Omnibus prik

AU stopper optaget af kinesiske ph.d.-studerende, der har underskrevet troskabsed til Kinas kommunistparti

Ph.d.-studerende fra Kina kan fremover ikke få en plads på Aarhus Universitet, hvis de er støttet af det kinesiske, statsfinansierede Chinese Scholarship Council (CSC). Det sker, efter at flere medier har berettet om, at de kinesiske CSC-studerende har skullet underskrive en kontrakt, hvor de lover troskab til det kinesiske regime og forpligter sig til at rette sig efter den kinesiske ambassades henvisninger.

Foto: Colourbox

AU vil fremover ikke tage imod ph.d.-studerende fra Kina, der kommer på stipendier finansieret af det statslige Chinese Scholarship Council (CSC).

Beslutningen er blevet truffet af universitetsledelsen den 8. marts, fremgår det af et beslutningsreferat. På mødet blev det også besluttet, at de nuværende CSC-stipendiater på AU kan få lov til at færdiggøre deres ph.d. Det drejer sig om 46 studerende, hvoraf de 33 forsker på Technical Sciences. CSC-studerende, der har fået en invitation fra AU, men endnu ikke er begyndt, får ligeledes lov til at tage deres ph.d. på AU.

AU suspenderede i februar optaget af ph.d.-studerende på CSC-kontrakter for at undersøge, om de ph.d.-studerende var underlagt urimelige vilkår som følge af CSC-kontrakter.

AU undersøger kinesiske ph.d.-studerendes kontrakter for urimelige vilkår – herunder krav om loyalitet til regimet

CSC-stipendiater fik offentlighedens opmærksomhed, da svenske Dagens Nyheter i januar berettede om, at en kinesisk ph.d.-studerende ved Lunds universitet havde skullet skrive under på en CSC-kontrakt, hvori vedkommende blandt andet skulle sværge loyalitet til det kinesiske regime og stille med garanter i Kina, som ville blive sanktioneret økonomisk i tilfælde af misligholdelse af kontrakten.

De tyske medier Correctiv og Deutsche Welle har set kontrakter for kinesiske CSC-studerende på tyske universiteter. De ph.d.-studerende skal for eksempel skrive under på, at de ikke deltager i aktiviteter, ”der skader moderlandets interesser”, og de skal være i ”jævnlig kontakt” med den nærmeste kinesiske ambassade. De skal vende tilbage til Kina, når de har færdiggjort deres ph.d., og CSC-kontrakten anses først for afsluttet, to år efter de er vendt hjem.

Senest har PET’s kontraspionagechef, Anders Henriksen, i Politiken advaret om kontrakternes indhold.

”CSC-stipendiater i Danmark kan være særligt udsatte for at blive presset til at udføre aktiviteter på vegne af den kinesiske stat”, er PET’s vurdering ifølge spionagechefen.

Tech-prodekan: Vi vælger at gå med livrem og seler

Technical Sciences har 33 af de 46 CSC-studerende på AU, og prodekan for forskning, Brian Vinter, forklarer, at fakultetet ikke har gennemgået samtlige ph.d.-studerendes kontrakter. Derfor vil han heller ikke konkludere, at CSC-stipendiater ved Aarhus Universitet har underskrevet en loyalitetserklæring over for det kinesiske regime. Omvendt siger han også, at han ud fra den undersøgelse, fakultetet har foretaget, ikke har grund til at tro, ”at de kontrakter, vores studerende er på, skulle adskille sig fra dem”, der er blevet beskrevet i flere medier.

At universitetsledelsen på baggrund af en helhedsvurdering af sagen nu beslutter helt at stoppe optaget af ph.d.-studerende på de omtalte kontrakter, udlægger Brian Vinter som et udtryk for, at universitetet ønsker at gå med ”livrem og seler og ikke vil løbe en risiko”.

”Universitetsledelsen har truffet en beslutning på en helhedsvurdering af de her sager og siger: Vi kan ikke stå inde for at have CSC-studerende på AU. Og det handler primært om de studerendes personlige frihed og især deres forskningsfrihed,” siger han.

