Overblik: Se, hvor du ligger på lønskalaen

Lønforhandlingerne på AU står for døren. Her kan du se, hvem der tjener hvad på AU, og få overblik over, hvor du selv ligger i lønstatistikken.

Til sommer skal der gives hånd på de nye lønaftaler på AU, men allerede 24. februar har du deadline for at gøre din tillidsrepræsentant og din leder opmærksom på, at du ønsker en lønforhøjelse.

Om loenoverblik.dk

Loenoverblik.dk er udviklet af den statslige arbejdsgiver Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og er offentligt tilgængelig.

På loenoverblik.dk kan du vælge at få vist lønsammensætning, kønsopdelt gennemsnitsløn, lønudvikling i procent i forhold til det foregående år og lønspredning – det vil sige, hvordan lønnen er fordelt på stillingsgruppen – og endeligt antal ansatte i forhold til antal årsværk.

Du kan finde løndata for ansatte i staten, så du har også mulighed for at sammenligne med kolleger fra andre danske universiteter.

Gå til loenoverblik.dk

Læs vejledning til loenoverblik.dk

Det er ikke kun foråret, der venter lige om hjørnet – det gør årets lønforhandlinger også. Den 24. februar er der deadline for, at du som medarbejder kan gøre din leder og din tillidsrepræsentant opmærksom på, at du ønsker en lønforhøjelse.

Inden du sætter dig til forhandlingsbordet eller beslutter dig for, om du vil søge om lønforhøjelse, er der måske især ét spørgsmål, det er rart at få svar på: Hvor meget tjener du i forhold til dine kolleger?

Svaret kan du finde på hjemmesiden loenoverblik.dk – hvor du også kan tjekke, hvad der står på din chefs lønseddel. Ganske vist ikke på personniveau, men for hver stillingsbetegnelse på AU kan du se den gennemsnitlige månedsløn, pension og diverse tillæg.

Omnibus har pløjet tallene igennem og bringer her et overblik over, hvem der ligger i toppen og bunden af løntabellen.

En månedsløn med seks cifre

Lønstatistikken er opgjort for stillinger, som omfatter mindst tre årsværk. Derfor fremgår rektor, prorektor og universitetsdirektørens lønninger ikke af statistikken.

I toppen af tabellen finder man derfor de fire dekaner. Deres månedsløn inklusive pension og tillæg lyder i gennemsnit på 118.930 kr.

Universitetets prodekaner og de fem vicedirektørers gennemsnitlige månedsløn lyder på henholdsvis 92.045 og 92.173 kroner.

Står der institutleder i stillingsbetegnelsen, siger lønsedlen i gennemsnit 88.080 kroner hver måned, mens administrationscheferne i gennemsnit får 87.355 kroner om måneden.

Lærlinge og elever bærer de letteste lønposer i banken

Grupperne med de laveste lønninger er måske ikke så overraskende universitetets lærlinge og elever, foruden de studerende med studiejob. Den laveste løn får dyrepassereleverne med 17.562 kr. om måneden i gennemsnit, mens den højeste elevløn går til gartnerieleverne, der får 25.477 kr. om måneden. Men også AU-ansatte med jobtitlen sanitør, rengøringsassistent og studenterstudievejleder tjener en månedsløn, der i gennemsnit ligger under 30.000 kroner.

Lønsammensætning: Gennemsnitsløn fordelt på overordnede lønkategorier

 

Stillings-

betegnelse

Basis-løn

Pensions-bidrag

Faste tillæg, centrale

Faste tillæg, lokale

Midler-tidige, lokale

En-gangs-veder-lag

Andre tillæg

Samlet løn u. gene-tillæg

Adjunkt

31.617

6.662

4.424

1.691

208

161

0

44.763

Administra-

tionschef

47.507

12.697

5.926

13.655

7.571

0

0

87.355

Afdelings-

tandlæge

49.474

9.721

6.265

244

51

55

0

65.810

Afsnitsleder

46.951

8.724

675

2.409

0

351

0

59.109

Akademisk

medarb.

