AU-reaktioner: Udflytningsaftalen modtages med både bekymring og glæde på AU

Fællestillidsrepræsentant og studenterrådsformand er bekymrede for aftalens konsekvenser for studerende og medarbejdere. Institutleder glæder sig til at få studerende til Foulum. Rektor betragter aftalen som en pose blandede bolsjer – i overvejende grad syrlige – men han anerkender politikerne for at have respekteret AU's institutionsplan.

Den endelige udflytningsplan får en blandet modtagelse på AU. Der er positive dele, men en del ting giver anledning til bekymring, lyder det. Fra venstre: Charlotte Lauridsen, Brian Bech Nielsen, Olav W. Bertelsen og Peter Stounbjerg. Foto: Roar Lava Paaske, Lise Balsby og privat

Artiklen er opdateret 23.03.22, kl. 14.30 med kommentar fra tillidsrepræsentant Tina Thode Hougaard

Rektor Brian Bech Nielsen har ikke lagt skjul på, at udflytningsaftalen så langt fra er en idé, han bifalder. Hans umiddelbare kommentar til den endelige aftale om udflytning af uddannelser, der faldt på plads tirsdag morgen, er da også, at det er en pose blandede bolsjer. Flest syrlige. Men der er et enkelt sødt iblandt.

"Det er positivt, at vi med aftalen kan etablere en decideret campus i Foulum, og at vi kan udvikle den eksisterende campus i Herning. Men den nedskalering, vi har måttet foretage på andre uddannelser som følge af aftalen, er der ikke noget godt at sige om."

Rektor vil dog gerne kvittere for, at aftalepartierne har valgt at respektere den institutionsplan, Aarhus Universitet har udarbejdet, og den sektorplan, som landets otte universiteter har udfærdiget i fælleskab.

"Det er meget glædeligt, at vi ikke skal ud i en fase 2 og udflytte eller nedlægge yderligere uddannelsespladser, og at man fra forligspartiernes side betragter vores udspil som tilstrækkeligt til at imødekomme intentionerne i aftalen," siger Brian Bech Nielsen.

Aarhus Universitet indleverede i januar en plan til ministeriet, som blandt andet indebar udflytninger af to uddannelser og nedlukninger af syv uddannelser. I alt udflyttes eller lukkes der uddannelsespladser svarende til 5,6 procent af optaget i 2019.

Rektor om den endelige udflytningsaftale: Nu skal planerne møde realiteterne

Fællestillidsrepræsentant: Der skal sikres klare rammer for medarbejdere, der flyttes ud

Ligesom rektor har Olav W. Bertelsen det ambivalent med den endelige aftale, der nu er på plads.

Han er lektor og fællestillidsrepræsentant for de videnskabelige medarbejdere og de administrative medarbejdere med akademisk baggrund (VIP og AC-TAP) og mener, at aftalen er endt bedre end det første udspil fra politisk side.

"Universiteterne er gået ind på grundforudsætningerne, og det er positivt, at politikerne ikke har stået hårdere på nogle af de oprindelige dagsordener. Det er også fint, at der er kigget mere realistisk på økonomien i aftalen. Der er tilført lidt flere penge, og man har indset, at tandlægeuddannelsen i Hjørring var et helt urealistisk projekt."

Et andet positivt aspekt i aftalen er for Olav W. Bertelsen udviklingen af en ny campus i Foulum. Men AU kan ikke skabe succesen alene, påpeger han.

"Jeg håber, det bliver en succes, og hvis det skal det, kræver det også, at Viborg Kommune aktivt stiller attraktive faciliteter til rådighed," siger han.

Med det sagt giver aftalen også fællestillidsrepræsentanten anledning til en række bekymringer. Flere uddannelser skal som følge af aftalen flyttes ud af Aarhus; det drejer sig blandt andet om oplevelsesøkonomi og IT, kommunikation og organisation. Olav W. Bertelsen mener i den forbindelse, at de udflyttede medarbejdere bør have garantier for deres arbejdsvilkår, og for hvordan de er stillet, hvis uddannelserne ender med at lukke – for eksempel fordi det viser sig, at de studerende ikke søger uddannelsespladserne uden for Aarhus.

"Hvis der er uddannelser, som reelt ender med at lukke, fordi studerende ikke kan tiltrækkes, er det vigtigt, at der ikke kommer til at være en stor usikkerhed hos de medarbejdere om, hvad der så sker med dem. Hvis jeg skal undervise i Herning, og uddannelsen lukker, betyder det så, at jeg bliver fyret, fordi den aktivitet ophører? Sådan bør det ikke være. Det er vigtigt at få klare markeringer," siger Olav W. Bertelsen. 

"Den sidste ting, der bekymrer mig, er, om der kommer en situation, som er uholdbar, i forbindelse med at uddannelser bliver mindre. Der er en del uddannelser på Arts, som bliver reduceret. De bliver ikke nedlagt, men gjort mindre. Betyder et mindre indtægtsgrundlag, at folks job kommer i fare? Der er fine elementer i aftalen, om at mindre sprogfag og lignende ikke skal lukkes, men når de bliver mindre, kan det så hænge sammen? Kan man ansætte det samme antal, er der unge adjunkter, der ikke kan blive der? Den usikkerhed kommer vi til at bruge noget tid på at få afklaret," siger han.

Lokal tillidsrepræsentant: De berørte medarbejdere er nervøse og savner klarhed

På Institut for Kommunikation og Kultur er udflytningen ikke længere blot en politisk plan. Med forligspartiernes underskrift på aftalen er den konkret virkelighed. Her skal uddannelsen oplevelsesøkonomi flyttes til Herning, og det skaber nervøsitet blandt de ansatte, fortæller Tina Thode Hougaard, der er lektor og tillidsrepræsentant ved instituttet.