Brian Vinter vil ikke udpege, hvor han ser problemer i CSC-kontrakterne. Men han nævner, at der er en ”meget stor bekymring” omkring, at de kinesiske ph.d.-studerende er forpligtet til at vende hjem igen. Det er en begrænsning af forskningsfriheden, vurderer han.

Han mener ikke, der er en konflikt i, at AU lader CSC-studerende færdiggøre deres ph.d. på universitetet, ligesom AU også tager de ph.d.-studerende ind, der har fået en invitation, men først begynder til sommer. Ifølge Brian Vinter er AU’s tilgang til problematikken at beskytte de kinesiske studerende.

”Vi står inde for den forskningsfrihed, som ligger under den kontrakt, de er i Danmark på. Alt, hvad vi gør, gør vi for at beskytte de her mennesker. Hvis vi smider dem ud af Danmark med en halv ph.d., ville vi gøre det stik modsatte. Så vi har ikke stoppet for CSC-studerende, som allerede er her, men vi har stoppet for optaget af nye på CSC-kontrakter.”

Hvad tænker du om, at I tager CSC-studerende ind, der ikke er begyndt endnu, selv om I har stoppet for CSC-ansøgere?

”Hvis de har modtaget en forhåndsgodkendelse, så lever vi op til den aftale, vi har indgået. Det er fuldstændigt det samme (som gælder for de allerede optagne ph.d.-studerende, red.). Vi ville stille de her mennesker meget, meget dårligt, hvis vi trak vores tiltag tilbage. De har måske opsagt en stilling, måske allerede købt flybilletter og fundet et sted at bo i Aarhus. Vi er nødt til at behandle folk ordentligt,” siger Brian Vinter.

Prodekan: Det har intet at gøre med sikkerhedspolitik

På de danske universiteter laver man en aftale om ph.d.-projekter på forhånd, og derefter kan studerende søge om det. Derfor er det heller ikke op til AU at bestemme, hvem der søger eller ikke søger et ph.d.-projekt, understreger Brian Vinter.

Derfor vil kinesiske studerende på CSC-kontrakter også kunne søge ph.d.-projekter på AU i fremtiden, men da AU mener, at begrænsningen af forskningsfriheden i CSC-kontrakterne ikke er forenelig med universitetets værdier, vil det reelt betyde et stop for optaget af ph.d.-studerende gennem programmet.

”Det skyldes vores bekymring for de CSC-studerendes personlige forhold og for deres generelle forskningsfrihed. Det har intet at gøre med sikkerhedspolitik. En kinesisk statsborger er stadigvæk velkommen til at søge et offentligt opslået ph.d.-stipendium hos os og blive ph.d. på AU – det kan bare ikke blive på en CSC-kontrakt,” siger Brian Vinter, der ikke har fået nogen henvendelse fra PET om efterretningstjenestens bekymringer.

Han understreger, at Tech gennemfører baggrundstjek af studerende, der kommer med stipendier fra visse lande, men at det ikke har noget med CSC-stipendierne at gøre. Det handler i stedet om den aktuelle sikkerhedspolitiske situation og på baggrund af en rapport fra URIS-udvalget under Uddannelses- og Forskningsministeriet om ”retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde”.

Vejlederne på Technical Sciences er i kontakt med CSC-studerende, der skulle have eventuelle bekymringer efter AU’s beslutning, forklarer Brian Vinter.

Kinesisk ambassade: Ondsindet forvrængning

Ifølge Politiken er der mindst 239 kinesiske CSC-stipendiater på landets universiteter. 139 er på KU, 46 på AU, 44 på DTU, 7 på SDU og 3 på RUC, hvoraf den ene er en gæsteforsker. CBS og AAU har ikke nogen CSC-stipendiater, oplyser de til avisen.

AU er i gang med at undersøge, om der er gæsteforskere på universitetet, som er finansieret af CSC, fremgår det af beslutningsreferatet fra 8. marts.

Kinas ambassade i Danmark skriver til Politiken, at beretningerne fra Dagens Nyheter, Correctiv og Deutsche Welle ”er ikke andet end en ondsindet forvrængning af indholdet i aftalen for at politisere og stigmatisere normalt undervisnings- og researchsamarbejde mellem Kina og andre lande”.

Korrekturlæst af Charlotte Boel.