400 forskere kan vende tilbage til forskningslaboratorier fra i morgen

400 forskere, herunder postdocer og ph.d.-studerende, laboranter og teknikere fra især Health, Nat og Tech, kan fra torsdag 23. april vende tilbage til deres laboratorier på AU. Nogle få specialestuderende vil få samme mulighed, og det samme er tilfældet for 5 til 10 forskere på Aarhus BSS.

Der bliver nu en anelse mere liv i forskningslaboratorier efter den netop indgåede aftale mellem Danske Universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Men alle andre end de 400 forskere og de få specialestuderende, der nu får adgang på AU, skal fortsat arbejde på distancen. Rektor Brian Bech Nielsen understreger, at det udelukkende er hans gæt, men han kan se for sig, at vi skal på den anden side af sommerferien, før alle er tilbage på universitetet. Foto: Jesper Rais

De forskere, der vil være omfattet af den delvise genåbning af forskningslaboratorier på AU, vil i løbet af i dag, onsdag 22. april, få direkte besked af deres institutleder. Også nogle få specialestuderende, som er helt afhængige af at kunne få adgang til laboratorier for at sikre fremgang i deres projekter, er omfattet af den delvise genåbning af forskningslaboratorier. De specialestuderendes adgang vil blive aftalt nærmere mellem institutleder og specialevejleder.

Kun en meget lille åbning

Rektor Brian Bech Nielsen understreger, at det kun er en meget lille åbning, der nu er aftalt mellem Danske Universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Forhandlingerne om den delvise genåbning har fundet sted, siden regeringen i sidste uge lod forstå, at hvis der kunne aftales forsvarlige retningslinjer gældende for samtlige otte universiteter, ville det være realistisk at åbne døre på klem til nogle forskningslaboratorier i denne uge. Og den endelige aftale om disse retningslinjer faldt så på plads i aftes. 

"Vi har med denne delvise åbning fået mulighed for at igangsætte nogle få forskningsaktiviteter, der ligger ud over det nødberedskab, som vi har haft siden lukningen af universitetet. Og også ud over den forskning, der har relation til corona, og som allerede er i gang," forklarer Brian Bech Nielsen.

LÆS OGSÅ: Forskningslaboratorier kan genåbne delvist

De 400 forskere, der nu igen kan trække i den hvide kittel, fordeler sig på godt 100 på hver af fakulteterne Health, Nat og Tech. Desuden vil mellem 5 og 10 forskere inden for ingeniøraktiviteter få adgang til deres forskningsfaciliteter på Aarhus BSS i Herning. 

"Omfanget af de forskningsaktiviteter, vi nu kan sætte i gang, er fastlagt i dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danske Universiteter, og som sagt er det en meget begrænset genåbning, som udelukkende gælder for arbejde i laboratorier. Genåbningen er desuden betinget af, at alle, der nu får deres gang i laboratorier, er meget påpasselige med at følge de retningslinjer, der er blevet aftalt. Vi vil nemlig fortsat have stort fokus på at udvise ansvarlighed i forhold til smittespredning med corona," siger rektor.

Også mange andre ramt af lukningen

Brian Bech Nielsen understreger, at universitetsledelsen er helt opmærksom på, at megen forskning, der ikke foregår i laboratorier, også i stigende grad er hårdt ramt af lukningen af universitetet. Han sigter i den forbindelse til, at forskere inden for mange forskellige forskningsfelter er presset af blandt andet en tidsramme i forhold til en ekstern bevilling eller et ph.d.-projekt. 

"Men lige nu står vi i den situation, at det er forskningslaboratorierne, man fra politisk hold har valgt at prioritere i denne første fase af den delvise genåbning. Men på et tidspunkt når vi til en bredere genåbning. Og vi har fra universiteternes side argumenteret for, at det da bliver op til de enkelte universiteter at prioritere. For på den måde får vi de bedste løsninger på de enkelte institutioner."

På den anden side af sommerferien, inden vi er i fuld mode igen

Og så er det gode spørgsmål, hvornår rektor vurderer, at det bliver aktuelt at slå dørene op, så der for alvor kommer liv på universitetet igen. Forestiller han sig for eksempel, at det bliver omkring 10. maj?

"Jeg vil gerne understrege, at det er mit gæt, og at det lige så vel kunne være dit gæt. Jeg sidder ikke inde med en særlig viden, så det bliver ikke andet end et gæt fra min side. Men jeg tror på nuværende tidspunkt ikke, at der bliver fri leg efter 10. maj. Derimod er mit gæt, at vi vil se et yderligere åbningstiltag efter dette og siden endnu et, og sådan vil det fortsætte. Jeg kan sagtens forestille mig, at vi er på den anden side af sommerferien, inden vi er i fuld mode igen." 


FAKTA 

Du kan her læse de særlige retningslinjer, der gælder for forskningsarbejde i laboratorier, og som er aftalt mellem Danske Universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet.  

 • Der må på et givet tidspunkt maksimalt være 25 procent af normal bemanding i et laboratorie (det vil sige 3 personer i et 12-personers laboratorium)
 • Der skal være online-booking af laboratorier, så der sikres en koordinering og logning af adgang
 • Påbud i forhold til brug af handsker i alle laboratorier, uanset klassifikation
 • Ingen må arbejde ved siden af hinanden, og myndighedernes vejledning om 1,5-2 meters afstand skal følges 
 • Laboratoriearbejde omlægges med hensyntagen til den enkelte medarbejders situation og aftales med nærmeste leder
 • I et rum under 10 kvm er der kun 1 person ad gangen
 • Ved afslutning af alle arbejdsstationer skal medarbejderen desinficere overflader, herunder også kontakter, håndtag, tastaturer, udstyr mv.
 • Reduceret laboratorie-service
 • Der må aldrig være fysisk berøring af andre tilstedeværende, og man er isoleret i sin aktivitet.

Derudover er den delvise genåbning af laboratorieforskning også betinget af, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer efterleves:

 • Hold afstand, hold god håndhygiejne, og host eller nys i ærme
 • Undgå at arbejde, hvis du føler dig sløj eller har symptomer på sygdom
 • Hvis du får symptomer på sygdom, skal du blive hjemme, indtil du er symptomfri i mindst 2 dage
 • Får du symptomer på arbejde, skal du tage hjem omgående
 • Undgå ophold i samme rum i længere tid
 • Pauser afholdes med god afstand og i forskellige lokaler
 • Maksimalt 1 person i elevatorer ad gangen
 • Ophold i kaffestuer mv. er ikke tilladt