De 10 mest læste artikler i 2020: Om tvivl, corona – og et farvel, der skabte røre i andedammen

I år læste I om frygten for at få en årgang corona. Om mundbind. Og om et farvel, der kunne have været mere elegant udført. Men I gik også på opdagelse i artikelarkivet og læste om studietvivl, løn og studerende med handicap.

Vi ser tilbage på 2020 gennem de ti artikler, der har været mest læst på Omnibus.au.dk i årets løb. Foto/grafik: Lars Kruse, Lise Balsby, Astrid Reitzel, Morten Voigt, colourbox

Listen over årets ti mest læste på omnibus.au.dk er en god blanding af nye og gamle artikler. Vi begynder i bunden med et emne, vi ikke skrev én eneste linje om i 2019, men som vi har skrevet usigeligt mange linjer om i 2020; corona. 

Eksamen – hvordan griber vi den an i år?

For da statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag 11. marts lukkede Danmark ned, sendte hun samtidig AU’s prodekaner for uddannelse hjem med noget af en opgave: først at sikre de studerende den undervisning, de har krav på – og som er en forudsætning for, at de kan gå til eksamen. Vel at mærke mens både studerende og undervisere var sendt hjem. Dernæst at sikre en akademisk forsvarlig afvikling af eksamenerne – både under nedlukningen af universitetet og efterfølgende i den resterende del af semesteret. 

Den opgave gav selvsagt en del panderynker hos prodekanerne. Og hos de studerende, som ventede på et klart svar fra AU. I den forbindelse sagde prodekan for uddannelse ved Aarhus BSS, Per Andersen: 

"Det er vigtigt for mig at sige, at det, man skal kunne til eksamen, skal man kunne uanset eksamensformen. De studerende skal fokusere på det faglige, ikke på formen. For det er magtpåliggende for os, at vi ikke ender med en ’årgang corona’. De studerende og aftagerne skal kunne stole på, at de får et bevis, der er lige så godt, som det plejer at være.” 

Risikoen for at blive taget i SU-snyd er større for studerende, hvis forældre er på overførselsindkomst

En tak længere oppe på listen handler det om noget ganske andet, nemlig SU-snyd. Her finder vi en ældre, men meget læst sag om, at risikoen for at blive taget i SU-snyd er større for studerende, hvis forældre er på overførselsindkomst. En overvægt af sager om SU-snyd bliver rejst på baggrund af indberetninger fra kommunale kontrolgrupper, som kun beskæftiger sig med borgere på overførselsindkomst. Det betyder, at du lettere kan snyde med din SU, hvis dine forældre bor i Gentofte, end hvis de bor i Gellerup.

Et rundstykke, en tak - og en fyreseddel

I år blev dele af rengøringen på AU udliciteret til det private rengøringsfirma Kongsvang Cleaning & Facility A/S. I den forbindelse blev mere end 30 rengøringsassistenter virksomhedsoverdraget til det private firma. I hvert fald for en periode. For blot en måned efter virksomhedsoverdragelsen fik tre af de tidligere AU-ansatte besked om, at de var fyret. Det skete samme dag som deres tidligere chef ved AU, Peter Vestergaard, lagde vejen forbi med et rundstykke som tak for deres indsats. En tak, der var blevet forsinket på grund af corona. Men det vender vi tilbage til længere oppe på listen. 

Studerende med handicap

På syvendepladsen finder vi en fem år gammel artikel, hvor seks studerende fortæller om, hvordan det er at være studerende med et handicap. De seks har mere at kæmpe med end de fleste andre unge. Men trods det har de viljen, modet og styrken til at gennemføre en universitetsuddannelse. Og ja, det kan være 'nederen' at studere med et handicap i rygsækken, men der er hjælp at hente.

Nu har vi dem alle i lommen ...

