KLUMME: Personlige relationer kan antænde nye forskningssamarbejder – prøv det!

Både forskere og virksomheder har gavn af samarbejdet mellem universitet og erhvervsliv – en sidegevinst for begge parter er ofte et øget netværk. Netværk, som igen danner baggrund for nye projekter. Erhvervsdirektør Lone Ryg Olsen opfordrer derfor i sin klumme forskere til at kaste sig ud i netværk med erhvervslivet.

Lone Ryg Olsen er erhvervsdirektør ved Aarhus Universitet. Photo: Roar Lava Paaske