8 ansatte prikket på 2 fakulteter

6 ansatte i administrationscentret på det naturvidenskabelige fakultet og 2 ansatte i administrationscentret på det sundhedsvidenskabelige fakultet er i dag blevet prikket som led i en sparerunde.

Arkivfoto: Roar Lava Paaske

6 ansatte i administrationscentret på det naturvidenskabelige fakultet Science and Technology fik i morges udleveret et såkaldt partshøringsbrev af deres leder og står dermed til at miste deres arbejde. 

”De 6 medarbejdere, som vi påtænker at afskedige, er nogenlunde ligeligt fordelt geografisk og på tværs af de administrative områder. Også i forhold til forskellige personalegrupper er der en nogenlunde ligelig fordeling,” fortæller administrationschef Niels Damgaard Hansen fra Science and Technology.

LÆS OGSÅ: Ny fyringsrunde på to fakulteter

Administrationschefen fortæller samtidig, at både kommunikations- og bygningsområdet er blevet friholdt i denne omgang.

”Især kommunikationsområdet blev hårdt ramt under sidste sparerunde, og bygningsområdet har løbende taget en række besparelser. Og der er en hukommelse i systemet, så alle områder bidrager på et tidspunkt,” fortsætter Niels Damgaard Hansen.

LÆS OGSÅ: Aase Pedersen til ledelsen: ”Hvis I vil spare, så planlæg det dog, så vi ikke skal ud i fyringsrunder”

Også 2 ansatte i administrationscentret på det sundhedsvidenskabelige fakultet Health fik udleveret partshøringsbreve i morges.

”Den ene har fået et brev om påtænkt afsked, mens den anden har fået et brev om mulig omplacering. Hvilket vil sige, at den pågældende om muligt tilbydes en ansættelse et andet sted i organisationen. Vælger vedkommende at takke nej til dette tilbud, vil den pågældende blive påtænkt afskediget,” fortæller administrationschef på Health Steen Harrit Jakobsen.

Han ønsker ikke på nuværende tidspunkt at komme nærmere ind på forhold omkring de 2 ansatte.

”Jeg vil vente med at være mere specifik, indtil jeg fremlægger hele forløbet på et møde i LSU (lokale samarbejdsudvalg, red.) 4. december,” siger administrationschefen.

De 8 ansatte i de 2 administrationscentre, der i dag er blevet prikket, har 14 dage til at gøre indsigelser mod ledelsens påtænkte afsked, og den endelige beslutning træffes af ledelsen 28. november.