Mens mundbind i begyndelsen af året primært var en nødvendighed for personale i sundhedssektoren, har de fleste nu et mundbind i lommen eller i tasken. Først blev der stillet krav om mundbind i den offentlige transport og på restauranter og caféer, herunder også i AU's kantiner. Men fra 29. oktober indførte myndighederne krav om, at studerende og ansatte skal bære mundbind eller ansigtsvisir, når de færdes indendørs i AU's bygninger. Og det fik mange af jer til at læse denne nyhed:

Et farvel, der udeblev

Vi vender igen tilbage til rengøringspersonalet, der som følge af førnævnte udlicitering måtte vinke farvel til AU – for nogles vedkommende efter at have været ansat ved universitetet i henved 20 og 30 år. Et farvel, som blev ledsaget af skuffelse over manglende anerkendelse fra AU's side. End ikke en kop kaffe eller et rundstykke kunne det blive til på den dag, hvor AU officielt overdrog rengøringspersonalet til det private firma Kongsvang Cleaning & Facility A/S. Det fik tillidsrepræsentanterne for rengøringspersonalet Peter Kitler og Kjeld Søndergaard til at skrive et debatindlæg til Omnibus, hvor de gav udtryk for deres skuffelse over det manglende farvel til kollegerne.   

"Vi kunne have ønsket os, at ledelsen havde valgt at gennemføre en form for overdragelse af kollegerne til den eksterne leverandør med et lille arrangement, hvor man med anerkendelse sendte dem videre i deres arbejdsliv."

"Vi har selvfølgelig forståelse for, at coronasituationen har gjort det en smule sværere at holde et sådant arrangement, men efter vores mening havde det ikke været umuligt. Og om ikke andet kunne man have valgt at sende en mail eller et brev i stedet for blot ingenting!"

Siden skrev teknisk chef, Peter Vestergaard, i en replik, at ledelsen havde planlagt et arrangement, der dog måtte aflyses på grund af corona. Arrangementet blev siden, som skrevet ovenfor, gennemført i juli.

Alt for lidt søvn og lidt for meget cola

Tag et fuldtidsstudium og læg dertil tre børn på 2, 4 og 6 år. Som du er alene om at opfostre. Så har du det, de fleste uden tøven vil kategorisere som noget nær en uoverstigelig udfordring. Men det er virkeligheden for Luna Munk, der læser filosofi på Aarhus Universitet og er alenemor til tre små drenge. Det kræver vilje, planlægning - og cola at få den ligning til at gå op, fortalte hun i et interview i Omnibus i februar.

Vi interviewede hende igen, da Danmark lukkede ned – for hvordan klarer man lige at passe tre små drenge hjemme og samtidig følge sin uddannelse via fjernundervisning og selvstudie? Svaret er, at det klarer man ikke …  

Goodiebag til nye studerende

Udfordrende er det også at være helt ny på universitetet – og måske helt ny i byen. Derfor samlede Omnibus en gedigen goodiebag af info og guides til nye studerende på vores studiestartside. Og siden er den tredje mest læste på Omnibus i år. 

Hvor tung er chefens lønpose?

Studiestarten er en tilbagevendende begivenhed – det samme gælder de årlige lønforhandlinger i foråret. Men året rundt klikker I ind på denne sag tilbage fra 2018, hvor du kan skaffe dig et overblik over, hvor stor en lønpose din kollega og din chef henter hjem. I år har vi også bragt en ny lønoversigt.

I tvivl

Denne top 10 har tidligere kredset om det at sige farvel. Og det gør den også i toppen af listen. For hvornår bør man smide håndklædet i ringen og sige farvel til sin uddannelse? I artiklen, som er fra januar 2019, giver to studievejledere råd om, hvordan man skal agere, hvis studietvivlen melder sig. Det var der mange, der gerne ville læse om sidste år, hvor artiklen lå på en tredjeplads over årets mest læste. Og altså også i år, hvor mange måske har mærket tvivlen gnave isoleret hjemme i studenterhyblen og uden de sociale begivenheder, som ellers udgør tiltrængte oaser i studielivet.