrepræsentant for medarbejdere organiseret under Jordbrugsteknologerne i Danmark. Men som nyvalgt bestyrelsesmedlem opgiver han nogle af tillidsposterne. For han mener ikke, at han kan sidde i bestyrelsen og træffe beslutninger om eksempelvis besparelser og samtidig være med i det øverste samarbejdsudvalg.

”Jeg har lagt snittet sådan, at jeg på hovedsamarbejdsudvalgs-niveau opgiver mine poster. Men fra fakultetssamarbejdsudvalgs-niveau og nedefter beholde jeg mine poster.” 

Verden uden for 8000 C

Som tillidsrepræsentant har Uffe Pilegård Larsen taget turen mellem Flakkebjerg ved Slagelse og Aarhus et par gange om måneden. Og selvom han understreger, at han ikke har som opgave at være talerør for Flakkebjerg i bestyrelsen, vil han gerne bringe relevante perspektiver fra organisationen uden for 8000 Aarhus C med ind i bestyrelseslokalet.

”Der er da nogle, der har det sådan: Fri os fra det der organisationshalløj, og lad os arbejde i fred. Men generelt mener jeg, at vi har fået det til at fungere tilfredsstillende, at organisationen er spredt over flere geografier. Det er ikke perfekt, og man vil sikkert altid føle sig koblet lidt af, når man ikke sidder tæt på beslutningstagerne. Men jeg tror på, at man traf den rigtige beslutning, da man lagde os sammen.” 

Uffe Pilegård Larsen afløser teamleder for Ph.d.-skolen på Arts, Anna Louise Plaskett, i bestyrelsen.

5 skæve til Uffe Pilegård Larsen

  1. Sidst, jeg var oppe i det røde felt, var: ... da der blev stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt nogle af mine kolleger kunne holde pause, efter at de havde arbejdet over. Mine kolleger arbejder hårdt, og at der blev stillet spørgsmål ved deres integritet, synes jeg ikke var i orden.
  2. De færreste ved, at jeg: ... grundlæggende ikke kan lide at stille mig op foran en større forsamling og holde tale.
  3. Jeg kan ikke få det bedre, end når jeg: ... er sammen med mit barnebarn på 1 år. Jeg er så heldig at bo i bofællesskab med ham og hans forældre. Jeg bor på loftet af vores gård, mens de bor i stueetagen.
  4. Min yndlings-app er: ... den norske vejr-app yr.no. I mit arbejde er det ret vigtigt både at kunne se, hvordan vejret bliver fremadrettet, og hvordan det har været – blandt andet i forhold til temperatur og nedbør. Den norske app kan zoome helt ind på et enkelt område og er mere præcis end sit danske modstykke.
  5. Mit yndlingssted på AU: På min arbejdsplads her i Flakkebjerg har vi en vandrehal med 12 meter høje bambus, som er meget behagelig at gå igennem. Da beslutningen om at etablere den blev taget, synes jeg, det var noget frås – og jeg kunne ikke lade være med at tænke på alle de maskiner, man kunne have købt. Men at få skabt et rum, som man kan finde lidt hvile i, er vigtigt – især i et forskningsmiljø. Det kan jeg godt se nu.