Omnibus prik

Universitetsledelsen: Undervisningen skal foregå online resten af semesteret

Undervisningen fortsætter online foran computerskærmen for studerende på Aarhus Universitet resten af forårssemesteret, og som udgangspunkt skal eksamenerne også afholdes online. Bliver der mulighed for at åbne campus, vil studiemiljøet blive prioriteret over undervisning. Det slog universitetsledelsen fast mandag.

Det vides endnu ikke, hvornår de studerende igen kan få adgang til campus. Men det ligger fast, at studiemiljøet vil blive prioriteret – og at undervisning resten af semesteret vil foregå online. Arkivfoto: Lars Kruse, AU Foto

Ved middagstid mandag fik de studerende ved Aarhus Universitet en længe ventet besked om udsigterne til at vende tilbage i auditorier, til holdundervisning eller i læsesale.  

Men tålmodigheden skal fodres på ny, for undervisningen fortsætter nemlig online resten af forårssemesteret, lyder udmeldingen fra universitetsledelsen.

”Vi vægter forudsigelighed højt af hensyn til den faglige kvalitet og af hensyn til jeres mulighed for at planlægge og forberede jer – både som studerende og medarbejdere. Derfor har vi besluttet, hvordan rammerne for undervisning og eksamen bliver på Aarhus Universitet frem mod sommer, og hvilke aktiviteter der prioriteres i en mulig genåbning,” skriver ledelsen i udmeldingen.

Studiemiljø prioriteret over undervisning på campus

Bliver der fra politisk side lempet på restriktionerne, så det bliver muligt at åbne campus for de studerende, vil studiemiljøet og de studerendes muligheder for at arbejde sammen på campus blive prioriteret over undervisning på campus.

Baggrunden for den beslutning er i høj grad erfaringerne fra efteråret, forklarer prorektor Berit Eika, der understreger, at beslutningen har været dilemmafyldt.

”Til trods for en stor indsats fra alle i efteråret måtte vi konstatere, at den undervisning, vi kunne tilbyde på campus, havde karakter af nødundervisning. Det var blandt andet vanskeligt at udnytte de fysiske rammer på grund af afstandskravet, og flere studerende valgte alligevel at fortsætte studierne hjemmefra.”

Universitetsledelsen har derfor prioriteret, at en mulig åbning af campus skal bruges til at give de studerende adgang til læsepladser og til at mødes med deres studiegrupper på campus. Og at give studenterforeningerne mulighed for at påbegynde deres virke igen. Hvordan det konkret skal løses, er svært at sige uden at kende de til den tid gældende retningslinjer, siger Berit Eika.

”Men det vil involvere et test-setup, som vi også ser det hos folkeskoler og gymnasier i øjeblikket, og at de studerende skal kunne befinde sig i afgrænsede bobler. Det er vi i gang med at finde ud af, og det er en stor logistisk udfordring.” 

Vil man skulle bestille tid til at få lov til at komme på campus?

”Det er en af overvejelserne, for vi vil jo gerne sikre os, at muligheden for at komme på campus reelt bliver for alle,” siger Berit Eika.

Håber på krav, der er til at manøvrere i 

Den 23. marts offentliggør regeringen en større plan for den kommende genåbning af samfundet; alligevel har universitetsledelsen valgt at melde ud nu frem for at afvente den politiske udmelding.

”Vi har hele tiden sagt, at vi ville komme med en udmelding i midten af marts, og det står vi ved. Vi er meget bevidste om ikke at sende den ene mail efter den anden med forskellige oplysninger, fordi det kan virke forstyrrende,” siger Berit Eika, der gerne ser, at universiteterne bliver stillet krav, der er til at manøvrere i.

”Et afstandskrav på to meter er krævende, det samme er kravet om test. Men vi står naturligvis på hovedet for at efterleve myndighedernes retningslinjer.” 

