Omnibus prik

AU slået på ligestilling

AU må se sig overhalet af både Københavns Universitet, Aalborg Universitet og RUC i forhold til antallet af kvindelige lektorer og professorer. Nu skal ligestilling i fokus, siger rektor.

Foto: Jesper Rais

Forbered dig på røde og ømme knoer, hvis du vil finde frem til en kvindelig professor på AU. På mere end fire ud af fem professorkontorer er det nemlig en mand, der åbner, hvis man banker på.

Andelen af kvindelige professorer på AU er helt nede på 17 procent, viser den seneste opgørelse fra 2014, som er med i den endnu ikke offentliggjorte rapport Ligestilling ved Aarhus Universitet: Status og udfordringer udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse.

Billedet er stort set det samme på landets øvrige universiteter, men AU klarer sig dårligere end både Københavns Universitet, Aalborg Universitet og RUC, står der i rapporten.

»Det er ikke godt nok, og det siger da klart noget om, at vi har en udfordring. Men vi kommer til at arbejde med det nu. Rapporten er et indspil i debatten, som vi selvfølgelig skal have diskuteret i universitetsledelsen,« siger rektor Brian Bech Nielsen.

Andel kvinder i videnskabelige stillinger på AU

Ny ligestillingspolitik på vej

  • 18. februar drøfter universitetsledelsen et udkast til en ny ligestillingspolitik på AU.
  • Det sker på baggrund af arbejdet i Udvalget for Mangfoldighed, som blev nedsat i 2012. I løbet af processen har udvalget besøgt AU’s forskellige fakulteter for at drøfte ligestilling og mangfoldighed.
  • Forskningsprojektet STAGES (Structural Transformation to Achieve Gender Equality in Science) har sammen med Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde og andre aktører bidraget med input i udviklingen af udkastet.
  • Den nye politik skal afløse AU’s foregående ligestillingsinitiativer fra 2009.

Kilde: Udvalget for mangfoldighed på AU.

Ens for alle

For Brian Bech Nielsen er ligestilling ikke det samme som at ansætte 50 procent mænd og 50 procent kvinder i de videnskabelige stillinger. Det handler i stedet om at skabe lige muligheder, siger han.

»Det skal i hvert fald ikke være universitetet, der sætter barriere for, om man kan udvikle sit talent, uanset om man er kvinde eller mand. Spørgsmålet er, om der er noget i procedurerne, der gør, at kvinderne ikke bliver behandlet seriøst,« siger han og fortsætter:

»Men grunden til, vi er i den her situation, kan jo også være, at mange kvinder simpelthen ikke finder den karriere, vi kan tilbyde, attraktiv.«

Det vigtigste er, at institutlederne har kønsneutrale briller på, når de rekrutterer det videnskabelige personale, understreger Brian Bech Nielsen.

»Det er talentet, der tæller. Og hvis vi sørger for at understøtte talenterne, så er min erfaring, at der ikke er forskel på de kvindelige og mandlige forskere.«

Talentudvikling er vejen frem

Ligestillingsrapporten afslører, at det er ved springet fra postdoc til lektor, at kvinderne falder fra. Og at kvinder i højere grad end mænd finder en fremtid i forskningsverdenen usikker.

Derfor skal ligestillingsspørgsmålet også indgå som en central del af arbejdet med talentudvikling, fortæller rektor.

Helt konkret arbejder ledelsen på at indføre et såkaldt tenure track-system, som skal hjælpe med at gøre karrierevejen mere overskuelig.

»Det tror jeg er en efterspurgt vare både blandt vores kvindelige og mandlige talenter. Vi må prøve at gøre det så transparent og overskueligt som muligt uden at slække på de faglige krav,« siger Brian Bech Nielsen.