57.059 underskifter mod uddannelsesloft indsamlet på fire dage

Et lovforslag, der skal begrænse danske studerende i at tage mere end én videregående uddannelse, møder massive protester fra studerende landet over.

De studerende rører på sig igen. Denne gang er det lovforslaget om et uddannelsesloft, der vækker harme og har fået flere end 57.000 danskere til at skrive under på en underskriftsindsamling mod forslaget. Arkivfoto: Lars Kruse

Søndag aften startede en gruppe studerende fra kollegiet Regensen i København en underskriftsindsamling mod tidligere uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs’ lovforslag om et såkaldt uddannelsesloft. Et loft, der skal begrænse danske studerendes mulighed for at tage mere end én statsfinansieret videregående uddannelse på samme eller lavere niveau. I løbet af de første 26 timer havde 20.000 danskere skrevet under på protesten. I skrivende stund er antallet af underskrifter oppe på 57.059, og flere tikker hele tiden ind.

Overvældende opbakning

”Det er kommet bag på os, at det er gået stærkt. Det vidner om, at vi er mange, der er enige om, at lovforslaget er en rigtig dårlig idé,” fortæller Anna Frøsig fra gruppen bag underskriftsindsamlingen.

Indsamlingen opstod ifølge Anna Frøsig som en frustration over lovforslaget, som Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet stemte for under førstebehandlingen i Folketinget 9. november.

Lovforslag hastet igennem

”Vi mener, at lovforslaget er blevet hastet igennem uden ordentlig tid til høringssvar eller ordentligt udvalgsarbejde. Præmissen for lovforslaget er simpelthen helt forkert. Det drejer sig om en meget lille procentdel, der tager mere end én uddannelse. Og dem, der gør, vil noget med deres studie, og vi mener, at deres tværfaglighed kommer samfundet til gode,” siger Anna Frøsig, som selv er en af de studerende, der har taget mere end én uddannelse.

Af lovforslaget fremgår det, at flere end 2.200 studerende i 2014 begyndte på en ny videregående uddannelse, selvom de havde en på et tilsvarende eller højere niveau i forvejen. Et politisk flertal ønsker at begrænse muligheden for dobbeltuddannelser, dog med enkelte muligheder for dispensation.

I lovforslaget er der lagt op til, at de nye regler skal træde i kraft allerede fra årsskiftet, og de cirka 300 millioner kroner, staten – ifølge udregninger – kan spare på at begrænse antallet af studerende med dobbeltuddannelser, skal bruges på at finansiere ændringer i dagpengesystemet.

Overlevering af underskrifter og manifestation

Gruppen bag underskriftsindsamlingen planlægger at aflevere underskrifterne til politikerne på et udvalgsmøde i uddannelses- og forskningsudvalget 13. december. Anna Frøsig fortæller, at håbet er, at underskrifterne vil få politikerne på bedre tanker, når lovforslaget skal til andenbehandling i folketingssalen 16. december. Derudover opfordrer gruppen også folk til at møde op til en såkaldt manifestation mod lovforslaget på Frue Plads i København 18. december. Arrangementet begynder kl. 15 og er arrangeret af Danske Studerendes Fællesråd (DSF) og en række andre organisationer i elev- og studenterbevægelsen.