AU ændrer linje: Åbner nu for dispensation til specialegrupper, der er påvirket af coronakrisen

AU har ført den linje, at en dispensation kun gjaldt det medlem af en specialegruppe, som var direkte påvirket af coronakrisen. Det betød, at gruppen måtte splitte op og medlemmerne aflevere hver deres speciale. Men efter kritik af linjen åbner AU nu for, at hele gruppen kan blive omfattet af dispensationen.

My Martinussen (tv) og Marie Clausen læser uddannelsesvidenskab ved DPU og skriver lige nu speciale sammen. Efter planen skulle de aflevere 2. juni, men den plan fik coronapandemien forpurret, da Marie Clausen har haft sine to børn på 4 og 8 år hjemme, siden daginstitutionerne og skolerne lukkede midt i marts. Derfor ville de gerne have en måned mere til deres speciale. Men indtil i går var det kun Marie Clausen, der var berettiget til dispensation. Foto: Privat

Ledelsen på AU har besluttet at åbne for en bredere fortolkning af, hvem der kan opnå dispensation som følge af coronapandemien. Det er godt nyt til de specialegrupper, hvor det hidtil kun har været det ene medlem, som var berettiget til dispensation – og hvor konsekvensen derfor har været, at specialegrupperne måtte splitte op og medlemmerne aflevere hver deres speciale. 

Blandt dem er My Martinussen og Marie Clausen, der læser uddannelsesvidenskab på DPU og efter planen skulle have afleveret speciale 2. juni. Men den plan fik coronapandemien forpurret, da Marie Clausen har haft sine to børn på 4 og 8 år hjemme, siden daginstitutionerne og skolerne lukkede midt i marts – og dermed har haft svært ved at finde arbejdsro. Samtidig blev empiri-indsamling og adgangen til litteratur også besværlig. 

LÆS OGSÅ: Studerende ved DPU vil have udskudt deres speciale med en måned – AU siger nej

For My Martinussen og Marie Clausen lå løsningen sådan set lige for.

”Hvis vi fik en måned mere til specialet, ville det give os ro på til at få en værdig afslutning på fem års studier,” siger My Martinussen. 

Men linjen fra AU var indtil i går, at kun Marie Clausen var berettiget til dispensation, fordi kun hun var direkte berørt af coronakrisen. 

”Hvis et medlem af gruppen er omfattet af usædvanlige forhold, der forhindrer vedkommende i at arbejde på specialet, er I nødt til at splitte gruppen op, da det kun er den enkelte, men ikke hele gruppen, der kan få dispensation. I skal derfor aflevere hver jeres speciale,” lød meldingen fra AU.

Nu er linjen lempet

Men nu er linjen lempet. I går fik My Martinussen, Marie Clausen – og resten af de specialestuderende ved Arts – nemlig følgende besked fra Niels Lehmann, der er prodekan for uddannelse ved fakultetet Arts, som DPU hører under:

”Deltagelse i en gruppe, hvor et eller flere medlemmer er blevet ramt af coronarelaterede udfordringer, er imidlertid nu anerkendt som et usædvanligt forhold. Det indebærer, at man ikke behøver at opløse en specialegruppe, fordi der er forskel på de situationer, som de enkelte gruppemedlemmer befinder sig i.” 

Prodekanen skriver videre, at der fra AU-ledelsens side er lagt op til, at studienævnene bør anlægge en liberal dispensationspraksis, og at det derfor ikke skal være vanskeligt at få en dispensation, hvis man er ramt af coronarelaterede forhold.  

I en mail til Omnibus skriver Niels Lehmann, at han er glad for, det er blevet muligt at give dispensationer til specialegrupper. 

”For det har især været et problem for mange DPU-studerende, at specialeprojekter, der var lagt op som gruppearbejde, skulle individualiseres,” skriver han.

Stadig et element af usikkerhed

My Martinussen og Marie Clausen er glade for den besked, de fik fra AU i går. 

”Vi er blevet imødekommet, og det er selvfølgelig rart. Men mange af vores medstuderende, som ikke skriver gruppespeciale, er ikke er blevet tilgodeset – så på den måde føler vi kun, at vores kritik har flyttet lidt. Og vi går stadig med en usikkerhed omkring, hvorvidt vi nu også får dispensation. Det kan vi jo reelt ikke være sikre på,” siger My Martinussen. 

Dispensationsansøgningen ryger dog afsted i løbet af i dag, understreger de to. Og AU nævner i sin corona-information til de studerende, at hjemmepasning af børn under coronakrisen netop er blandt de situationer, der tæller som et usædvanligt forhold og dermed kan give en dispensation. 

”Men normalt tager sagsbehandlingen op til otte uger, og selvom meldingen er, at coronarelaterede dispensationsansøgninger hastebehandles, kan vi ikke vide, hvornår vi får svar, og fristen for aflevering er om en måned. Denne tilkendegivelse fra AU kommer meget sent i forløbet,” siger Marie Clausen.