Omnibus prik

Ny studerende: Fagforening markedsføres så massivt, at det går ud vores sociale samvær under studiestart

Daniel Rüssell Sangill Pedersson, der netop er begyndt på diplomingeniøruddannelsen i Bygning, oplever, at russerne på ingeniørstudierne bliver udsat for et massivt pres for at melde sig ind i fagforeningen IDA.

Daniel Rüssell Sangill Pedersson har en kandidat i kemi. Da han begyndte på det studium i 2010 meldte han sig ind i IDA. Og han har været medlem af fagforeningen lige siden. Så det er ikke, fordi han har et horn i siden på IDA, at han anker over dens tilstedeværelse under studiestart på ingeniøruddannelserne. Men han mener, at det er principielt forkert, at russerne bliver udsat for en massiv markedsføring, der har til formål at få dem til at melde sig ind i en bestemt fagforening.
Finn Borchsenius, prodekan for uddannelse på fakultetet ST. Foto: AU Foto

Sammen med omkring 50 andre russere mødte Daniel Rüssell Sangill Pedersson i sidste uge op til studiestart på Navitas, hvor de blev introduceret til diplomingeniøruddannelserne Bygning, Bygningsdesign og Maskinteknik. Men russerne hørte også meget om fagforeningen IDA. For meget efter Daniel Rüssell Sangill Pederssons opfattelse.

”IDA har fyldt sindssygt meget i studiestarten. Og det hele blev kørt op på en måde, så man fik indtrykket af, at man skulle skynde sig at melde sig ind i fagforeningen, hvis ikke man ville gå glip af en masse gode tilbud som studerende,” siger Daniel Rüssell Sangill Pedersson.

Hvordan kom det til udtryk?

"Vi fik at vide, at hvis vi skyndte os at melde os ind, ville vi få en genanvendelig vandflaske og en masse rabatter. Desuden fik vi at vide, at fagforeningen er den eneste, der udbyder gratis kurser i de programmer, som vi skal bruge i løbet af studiet. Hvilket vi fik at vide af en repræsentant fra IDA. Men også af tutorerne.”

LÆS OGSÅ: Arts stopper økonomisk samarbejde med fagforeninger og a-kasser i studiestarten

Findes der alternativer til IDA?

Daniel Rüssell Sangill Pedersson har intet imod, at studerende bliver introduceret til en faglig organisation under studiestarten.

"Men ingen har fortalt os, at der muligvis findes alternativer til IDA," siger Daniel Rüssell Sangill Pedersson.

Men gør der rent faktisk det; altså er der andre relevante fagforeninger for ingeniørstuderende?

”Jeg ved det ikke, for jeg har ikke fået det fortalt, og jeg er ny på studiet."

Samtidig er det faldet Daniel Rüssell Sangill Pedersson for brystet, at de studerende ikke blev fortalt, at der er tale om markedsføring af IDA.

”Jeg har ikke én eneste gang hørt nogen sige, at det var reklame for en fagforening. Derimod brugte en tutor tid på at fortælle, hvor glad han selv var for at være medlem af IDA under den faglige introduktion den første dag. Og så vidt jeg har forstået, er det imod reglerne at markedsføre en fagforening under den faglige del af introforløbet."

Mindre tid til socialt samvær

Sidst, men ikke mindst, irriterer det Daniel Rüssell Sangill Pedersson, at promoveringen af IDA efter hans  opfattelse er gået ud over de studerendes mulighed for at lære hinanden at kende under studiestarten. 

”Jeg føler lidt, at vi har brugt tid på at sidde og lytte til reklame på bekostning af de sociale aktiviteter. Og i den forbindelse har det også betydet noget, at IDA har været med under stort set samtlige programpunkter i de tre introdage," forklarer Daniel Rüssell Sangill Pedersson.

”Også da vi havde lokalerundvisning. Undskyld, men hvad er formålet med, at en fagforening er med der? Og da vi var samlet i baren under et eftermiddagsevent, var fagforeningen også repræsenteret. Tutorerne havde travlt med at fortælle, at snacks, kaffe og småkager var sponsoreret af IDA. Jeg sad nærmest med en fornemmelse af, at vi skulle være taknemmelige," lyder det fra Daniel Rüssell Sangill Pedersson. 

”Og IDA skal også med på vores rustur her i den kommende weekend.”

Daniel Rüssell Sangill Pedersson oplever, at mange af hans nye studiekammerater har meldt sig ind i IDA under de tre dages studieintro.

”Mange går rundt med de der vandflasker, som vi blev lovet, hvis vi meldte os ind i fagforeningen.”

LÆS OGSÅ: Også Aarhus BSS har nu styr på sponsoraftaler. Næsten.

Det er blevet værre, meget værre

Modsat flertallet af russere har Daniel Rüssell Sangill Pedersson erfaring med, hvordan en studiestart også kan forløbe, da han tidligere har været turen igennem. Han har nemlig en kandidat i kemi fra AU. Sammenlignet med studiestarten på Kemi tilbage i 2010 siger han om den markedsføring, som de studerende bliver udsat for i dag:

”Jeg synes, det er blevet værre, meget værre. Dengang fyldte reklame ikke ret meget i studiestarten. Som jeg husker det, havde IDA en lille bod sammen med andre, der gerne ville have de studerendes opmærksomhed, i foyeren på instituttet. Det var først senere under bacheloren, at vi for alvor blev introduceret til fagforeningen. Hvorfor skal vi også bruge så meget tid på det, når vi er helt nye? Vi får jo først brug for den, når vi er færdiguddannede."

Vi er ved at få styr på det

Finn Borchsenius, der er prodekan for uddannelse på Science and Technology, forklarer, at fakultetet har gennemgået alle aftaler mellem tutorer, a-kasser og fagforeninger. Og rettet dem til i forhold til de retningsliner for studiestart, der gælder for hele Aarhus Universitet. 

"Så jeg vil sige, at vi har styr på området bortset fra nogle få detaljer i en kontrakt mellem RIA og IDA. Men det bliver klaret inden længe."

RIA, som Finn Borchsenius omtaler, er en forkortelse for Rådet for Ingeniørstuderende Aarhus, som er et fagråd for de studerende på ingeniørstudierne. Fagrådet er en del af Studenterrådet, der er et råd for alle studerende ved Aarhus Universitet.

"Vi har haft en dialog med RIA, og vi har også planlagt en dialog med IDA, så vi vil være helt i hus ved studiestart næste år," fastslår prodekanen.