Hjælp til at adskille studieliv fra privatliv 

Med i ledelsens overvejelser er også undersøgelser – både AU’s egne og nationale undersøgelser – der viser, at de studerendes trivsel er påvirket af coronanedlukningen. 

”Det er tydeligt, at de studerende er demotiverede. Og den følelse tror jeg, vi alle deler. Vi er trætte, vi vil gerne tilbage. Men de studerende lever ofte i små miljøer, der gør det svært at adskille studieliv og privatliv, og det er en af de tilbagemeldinger, vi har fået fra de studerende, at vi kan hjælpe med at skabe struktur i deres dagligdag,” siger Berit Eika.

Afklaring er vigtig

Hos Studenterrådet ærgrer forperson Marie Dall sig over, at der ikke er udsigt til undervisning på campus dette semester. Men hun mener samtidig, det er vigtigt for de studerende at få en afklaring af, hvordan de næste måneder kommer til at se ud.

”Vi har forståelse for udmeldingen, for det at være studerende kræver, at man planlægger sin tid frem mod eksamen. Nogle studerende sidder i udlandet, andre forskellige steder i Danmark. Det er ikke et ønskescenarie, og vi havde håbet indtil det sidste, at vi kunne komme tilbage,” siger Marie Dall og tilføjer, at det for hende at se er det rigtige tidspunkt for en langsigtet plan:

”Skulle vi vente til slutningen af marts, hvor regeringen kommer med sin plan for genåbning, er semesteret ved at være slut, og det vil være for sent at omlægge.”

Studenterrådet: Fornuftig prioritering

Bliver der mulighed for genåbning, er det som nævnt studiemiljøet, der står forrest i køen. Selvom Studenterrådet havde håbet på, at de studerende kunne få undervisning på campus, anerkender hun ledelsens beslutning om at prioritere studiemiljøet, hvis restriktionerne i løbet af de kommende måneder bliver lempet.

”Det virker rigtig fornuftigt. Det kan hjælpe mod ensomhed, manglende socialt nærvær samt udfordrende faglighed, fordi vi ikke kan mødes i studiegrupperne. Online-undervisningen fungerer, men det ikke at kunne ses med andre studerende på campus, samt at studiemiljøet er under pres, det er svært. Derfor er det for os at se den rigtige prioritering,” siger Marie Dall.

Hun mener, det vidner om, at ledelsen anerkender, hvad et studieliv består af ud over fagligheden.

”Det er rigtig vigtigt, at ledelsen nu får adskilt, hvad der er undervisning og eksamen, og hvad der er andre aktiviteter. Den del har vi udtrykt vores holdning omkring, fordi mange studerende har været i tvivl om, hvilke regler der gælder,” siger Marie Dall.

Eksamener bliver online

Der er også dystre udsigter til, at de studerende til sommer kan møde censor og underviser ansigt til ansigt til eksamen.

”Eksamener i forårssemesteret 2021 afholdes som udgangspunkt online,” lyder meldingen fra universitetsledelsen. Der er dog undtagelser for praktiske prøver i laboratorier, klinik og værksteder. På samme måde bliver eksamener uden hjælpemidler afviklet på campus i det omfang, det er muligt i forhold til retningslinjerne.

Marie Dall hæfter sig ved, at ledelsen bruger vendingen 'som udgangspunkt'.

”Nu har vi en udmelding at arbejde ud fra. Min forhåbning er, at hvis regeringen åbner for muligheden for, at vi kan være mere på campus, så kan universitetsledelsen justere på eksamensplanen, så flere eksamener kan afholdes fysisk,” siger Marie Dall og fortsætter:

”Studenterrådet vil dog altid kæmpe for, at der også i sådan en situation vil blive taget hensyn til de studerende, der er i risikogruppen og derfor gerne vil afvikle deres eksamen online.”

Efter påskeferien vil de opdaterede eksamensplaner være tilgængelige for de studerende.

Korrekturlæst af Charlotte Boel