Omnibus prik

Også Aarhus BSS har nu styr på sponsoraftaler. Næsten.

På Aarhus BSS kan nye studerende fortsat møde fagforeninger og a-kasser ved studiestart. Men ledelsen skal nu sikre, at sponsoraftaler ikke som sidste år har karakter af eksklusivaftaler. Det siger prodekan Per Andersen, der dog må konstatere at traditionen med sponsor-T-shirts har overlevet flere steder, selvom det er i strid med retningslinjerne.

Illustration: Louise Thrane Jensen/Det Koloristiske Komplot
Grafik: Astrid Reitzel
Prodekan ved Aarhus BSS, Per Andersen. Foto: Lars Kruse, AU Foto

Fagforeninger og a-kasser kan fortsat købe sig til synlighed for de nye studerende på fakultetet Aarhus BSS gennem sponsoraftaler, der økonomisk støtter aktiviteter i forbindelse med studiestarten. Også selvom disse sponsoraftaler efter studiestarten sidste år blev kritiseret for at have karakter af eksklusivaftaler. 

Rektor meldte i den forbindelse klart ud, at der ikke må indgås eksklusivaftaler, og universitetsledelsen udformede efter studiestarten også retningslinjer for de aftaler, universitetet indgår med fagforeninger og a-kasser. 

LÆS OGSÅ:AU sælger sine studerende som varer til fagforeninger og a-kasser

”De retningslinjer har vi distribueret videre til ledelserne på institutterne, og det er deres ansvar at sikre, at retningslinjerne bliver efterlevet,” siger Per Andersen, der er prodekan ved Aarhus BSS.

Det betyder, at cheftutorer ikke længere alene kan underskrive sponsoraftaler med fagforeninger og a-kasser.

”Det ansvar ligger hos institut- og studieledelsen, for en studerende kan jo ikke underskrive en aftale på vegne af AU. Dermed er det også ledelsens ansvar at sikre, at der ikke indgår elementer af eksklusivitet i aftalerne,” siger Per Andersen.

LÆS OGSÅ: Cheftutorer har indgået sponsoraftaler med fagforeninger i årevis – men er de overhovedet lovlige?

Tror på den lokale autonomi

På Arts besluttede fakultetsledelsen før sommerferien at stoppe alt økonomisk samarbejde med fagforeninger og a-kasser i forbindelse med studiestarten.

LÆS OGSÅ: Arts stopper økonomisk samarbejde med fagforeninger og a-kasser i studiestarten

Så langt vil man ikke gå på Aarhus BSS, siger Per Andersen.

”Vi tror på den lokale autonomi i forhold til at arrangere aktiviteter i forbindelse med studiestart. Vi har orienteret institutterne om retningslinjerne, men derudover har vi ikke gjort yderligere.”

Per Andersen mener, at det kan give fin mening at etablere kontakt mellem fagforeninger eller a-kasser og de nye studerende i forbindelse med studiestarten.

”Men det er klart, at det ikke skal fremstå, som om der for eksempel kun findes én relevant a-kasse for de studerende på en given uddannelse. Alle skal være velkomne til at synliggøre sig for de studerende,” siger han.

Ikke en del af det officielle program 

Samtidig pointerer Per Andersen, at møder mellem studerende og fagforeninger og a-kasser ikke må indgå som en del af det officielle, faglige program.

”De skal ligge i ydertimerne af vores dagsprogram, og det skal være tydeligt, at der er tale om et frivilligt tilbud. Præcis hvordan cheftutorerne skal gribe det an i praksis, har vi som fakultetsledelse ikke lavet regler for. Det er igen op til institutterne at sikre, at de nye studerende ikke får indtryk af, at det er det eneste tilbud, der findes. Eller at de føler sig presset til at skrive under på en tilmeldingsblanket.” 

En runde mere

Per Andersen understreger, at fakultetsledelsen følger sagen og også vil drøfte den efter studiestarten for at vurdere, om der skal tilføjes nye retningslinjer i forbindelse med næste års studiestart.

Og det skal der, må Per Andersen sande. For allerede nu er han blevet opmærksom på, at budskabet om, at de nye studerende ikke skal udsættes for direkte reklamer i forbindelse med den faglige del af deres studiestart, ikke er trængt helt ud til alle.

”Derfor har vi et par enkelte steder, hvor traditionen med sponsorerede tutor-T-shirts og lignende har overlevet også i år. Det er selvfølgelig ærgerligt, men det tager åbenbart en runde mere at komme helt i mål.”