Omnibus prik

Ikke kun på AU: Alle landets universiteter er ramt af underskud

Der er underskud i regnskabet hos alle landets universiteter. På AU, DTU, AAU og RUC har det også resulteret i afskedigelser. Nogle er gennemført, andre er på vej. Få her overblikket over den økonomiske situation og konsekvenserne på de otte universiteter.

Photo: Colourbox

Aarhus Universitet tabte 36 millioner kroner på sin drift i 2022 og endte med et samlet underskud på 292 millioner kroner, efter at tabet på de finansielle poster er gjort op. Men AU er ikke alene om at have økonomiske problemer. Resten af landets universiteter kom også ud af 2022 med underskud. For nogle ser det værre ud end andre.

Årsregnskab: AU tabte næsten 300 millioner kroner sidste år

Københavns Universitet (KU) der med sine knap 37.000 studerende er mest sammenlignelig med AU, tabte 235 millioner kroner i fjor. På driften lød underskuddet på 52 millioner kroner, mens de finansielle poster ligesom på AU var udslagsgivende for det store underskud. Her tabte universitetet 183 millioner kroner. KU har indtil videre ikke meldt noget ud om besparelser oven på underskuddet.

På Aalborg Universitet (AAU) kom man ud af sidste år med et underskud på 138 millioner kroner. Næsten halvdelen af underskuddet kom fra finansielle poster, der alene gav et underskud på 64 millioner kroner. Her er det også udefrakommende faktorer som uro på de finansielle markeder, stigende energipriser og faldende studenteroptag, der er synderen, oplyser universitetet.

AAU har allerede varslet sparerunder og afskedigelser. Det fremgår af en nyhed fra AAU fra 11. april, hvor universitetsdirektør Søren Lind Christiansen erkender, at universitetets økonomi er presset. Universitetet har varslet Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, hvilket er kutyme, når mere end 30 medarbejdere skal afskediges på samme tid. 

Kigger man mod Danmarks Tekniske Universitet (DTU), har krisen også sat sig. Universitetet kom ud af 2022 med et underskud på 290 millioner kroner og oplyste i marts, at 75 medarbejdere som følge af den økonomiske situation var blevet varslet fyret, mens 64 medarbejdere indgik aftaler om frivillig fratrædelse. Også på DTU er det inflationen og de stigende priser, der er skyld i det store underskud, mens også øgede udgifter til IT-sikkerhed har vist sig i resultatet, oplyste universitetet i en nyhed i marts.

Det seneste universitet, der har meldt ud om økonomiske problemer, er Roskilde Universitet (RUC). Universitetet har endnu ikke offentliggjort sin årsrapport, men i en nyhed fra 17. april oplyser RUC, at der skal findes 18 millioner kroner i lønbudgettet som følge af en økonomi under stort pres. De 18 millioner kroner svarer til, at der skal nedlægges 31 årsværk. Stillingerne skal til dels findes via frivillige fratrædelser og vakante stillinger, som ikke genbesættes, men det vil formentlig også blive nødvendigt med afskedigelser, lyder det. De seneste måneders initiativer på RUC som ansættelsesstop og generelle besparelser på driften har ikke været nok, oplyser universitetet.

Syddansk Universitet (SDU) kom ud af 2022 med et underskud på 96 millioner kroner. Underskuddet på driften lød på 52,7 millioner kroner, mens de finansielle poster gav et underskud på 43,9 millioner kroner. Det er ”færre studerende, stigende priser og øgede omkostninger”, der har sat SDU’s økonomi under pres, skriver universitetet i en nyhed til sine medarbejdere. Ifølge Forskerforum har SDU’s ledelse oplyst, at der skal spares 95 millioner kroner på budgettet fra 2024. Alle universitetets fakulteter skal finde penge i budgettet.

Underskuddet på Copenhagen Business School (CBS) i 2022 lød på 47,5 millioner kroner. CBS har ikke meldt noget ud om, hvorvidt situationen kræver besparelser.

IT-universitetet endte med et underskud på 18,9 millioner kroner for sidste år. Underskuddet var 10 millioner kroner større end forventet, men universitetet anser det som ”acceptabelt set i lyset af den samfundsmæssige udvikling i 2022”.

Korrekturlæst af Charlotte Boel.