”Der har været reaktioner i går, der gik på, at der nok er blevet taget nogle politiske beslutninger, som beslutningstagerne ikke har gjort sig umage med at spørge ind til lokalt. Man kunne have en forventning om, at det foregik efter tætte samtaler med fagmiljøet, når man taler om noget så voldsomt som at flytte en uddannelse så langt væk fra moderstedet. Så vi håber, at det sker fremadrettet,” siger hun.

Bekymringerne på instiuttet går blandt andet på, at de fleste undervisere på uddannelsen ifølge Tina Thode Hougaard også underviser andre steder. Medarbejderne efterlyser i den forbindelse klarhed om, hvad der forventes af dem, ligesom de har svært ved at se, hvordan et godt fagligt miljø skal kunne opbygges under de nye forudsætninger.

”Der er også nervøsitet om arbejdsforholdene. Skal man flytte arbejdsplads? Hvor meget skal man være der? Hvad med det kollegiale, bliver det ødelagt? Det er stadig uafklaret – det skaber nervøsitet. Men de involverede er indstillet på at se det som en udviklingsdagsorden, så der er en stærk forventning – eller formodning – om, at der må følge midler med,” siger Tina Thode Hougaard.

Hun mærker dog også en vis pragmatisme.

”Da den første forskrækkelse og følelse af forurettelse havde lagt sig, efter vi blev bekendt med planerne i efteråret, blev det afløst af en form for pragmatik. Den lokale oplevelse er, at det at flytte uddannelsen er at gamble med den. Det store optag, uddannelsen har, er man ret sikker på ikke fortsætter. Lokalt er man ret opmærksom på, at man skal klædes på, så det kan blive en succeshistorie. Når det ikke kan blive anderledes, er man opsat på at få det bedste ud af det. For alle er glade for uddannelsen.”

Studenterrådsformand: Færre muligheder for studerende i fremtiden

Hos Studenterrådet har man kritiseret den politiske aftale, lige siden den blev indgået i juni 2021. Studenterrådet ser en lang række konsekvenser af udflytninger og nedskæringer, som den endelige aftale ikke ændrer på, mener formand Peter Stounbjerg.

"Vi er selvfølgelig overordnet trætte af, at vi overhovedet skal udflytte, og vi er stadig meget kritiske overfor, om der vil være studerende nok til at læse uddannelsestilbuddene, og om der kommer et ordentligt studiemiljø i de områder, hvor uddannelserne flytter ud," siger han og fortsætter:

"Derudover er vi glade for, at aftalen ikke går langt ud over, hvad sektoren har indstillet. Aftalen lægger sig i høj grad op ad planen, og det er vi glade for. Vi er ikke kommet op på 10 procents udflytning eller nedskæringer, men vi mener stadig, aftalen forringer de studerendes uddannelser. Vi er bekymret for, om karakterkravene vil blive højere og fører til yderligere karakterræs," siger han.

Peter Stounbjerg vil ikke afvise, at udflytningen kan ende som en succes, men hele planen vil medføre endnu mere stress hos de studerende. Det  skaber især usikkerhed for de studerende, som er indskrevet på uddannelser, der står til at lukke, vurderer han.

"Jeg skal ikke udelukke, at der kan komme gode studiemiljøer, og pladserne kan blive fyldt. Men vi ser ofte, at de nuværende uddannelser i yderområderne ikke fyldes. Det bliver svært."

"Det kommer til at gå ud over fremtidige studerende. Det er min klare forventning, at det her kommer til at betyde færre muligheder i fremtiden. Det er en nedskæring," siger han.

Institutleder: Det er en drøm at få studerende til Foulum

Der er dog steder på AU, hvor aftalen vækker begejstring. Charlotte Lauridsen er institutleder ved Institut for Husdyrvidenskab ved AU i Foulum. Instituttet kommer i høj grad til at være drivende kraft i etableringen af den nye campus i Foulum, der nu med den nye aftale skal byde studerende velkommen på en ny dyrlægeuddannelse og på uddannelsen Animal Science, som AU overtager fra KU. Desuden rykker uddannelsen agrobiologi også til Foulum inden for en årrække.

"Jeg synes, der er grund til at anerkende politikerne for, at aftalen er landet med en realistisk økonomi omkring dyrlægeuddannelsen," siger Charlotte Lauridsen.

Det oprindelige udspil fra politisk side lød på 202 millioner kroner i etableringstilskud samt 11 millioner kroner i varige tilskud. De beløb er nu hævet med yderligere 50 millioner kroner i etableringstilskud samt 12,2 millioner kroner i varige tilskud i perioden 2022-2032 og et varigt tilskud på 31,2 millioner kroner.  

"Vi har her på stedet gode dyrefaciliteter og et stærkt, aktivt forskningsmiljø inden for både dyr, planter og fødevareproduktion. Og det er en drøm også at få studerende hertil og få etableret en campus," siger Charlotte Lauridsen, der oplyser, at op mod 900 studerende får deres gang i Foulum, når alle uddannelserne er fuldt indfaset.

"Det er alletiders, at AU nu kommer til at udbyde en dyrlægeuddannelse. Min personlige holdning er, at det giver rigtigt god mening, at man ikke kun kan uddanne sig til dyrlæge ét sted i landet, for mange potentielle studerende er ikke begyndt på uddannelsen, fordi den ligger i København."

Korrekturlæst af Charlotte Boel