Omnibus prik

STADS på vej på pension – AU har fundet afløser

Det bliver Oracle Campus Solution, der i 2027 afløser AU’s studieadministrative system STADS. Den danske it-virksomhed Miracle skal stå for implementeringen. Systemet bruges allerede på andre internationale universiteter.

De danske universiteter har siden 2015 ønsket et nyt studieadministrativt system, fordi STADS er forældet. Foto: Lars Kruse/AU Foto

Det forældede studieadministrative system på Aarhus Universitet, Stads, har efterhånden 25 år på bagen, og bliver i efteråret 2027 sendt på pension. Afløseren er nu fundet. Det bliver systemet Oracle Campus Solution, som skal implementeres på AU af den danske it-virksomhed Miracle og hollandske CY2. Det skriver AU i en nyhed.

Det kommende system bruges allerede på Stanford University og University og Edinburgh, og universitetsdirektør Kristian Thorn forklarer i nyheden, at virksomhederne bag har stor erfaring fra universitetsområdet.

”Systemet er velafprøvet og anvendes på en lang række universiteter verden over,” siger Kristian Thorn.

I løbet af de seneste år er AU både skiftet over til læringsplatformen Brightspace, fået et nyt system til uddannelsesplanlægning og fået Wiseflow som eksamenssystem. Nu skal Oracle Campus Solution være motoren bag det hele.

Studiesystemet skal kunne tale sammen med for eksempel Brightspace og Wiseflow og forbinder sig til siden mitstudie.au.dk, som er de studerendes indgang til systemet.

Hvad er STADS?

Det studieadministrative system STADS er stamdatasystemet for de studerende på alle landets universiteter.

I STADS ligger al grunddata på de studerende, mens en masse systemer ligger rundt om og henter data fra STADS. STADS kan beskrives som motoren.

Omkring 100.000 studerende administreres i systemet på landsplan.

Der foretages forskellige indberetninger fra STADS til Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmarks Statistik og Statens Arkiver.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet og AU-funktionschef for studiesystemer, Trine Eske Kvitzau

"Tudsegammelt"

Landets øvrige universiteter har ligeledes ledt efter en afløser for STADS, men mens de sammen har ledt efter en fælles løsning, valgte AU for et par år siden at lede efter en afløser på egen hånd. Det er nemmere at agere selv og finde noget, der passer lige præcis til AU, forklarede daværende universitetsdirektør Arnold Boon i 2022.

DROPPER SAMARBEJDE MED LANDETS ØVRIGE UNIVERSITETER: AU GÅR ENEGANG I JAGTEN PÅ ERSTATNING FOR FORÆLDET STUDIEADMINISTRATIONSSYSTEM

Dengang forventede universitetet, at det kunne tage det nye system i brug i 2026. Men det bliver altså et år senere. STADS lukker endegyldigt i 2027, og helt tilbage i 2015 kaldte universiteterne på en udskiftning af STADS, som Arnold Boon i 2022 beskrev som tudsegammelt. 

I et indlæg i Omnibus i april beskrev Kristian Thorn og vicedirektør for AU Uddannelse Anna Bak Maigaard STADS og et andet AU-system DANS som uddaterede. 

"Efter næsten 30 års tro tjeneste må vi konstatere, at STADS og DANS har fået sværere ved at følge tempoet. De er ganske enkelt uddaterede; både hvad angår brugerflade og backend," lød det.

AU sendte opgaven i udbud i slutningen af 2023, og forinden vurderede man, at der var cirka 5-10 leverandører på markedet, som kunne løse opgaven.

Oracle Campus Solution er samlet set det bedste match, både i forhold til stabil teknologi, driftsikkerhed og understøttelse af de studieadministrative processer, skriver AU i sin nyhed. Medarbejdere i studieadministrationen kan se frem til ændringer i forbindelse med implementeringen, lyder det fra Kristian Thorn.

”Med et nyt system følger en række ændrede arbejdsgange og samarbejdsflader, særligt for medarbejderne i vores studieadministration. Vi vil derfor have særlig fokus på at sikre en god organisatorisk implementering med tæt inddragelse af systemets brugere” siger Kristian Thorn.

Hvilke opgaver har et studieadministrationssystem?

Anvendes til optagelse af de studerende.

Anvendes til indskrivning, holddannelse, tilmelding til undervisning og eksamen samt resultatregistrering.

Skaber grundlag for aktivitetstilskud til uddannelserne.

Skaber grundlag for udbetaling af SU til de studerende.

Håndterer data om uddannelsesproduktionen.

Kilde: Aktstykke fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.