Universitetet vil sælge solceller til studerende og ansatte

Nyt projekt giver studerende og ansatte på Aarhus Universitet mulighed for at købe andele af solcelleanlæg, der bliver installeret på tagene af AU-bygninger. Prisen kan blive cirka 1.000 kroner.

Solcellerne bliver sandsynligvis installeret på taget af bygninger i Nobelparken. Zhe Zhang (t.v.) er projektkoordinator, mens Marta Victoria (i midten) er leder af projektet på AU. Foto: Jesper Rais og Melissa Bach Yildirim/AU Foto og privat

Projektet, der startede i december 2021 og løber i 3 1/2 år, har i alt ni partnere: 

  • Universidad Politécnica de Madrid (Spanien)
  • Centre for Sustainable Energy (England)
  • Forest of Dean District Council (England)
  • KempleyGreen Consultants (England)
  • Institute for Science and Innovation Communication (Tyskland)
  • Qualifying Photovoltaics (Spanien)
  • University of Ljubljana (Slovenien)
  • Universidade de Évora (Portugal)
  • Aarhus Universitet

Studerende og ansatte på Aarhus Universitet kommer i fremtiden til at kunne tjene penge på solcelleanlæg på Aarhus Universitet.

Et nyt, EU-støttet projekt betyder nemlig, at studerende og medarbejdere kan købe en eller flere andele af et solcelleanlæg, som bliver placeret på tagene af AU-bygninger.

Solcelleanlæggene koster cirka 1,5 millioner kroner og vil sandsynligvis stå klar i begyndelsen af 2023, fortæller projektkoordinator Zhe Zhang fra Institut for Mekanik og Produktion ved AU. Hun forventer, at anlæggene bliver installeret på tagene af bygninger i Nobelparken, men intet ligger endnu fast.

"I øjeblikket forsøger vi at involvere folk. Vi forventer at kunne starte crowdfundingen i anden halvdel af dette år," siger hun.

Ejerne af aktierne vil hvert år modtage en fortjeneste for den mængde el, solcelleanlægget producerer.

AU er stadig i den indledende fase af projektet. Det er derfor uvist, hvad studerende og ansatte må punge ud med for at få en andel i solcelleanlæggene, men Zhe Zhang kommer med et bud.

"Vi kommer nok til at dele det ud, sådan at det kunne blive 1.000 kroner for at investere i projektet."

"Vores mål er at få mange forskellige mennesker med. Vi vil ikke have, at én stor virksomhed betaler det hele," siger hun.

Solcelleanlæggene ventes at få en samlet størrelse på cirka 200 kilowatt. Den mængde kan give elektricitet til omtrent tre bygninger i Nobelparken, fortæller Zhe Zhang. I sidste ende er størrelsen dog afhængig af, hvor mange der ønsker at købe en andel.

Projektet skal sætte fokus på den grønne omstilling og give borgere mulighed for at deltage aktivt i den.

"Idéen er, at vi gør det nedefra og op. Vi vil virkelig gerne skabe opmærksomhed og på en måde bemyndige folk. Vi er på universitetet og har mange unge mennesker, der forhåbentlig stifter bekendtskab med vedvarende energi og i fremtiden vil tænke over det og vælge det til," siger Zhe Zhang.

Der er allerede interessere for at blive en del af projektet. Flere ansatte har således henvendt sig via e-mail for at høre nærmere.

EU-projektet går under navnet Aurora og rulles ud i både Portugal, Slovenien, Spanien, England og Danmark. I alt støttes det med 34 millioner kroner, som skal give solcelleanlæg, der samlet kan producere 1 megawatt.

Det er en del af et såkaldt Green Deal-initiativ, som har til formål at fremme en borgerstyret tilgang til at reducere kulstofemissioner med 55 procent inden for det næste årti.

Selvom det kun er finansieret frem til 2025, forventer Zhe Zhang, at initiativet holder sig i live i mange år. Hun anser det som et pilotprojekt, der i sidste ende skal skabe grobund for endnu flere crowdfundede grønne projekter.

"Hvis vi tog det ned efter tre år, giver det ingen mening. Det ville bare være spild af penge. Så vi vil helt sikkert beholde det i hele solcelleanlæggets livstid, som kan være 20-25 år," siger hun.

I spidsen for projektet på AU er lektor Marta Victoria, der i en pressemeddelelse fortæller, at en grøn transformation er en stor opgave, "som kræver en indsats fra mange forskellige parter".

"Man skal bestemt ikke underkende vigtigheden af sådanne projekter, hvor borgere kan tage medejerskab på systemiske transformationer", udtaler Marta Victoria.

Zhe Zhang opfordrer interesserede til at kontakte hende eller Marta Victoria allerede nu, selvom projektet er i sin indledende fase.