30.694

6.550

262

6.310

113

89

32

44.050

Betjent

23.183

4.427

0

4.349

717

0

0

32.676

Bioana-

lytiker

28.462

6.011

485

2.410

259

24

0

37.651

Cater

22.821

4.084

0

3.766

177

0

0

30.849

Caterelev

18.502

1.891

0

0

0

0

0

20.393

Center-

leder

39.236

10.103

0

13.554

5.309

889

0

69.091

Chef-

konsulent

44.356

8.704

8

5.104

441

220

0

58.832

Datatekni-

kerelev

16.360

1.915

0

0

0

0

-62

18.212

Dekan

51.756

17.511

10.806

18.926

19.931

0

0

118.930

Direktør

45.259

12.257

0

13.657

11.780

625

0

83.577

Drifts-

inspektør

31.633

7.662

1.252

14.456

0

278

0

55.280

Driftsleder

27.459

6.213

3.689

5.625

412

0

0

43.399

Dyrepasser

24.869

4.116

0

2.500

305

215

0

32.005

Dyrepasser-

elev

12.931

1.922

0

2.553

0

156

0

17.562

Ejendomsser-

vicetekniker

24.615

4.481

0

4.597

142

93

0

33.927

Ejendomsser-viceteknikerelev

16.468

2.206

0

0

0

0

0

18.674

Eksamensvagt

16.740

144

0

0

0

0

0

16.884

Ekstern lektor

37.837

133

0

0

0

196

0

38.166

Elektronikfag-teknikerlærling

18.380

2.246

0

0

0

278

0

20.904

Faglærer

27.960

6.577

3.178

3.011

622

0

0

41.349

Forsker

31.687

6.700

4.495

1.773

0

110

0

44.764

Forsknings-

tekniker

28.531

5.860

0

8.117

0

0

0

42.508

Forsøgs-

medarbejder

24.977

4.183

193

3.497

252

15

0

33.117

Fotografelev

17.969

2.200

0

0

0

0

0

20.169

Fuldmægtig

30.312

6.162

4.403

2.197

25

74

0

43.172

Funktionschef

44.456

10.182

3.702

10.138

496

256

0

69.232

Gartner

24.894

4.292

0

4.002

683

0

0

33.871

Gartnerielev

23.499

1.978

0

0

0

0

0

25.477

Glasvasker

20.954

4.058

353

4.583

203

0

0

30.150

Grafiker

31.956

5.724

325

4.422

120

0

0

42.547

Håndværker

25.372

5.101

111

6.977

626

89

0

38.276

Industritek-

nikerlærling

16.520

2.038

0

0

0

278

0

18.836

Ingeniør-

assistent

28.319

5.789

22

7.387

859

53

0

42.430

Ingeniør-

docent

47.507

10.000

7.238

3.556

922

0

0

69.222

Institutleder

44.338

12.983

7.180

7.456

15.826

297

0

88.080

Instruktor

30.666

690

0

0

0

0

0

31.356

It-medarbejder

28.774

5.567

628

5.615

112

75

0

40.773

It-supporter-

elev

16.488

1.666

0

0

0

0

0

18.154

Jordbrugs-

teknolog

25.212

4.512

1.571

3.853

333

25

0

35.506

Journalist

29.531

7.706

208

11.582

688

0

0

49.716

Klinikassistent

26.078

4.141

0

980

18

20

17

31.255

Klinisk lærer

Odontologi

39.207

7.488

3.525

83

0

0

0

50.303

Klinisk lære-stolsprofessor

41.926

4.406

867

263

0

0

917

48.380

Klinisk professor

41.945

4.297

557

0

456

157

0

47.413

Konservator-

assistent

25.356

5.059

0

2.498

3.647

0

0

36.560

Kontorelev

19.394

2.107

0

0

0

0

-17

21.484

Kontor-

funktionær

29.190

4.737

5

1.820

86

62

-1

35.899

Korrespondent

24.794

6.157

771

8.578

200

114

0

40.615

Laborant

29.449

4.723

56

1.305

76

48

1

35.658

Laborant-

praktikant

18.485

1.914

0

0

0

0

0

20.399

Landbrugs-

arbejder

24.897

4.417

0

3.286

0

0

0

32.599

Landbrugs-

elev

13.407

942

0

3.525

0

139

0

18.013

Lektor

31.768

8.182

8.393

6.170

613

296

0

55.422

Lektor -

tidsbegrænset

31.864

7.715

8.009

3.972

245

202

0

52.007

Maskinmester

32.915

7.239

0

8.453

505

0

0

49.112

Ph.D.-

Studerende

27.971

5.026

1.359

339

2

14

1

34.712

Postdoc

31.429

6.354

4.431

521

7

52

0

42.793

Prodekan

43.910

13.524

6.661

16.747

10.787

417

0

92.045

Professor

