Ny fyringsrunde på to fakulteter

Medarbejderne i administrationscentrene på det naturvidenskabelige og det sundhedsvidenskabelige fakultet skal ud i en ny fyringsrunde.

Smagen af skærekage er ved at blive hverdagskost for administrative medarbejdere på Aarhus Universitet.

Hvor mange medarbejdere, der risikerer at stå med en fyreseddel i hånden, er endnu uvist. Men i går onsdag blev medarbejderne i administrationscentrene på det naturvidenskabelige fakultet ST og det sundhedsvidenskabelige fakultet Health orienteret om, at de skal ud i en ny fyringsrunde, og at den skal effektures i løbet at dette efterår.

Besparelser på 7,5 mio. på Health

Ledelsen på det sundhedsvidenskabelige fakultet skal finde besparelser på 7,5 millioner kroner, og det er ikke helt nyt for medarbejderne, at en sparerunde var forestående. Men derimod er det nyt, at den skal gennemføres i år, da aftalen hidtil har været, at sparerunden skulle finde sted i perioden 2018-2021.

”Men fordi Health er under et særligt pres på både uddannelse og forskning, har ledelsen besluttet at fremskynde processen, så 2020-besparelsen allerede skal hentes i 2019,” forklares det i en nyhed om besparelserne til medarbejderne på Health. 

Hvad angår baggrunden for allerede nu at gennemføre besparelserne står der videre i nyheden til medarbejderne: 

”Det er flere udefra kommende omstændigheder, der fremskynder besparelserne: Basisbevillingen til universiteterne er beskåret, indtægter fra private fonde går ned, så flere skal kæmpe om færre midler, og så har fremdriftsreformen skabt et pres på indtægterne på Health; udviklingen på de sundhedsvidenskabelige uddannelser er ikke så positiv som på de øvrige fakulteter. På medicinuddannelsen, der udgør den største del af studietiden på Health, forsinkes de studerende primært af forskningsåret. Derudover har regeringen pålagt universiteterne et såkaldt omprioriteringsbidrag på to pct., som ser ud til at blive forlænget med finanslov 2018.”

Ledelsen har iværksat tre såkaldte afværgeforanstaltninger, nemlig ansættelsesstop, mulighed for senioraftale og mulighed for en frivillig fratrædelsesordning.

Også besparelser på 7,5 mio. på ST

Medarbejderne i administrationscentret på det naturvidenskabelige fakultet fik ligeledes nyheden om kommende fyringer i går onsdag. Også i dette administrationscenter skal der findes besparelser på 7,5 millioner kroner. Og også her er det kommet uventet, at der allerede i år atter skal fyres administrative medarbejdere på ST. Sidste år sagde administrationscentret farvel til medarbejdere svarende til 10 årsværk og også forrige år var der fyringer i administrationscentret.

Ledelsen på ST begrunder i en nyhed til medarbejderne de kommende fyringer med, at de er led i de administrative besparelser, som universitetsledelsen vedtog i 2014. Universitetsledelsen besluttede da, at det administrative område årligt skal spare to procent frem til 2019. Tidsrammen er så siden blevet udvidet til 2021.