Rektor om den endelige udflytningsaftale: Nu skal planerne møde realiteterne

Den nedskalering, universitetet har måttet foretage som følge af udflytningsaftalen, er der ikke noget godt at sige om, og aftalen udgør en begrænsning for universitetets udvikling, lyder det fra rektor Brian Bech Nielsen. Dog glæder han sig over muligheden for at etablere en ny campus i Foulum og udvikle den eksisterende i Herning.

Rektor Brian Bech Nielsen glæder sig over, at forligspartierne bag udflytningsaftalen respekterer den institutionsplan for udflytning og lukning af uddannelsespladser, som universitetet har udarbejdet. Foto: Roar Lava Paaske

Det bliver aldrig rigtigt godt, når andre skal blande en pose slik for dig. Bevares, de kan da ramme rigtigt, men der vil uvægerligt også være en del skæverter i posen. Det er nogenlunde sådan, rektor Brian Bech Nielsen har det med den aftale om udflytning af uddannelser, der endeligt blev underskrevet af forligspartierne tirsdag morgen. Med den væsentlige tilføjelse, at her handler det ikke om smag, men om indsigt i uddannelsessektoren. En indsigt, som rektor tidligere over for Omnibus har påpeget, at han med al respekt for politikerne mener, at sektoren bedst besidder.

Hans umiddelbare kommentar til aftalen er da også, at det er en pose blandede bolsjer. Flest syrlige. Men der er et enkelt sødt iblandt.

Den nedskalering, vi har måttet foretage på andre uddannelser som følge af aftalen, er der ikke noget godt at sige om.

”Det er positivt, at vi med aftalen kan etablere en decideret campus i Foulum, og at vi kan udvikle den eksisterende campus i Herning. Men den nedskalering, vi har måttet foretage på andre uddannelser som følge af aftalen, er der ikke noget godt at sige om,” siger Brian Bech Nielsen.

AU-reaktioner: Udflytningsaftalen modtages med både bekymring og glæde på AU

Aarhus Universitet skal med aftalen samlet set udflytte eller lukke uddannelsespladser svarende til 5,6 procent af optaget i 2019 frem mod 2030. Konkret skal der nedlægges 819 studiepladser i Aarhus og Emdrup. Syv uddannelser lukkes helt. Antallet af uddannelsespladser, der udflyttes, samt antallet af pladser på nyoprettede uddannelser som dyrlægeuddannelsen og uddannelsen Animal Science, som AU overtager fra KU, er det dog sværere at redegøre krystalklart for på nuværende tidspunkt. For AU afventer stadig de endelige tal fra ministeriet. Men antallet af pladser, der udflyttes fra de store byer, lød i ledelsens udspil til ministeriet på 415 pladser.   

Kravet er indfriet

Rektor vil dog gerne kvittere for, at aftalepartierne har valgt at respektere den institutionsplan, Aarhus Universitet har udarbejdet, og den sektorplan, som landets otte universiteter har udfærdiget i fælleskab.

”Det er meget glædeligt, at vi ikke skal ud i en fase 2 og udflytte eller nedlægge yderligere uddannelsespladser, og at man fra forligspartiernes side betragter vores udspil som tilstrækkeligt til at imødekomme intentionerne i aftalen,” siger Brian Bech Nielsen.

At der med den endelige aftale er tilført yderligere midler til etablering af dyrlægeuddannelsen i Foulum, så der nu gives 252 millioner kroner til at etablere uddannelsen og 54 millioner kroner i varige tilskud, glæder også rektor.

”Jeg mener, vi er landet et helt igennem fornuftigt sted, som både sikrer midler til etablering af uddannelsen og varige midler til at drive uddannelsen med den forskningsmæssige tyngde, der kræves.”

Flere penge til tandlægeuddannelsen på AU

Frem for at oprette en ny tandlægeuddannelse i Hjørring har aftalepartierne besluttet at tildele de eksisterende tandlægeuddannelser på Københavns Universitet og Aarhus Universitet samlet 125 millioner kroner til at øge optaget på uddannelser. Derudover er der sat en pulje på 40 millioner kroner af til at sikre regional forankring af tandlægeuddannelserne, så dele af undervisningen kan gennemføres de steder i landet, hvor der mangler tandlæger.

Om de nu skrinlagte planer om en ny tandlægeuddannelse i Hjørring, som kunne have trukket studerende fra AU’s tandlægeuddannelse, siger rektor:

”Jeg vil nødig glæde mig på bekostning af Hjørring. Men jeg er tilfreds med, at manglen på tandlæger imødekommes fra politisk side ved at øge antallet af pladser på AU og KU, og at der i den forbindelse tilføres midler til både os og KU. Det er nødvendigt, for de uddannelser er bestemt ikke overfinansieret i forvejen, og det er positivt, at der også sættes midler af til regionalisering.”

Meget kan ske – også politisk

Med det sagt vender vi igen tilbage til de syrlige bolsjer. For en konsekvens af aftalen er, at antallet af uddannelsespladser i de fire største byer som udgangspunkt ikke må øges frem mod 2030. Med andre ord: Hvis universitetet ønsker at udbyde en ny uddannelse i Aarhus, er man nødsaget til at lukke en tilsvarende mængde uddannelsespladser på en eksisterende uddannelse.

”Det er en begrænsning. Vi kan oprette nye pladser andre steder end i de større byer, men det er ikke så let, som det måske lyder, og det vil kræve, at vi tænker os endog rigtigt godt om, inden vi gør det,” siger rektor og tilføjer, hvad han selv betegner som ”to knastørre kommentarer”:

”Et: Vi har en forpligtelse til at udvikle vores uddannelser også uden for de store byer. Den tager vi på os. To: Der er en del år til 2030, og der kan nå at ske meget – også politisk.”

Der er en del år til 2030, og der kan nå at ske meget – også politisk.

I den forbindelse er Brian Bech Nielsen også godt tilfreds med det faktum, at aftalepartierne har forpligtet sig på løbende at følge udviklingen på området.

”Nu skal planerne møde realiteterne, men jeg har bestemt et håb om, at vi ved koncentreret indsats og i samarbejde med kommunerne kan skabe succesfulde uddannelser og uddannelsesmiljøer.”