Omnibus prik

Se, om du er på listen over lockout-ramte på AU

AU har offentliggjort lister over de medarbejdere, der vil være omfattet af lockout, hvis det ender med sammenbrud i de igangværende overenskomstforhandlinger i Forligsinstitutionen.

Hvis du er medlem af en fagforening, der hører under enten Akademikerne, OAO, Centralorganisationen af 2010 (CO10), Lærernes Centralorganisation eller er medlem af Dansk Journalistforbund kan du her se, om du vil være omfattet af en eventuel lockout af medarbejdere ved AU.


Fakta

Listen over ansatte, der ikke vil ikke være omfattet af lockout

  • Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte.
  • Chefer ansat under overenskomsten for akademikere i staten og lønmæssigt indplaceret i lønramme 36 og derover.
  • Chefkonsulenter med personaleledelsesansvar.
  • Medarbejdere, som er undtaget ved central eller decentral aftale om nødberedskab. De pågældende får direkte information.
  • Medarbejdere ansat på individuel kontrakt, hvor ansættelsen ikke er omfattet af en overenskomst, fordi ansættelsesforholdet ligger uden for overenskomstens gyldighedsområde/dækningsområde.
  • Elever er normalt undtaget fra konflikt (via hovedaftalerne).
  • Ansatte, der har tjenestefrihed uden løn. Hvis tjenestefriheden ophører under konflikten, er de pågældende omfattet fra dette tidspunkt.
  • Medarbejdere, der ikke er medlemmer hos de organisationer, konfliktvarslet omfatter.

    Kilde: AU HR

Fakta

Information fra AU HR

AU HR opdaterer løbende siden Overenskomstforhandlinger (OK 2018), hvor du kan få overblik over, hvordan en eventuel konflikt vil påvirke ansatte på Aarhus Universitet. 


LÆS OGSÅ