Omnibus prik

19 medarbejdere forlader DPU i stor sparerunde: 11 går frivilligt – 8 er varslet fyret

Otte medarbejdere ved DPU fik i sidste uge besked om, at ledelsen påtænker at fyre dem. Derudover har otte medarbejdere taget imod en frivillig fratrædelsesordning, mens tre medarbejdere har sagt op, efter at DPU i efteråret varslede nedskæringer og et sparekrav på 15 millioner kroner. Fyringerne er en katastrofe, og alle er påvirket af det, fortæller Bjørg Kjær, der er fællestillidsrepræsentant for det videnskabelige personale.

Foto: Arkivfoto: Lars Kruse, AU Foto

Tirsdag formiddag i sidste uge var alle medarbejdere ved DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse blevet bedt om at sidde klar ved mailen i tidsrummet 9.00-9.15. I det tidsrum tikkede en nedslående melding ind i indbakken hos otte medarbejdere på DPU: et såkaldt partshøringsbrev med besked om, at ledelsen påtænker at afskedige dem.

Fyringerne kommer, efter at instituttet i september oplyste, at det skal spare 15 millioner kroner, og at op mod 22 stillinger stod til at blive skåret væk.

DPU skal spare 15 millioner kroner – 22 stillinger skal skæres væk

Siden har 11 medarbejdere valgt at gå frivilligt: DPU har indgået otte frivillige fratrædelsesaftaler med videnskabelige medarbejdere, mens tre videnskabelige medarbejdere og en teknisk-administrativ medarbejder har valgt at sige deres stillinger ved instituttet op.

De otte medarbejdere, som er påtænkt afskediget, har nu en høringsperiode på 14 dage til at gøre indsigelser. Efter høringsperioden er slut, sender DPU 16. december breve ud til de medarbejdere, der definitivt bliver fyret.

Fællestillidsrepræsentant: En katastrofe

Institutleder på DPU, Claus Holm, kan fredag ikke fortælle, hvordan de otte varslinger fordeler sig på TAP og VIP. Men Henrik Skovlund, der er lektor på DPU, skriver på sin facebookprofil, at han er ”en af de seks videnskabelige medarbejdere, som blev fyringsvarslet på DPU”.

Medarbejderne er i chok. Både dem, der er blevet varslet fyret, og deres kolleger. Det fortæller Bjørg Kjær, der er lektor på DPU og fællestillidsrepræsentant for det videnskabelige personale (VIP).

”Det er som et granatnedslag. En katastrofe. Folk er rystede. Og for DPU er det selvfølgelig også et tab. Det påvirker selvfølgelig de varslede allermest. Men man skal ikke tage fejl: Det påvirker selvfølgelig også alle andre kolleger,” siger Bjørg Kjær.

Institutleder kan ikke kommentere på personalesager

Institutleder Claus Holm kan ikke gå ind i de enkelte fyringsvarslinger, da der er tale om personalesager, fortæller han. Han vil derfor heller ikke forholde sig til den kritik, der har spredt sig fra flere af de medarbejdere, der er påtænkt afskediget, som offentligt har fortalt om, at de tirsdag fik meldingen.

DPU-lektor Thomas Aastrup Rømer har på sin facebookprofil fortalt, at han er en af de varslede. Han mener, at fyringen har ”usaglig karakter” og skriver på sin profil, at han under høringsperioden vil gøre alt for, ”at dette – efter min mening – politiske og usaglige overgreb på forskningsfriheden og pædagogikken ikke realiseres”.

En anden er førnævnte lektor Henrik Skovlund, der på Facebook skriver, at det ikke har været muligt for ham at få aktindsigt i de udvælgelseskriterier, der har ligget til grund for, at ledelsen har udpeget ham til en afskedigelse.

”Vi fik tilbudt en samtale med vores leder Claus Holm, men under denne ville han ikke udtale sig om de individuelle begrundelser for vores fyring, men blev ved at henvise til, at han havde foretaget en samlet vurdering på baggrund af scoringerne,” skriver Henrik Skovlund.

Claus Holm: Vurdering ud fra saglige kriterier

Claus Holm understreger, at fyringsvarslingerne er en konsekvens af, at instituttet er nødsaget til at skære i lønbudgettet, og at de otte, som har modtaget brevet om påtænkt afskedigelse, er blevet udpeget på grund af sparekravet og er udvalgt ud fra en samlet vurdering af de opstillede udvælgelseskriterier.

”Det, jeg kan sige, er, at det handler om officielle, saglige kriterier, der er fremlagt og drøftet i det lokale samarbejdsudvalg. Det er ikke kriterier, der handler om, hvorvidt den ene eller anden forsker har en bestemt faglig tilgang. DPU har over 100 dygtige videnskabelige medarbejdere med forskellige faglige og teoretiske tilgange til pædagogik. Selvfølgelig er der uenigheder forskere imellem på et universitetsinstitut. Det er der også på DPU, og det vil der med garanti også være i fremtiden,” siger Claus Holm.

Ifølge institutlederen har han fortalt de varslede så meget om beslutningen, som han må.

"Der kan ikke meddeles en nærmere individuel begrundelse, end at de påtænkt afskedigede er udvalgt på grund af sparekravet og en samlet vurdering af de opstillede kriterier," siger han. 

Hans vurdering har desuden været, at det var bedre at bevare instituttets afdelinger og uddannelser så intakte som muligt i stedet for eksempelvis at lukke et helt miljø ned på DPU. 

Hård tid venter under høringsperiode

Høringsperioden for de varslede, der løber frem til 13. december, bliver endnu en hård periode, påpeger Bjørg Kjær, der er fællestillidsrepræsentant for VIP’erne.

”For selv om de her varsler er meldt ud, er en høringsperiode jo noget, der signalerer, at der kunne være håb. Men der er jo ikke noget, der tyder på, at der er særligt meget håb. Og hvis der er håb for dem, der er varslet, så betyder det jo sådan set, at der skal findes nogle andre,” siger hun.

At 11 medarbejdere har valgt at forlade DPU frivilligt, har givet DPU en besparelse på otte millioner kroner på lønbudgettet. Og med yderligere to millioner kroner sparet på lejemål og på flere STÅ-indtægter har DPU skullet finde fem millioner kroner. Det har altså nu resulteret i otte fyringsvarsler.

Bjørg Kjær mener, man må betegne fyringerne som politiske, i og med at de ifølge DPU er en direkte konsekvens af udflytningsreformen, som den socialdemokratiske regering sammen med Venstre, SF, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne i marts endeligt vedtog.  

”Alle de her otte fyringer er politiske i den forstand, at vi har været igennem flere dimensioneringer, udflytning, og så er der AU’s egne interne prioriteringer, som også har ramt Arts virkelig hårdt. Det er jo resultatet af AU’s samlede økonomi og alle mulige andre prioriteringer og politiske beslutninger fra Christiansborg,” siger Bjørg Kjær.

Et tab for DPU

Claus Holm understreger, at situationen er "dybt uønsket" for DPU, og var det ikke for politiske beslutninger, var instituttet ikke i denne situation.

”Det her er en ulykkelig og uønsket situation. Jeg har kun dygtige medarbejdere, og vi har på ingen måde ønsket at sige farvel til nogen af dem. De udgør selvfølgelig et tab for DPU,” siger Claus Holm.

Korrekturlæst af Charlotte Boel.