Besenbacher: ”Brian har potentialet til at blive en fremragende rektor”

Sådan indleder Brian Bech Nielsens kollega professor Flemming Besenbacher, der indtil 2012 var direktør for iNANO og nu er formand for Carlsbergfondet, en mail til Omnibus. Han giver også sit bud på den kommende rektors største udfordring.

- Brians største udfordring i rektorstillingen bliver uden tvivl at bringe den faglige og administrative forandringsproces ind i fase to og få rettet op på ikke mindst de administrative problemer. Fokus må nødvendigvis være på de studerende og medarbejderne, hvilket må medføre ressourceoverførsel fra back office til front office. Brian skal i den kommende tid have defineret sit nye ledelsesteam, og en personlig udfordring vil blive at få uddelegeret så mange opgaver, at der bliver skabt ro og tid til strategisk tænkning.  

Flemming Besenbacher peger på, at Brian Bech Nielsen udmærker sig ved at have indsigt i alle universitetets kerneområder:

- Han er mangeårig, højt skattet forelæser og underviser; Brian opbyggede allerede i en ung alder sin egen forskergruppe, som nåede et internationalt format; Brian har erfaring fra medlemskab af det naturvidenskabelige forskningsråd og dermed med evaluering af forskningsrådsansøgninger; Brian har erfaring fra erhvervslivet, hvor han har siddet i bestyrelserne for Aarhus Karlshamn og United Plantations, begge internationale virksomheder.

På det sociale plan har Besenbacher også kun pæne ord at sige om kollegaen:

- Hvad angår de sociale kompetencer, scorer Brian meget højt. Han er intelligent, har en høj arbejdsmoral, villighed til at lytte, veludviklet sans for humor og besidder gode danskerdyder som redelighed, ordholdenhed, samvittighedsfuldhed og stor personlig integritet. Ikke mindst under sin dekangerning er Brian blevet rettelig anerkendt for sine gode kommunikationsevner, hans evne til at tale til medarbejderne i øjenhøjde og evne til at lytte til medarbejderne. Endelig er Brian en sand vestjyde, der besidder stædighed og stoisk ro, selv under pres.