Omnibus prik

AU Library fusionerer 1. juli med Det Kgl. Bibliotek

AU’s bestyrelse besluttede på sit møde i går, at AU Library skal være en del af Det Kgl. Bibliotek.

Foto: Maria Randima.

Universitetsledelsen havde på forhånd lagt op til, at bestyrelsen på sit møde i går, onsdag 5. april, skulle nikke til, at AU Library bliver en del af Det Kgl. Bibliotek. Bestyrelsen tiltrådte da også indstillingen, og biblioteksfunktionerne på AU overgår dermed fra 1. juli i år til Det Kgl. Bibliotek.

Fusionen var første gang på dagsordenen på et bestyrelsesmøde i december sidste år, hvor bestyrelsen nåede frem til, at den ville have sagen nærmere belyst, inden den traf en endelig beslutning. Siden har sagen været til høring på fakulteterne og blandt medarbejderne i AU Library.

Hvad med nærheden?

Fakulteterne tilkendegav i deres høringssvar, at ledelsen i beslutningsgrundlaget ikke tilstrækkeligt grundigt havde beskrevet, hvad en fusion konkret ville betyde for serviceniveauet, specielt gik bekymringen her på konsekvenserne for nærheden mellem biblioteksmedarbejdere, forskere og studerende ved AU. Hvilket også har været en af de største bekymringer for de 85 berørte biblioteksmedarbejdere. Desuden ville man på fakulteterne gerne vide, hvilke muligheder AU har, hvis Det Kongelige Bibliotek ikke leverer den service, der er en del af aftalen mellem parterne i forbindelse med fusionen. 

LÆS OGSÅ: Høring om AU Library: Tøv lige en kende med den fusion

Universitetsledelsen har lyttet – og præciseret

På baggrund af høringssvarene har universitetsledelsen præciseret aftalen med Det Kgl. Bibliotek på tre områder. AU skal fortsat have ”afgørende indflydelse på de prioriteringer, der vedrører serviceniveau og kvalitet i de ydelser, som Det Kgl. Bibliotek leverer.” Der ud over er det præciseret, at ”parterne understøtter den daglige nærhed mellem forskere, studerende og biblioteksmedarbejdere.” Og for det tredje står der nu i aftalen, at universitetet kan opsige aftalen, hvis samarbejdet viser sig ikke at fungere tilfredsstillende.

Fremtidssikret

Universitetsdirektør Arnold Boon gav på mødet udtryk for, at aftalen vil sikre en fortsat god lokal biblioteksservice til forskere og studerende ved AU. Samtidig vil den sikre, at biblioteksfunktionerne er forankret i en organisation, der har tilstrækkelig med muskler til at gøre sig gældende i forhandlinger med for eksempel magtfulde forlag, og desuden vil biblioteksbetjeningen ved AU med fusionen være en integreret del af den nationale digitale udvikling på biblioteksområdet.

Burde være en kerneydelse for et universitet

Bibliotekarerne på AU har ikke en fællestillidsrepræsentant. Anna Mette Morthorst, der er tillidsrepræsentant for bibliotekarerne ved Aarhus BSS, har derfor fungeret som bindeled mellem bibliotekarer og ledelse i processen op til den nu vedtagne fusion. Hun havde i går besluttet at følge sagen helt til dørs ved at være tilstede under bestyrelsesmødet i Frandsensalen i rektoratet, og efter mødet sagde hun: 

”Vi har som medarbejdere peget på, at AU Library burde være en kerneydelse for universitetet og skulle forblive en del af AU for at opnå den bedst mulige faglige synergi – og de bedst mulige fremtidige løsninger for området – i en tæt dialog med forskere og studerende. Sådan er det ikke gået, men vi tager naturligvis beslutningen til efterretning.”

LÆS OGSÅ: Universitetsledelsen vil fusionere AU Library med Det Kgl. Bibliotek

Videre sagde Anna Mette Morthorst:

”Nu er det tid til at se fremad og arbejde for, at både medarbejdere og brugere mærker mindst mulig til denne ændring. Vi håber derfor også, at ledelsen på AU vil være særligt opmærksomme på AU Library, og fortsat vil inddrage os, når der skal udvikles nye services på AU.”