48.260

10.256

5.162

4.882

1.118

730

0

70.407

Professor MSO

31.687

9.474

16.680

5.158

884

290

43

64.216

Professor -

tidsbegrænset

47.491

9.918

3.500

4.961

1.058

0

0

66.927

Rengørings-

assistent

20.993

3.499

36

1.853

139

0

0

26.520

Sanitør

21.014

3.312

14

1.649

0

0

0

25.988

Sekretariats-

leder

44.363

8.672

895

5.396

244

412

0

59.984

Seniorforsker

31.749

8.368

9.550

6.523

280

112

0

56.582

Seniorrådgiver

31.982

7.987

8.345

5.741

291

92

0

54.438

Specialarbejder

20.897

4.051

529

5.129

80

0

0

30.686

Specialkonsulent

41.175

7.847

81

3.371

125

92

84

52.775

Special-

tandlægekand.

31.283

5.517

0

0

0

0

0

36.801

Studenter-

studievejleder

27.606

598

0

0

0

0

0

28.204

Studerende

17.698

1.666

0

0

0

0

0

19.364

Studieadjunkt

31.249

6.308

3.575

1.048

0

0

0

42.181

Studielektor

31.687

7.406

6.574

3.638

391

378

0

50.073

Sygeplejerske

30.962

6.808

0

4.569

530

0

0

42.869

Tandlæge

31.687

7.466

1.902

8.180

877

164

0

50.276

Tandplejer

25.869

6.295

6.463

0

0

661

0

39.288

Tandtekniker

25.355

4.845

0

5.195

220

32

0

35.646

Teamleder

44.924

8.691

1.917

3.181

166

152

0

59.031

Tekniker

23.929

5.394

1.944

8.485

101

265

0

40.119

Tenure Track

adjunkt

31.687

6.893

4.506

2.553

575

130

0

46.345

Tenure Track

forsker

31.687

7.013

4.495

3.849

0

185

0

47.229

Undervis-

ningsass.

28.778

6.855

2.425

3.434

1.613

133

0

43.239

Veterinær-sygeplejerske

24.897

4.052

0

4.745

228

533

0

34.455

Vicedirektør

47.507

13.542

0

8.043

22.664

417

0

92.173

Videnskabelig

assistent

28.163

5.630

3.397

259

0

37

0

37.484

Grupper

u. 3 årsværk

32.313

7.200

2.372

6.880

2.404

224

1

51.395

Statistikken er baseret på 4. kvartal 2019. Lønnen er inkl. pension og tillæg, men ekskl. genetillæg. Ansatte i fleksjob o.l. indgår ikke i statistikken. Områder under 3 årsværk er lagt sammen i en samlet gruppe i tabellens sidste linje for at sløre personhenførbare oplysninger.

Ligger du over eller under gennemsnittet?

Lønstatistikken giver et billede af den gennemsnitlige månedsløn for hver stilling – og derfor er det nok de færreste, der kan genfinde præcis de samme tal på deres lønseddel.

Men loenoverblik.dk giver også mulighed for at se lønspredningen inden for hver stillingskategori. Her kan du se, om din løn ligger i øverste eller nederste fjerdedel, eller et sted midt imellem.

Lønspredning: Gennemsnitsløn og kvartiler

 

Stillingsbetegnelse

Årsværk

Gns. løn

Nedre kvartil

Median

Øvre kvartil

Adjunkt

269,8

44.763

42.536

44.138

45.739

Administrationschef

4,0

87.355

*

*

*

Afdelingstandlæge

7,6

65.810

*

*

*

Afsnitsleder

19,0

59.109

57.817

58.921

60.031

Akademisk medarb.

415,0

44.050

39.432

44.213

47.415

Betjent

6,0

32.676

*

*

*

Bioanalytiker

48,3

37.651

35.705

36.717

38.475

Cater

16,0

30.849

27.116

30.219

32.955

Caterelev

5,0

20.393

*

*

*

Centerleder

3,0

69.091

*

*

*

Chefkonsulent

60,1

58.832

55.398

57.843

61.109

Datateknikerelev

6,0

18.212

*

*

*

Dekan

4,0

118.930

*

*

*

Direktør

4,0

83.577

*

*

*

Driftsinspektør

3,0

55.280

*

*

*

Driftsleder

4,9

43.399

*

*

*

Dyrepasser

26,0

32.005

29.088

30.928

34.197

Dyrepasserelev

8,0

17.562

*

*

*

Ejendomsservicetekniker

9,0

33.927

*

*

*

Ejendomsserviceteknikerelev

4,4

18.674

*

*

*

Eksamensvagt

6,6

16.884

*

*

*

Ekstern lektor

33,2

38.166

37.933

37.981

38.046

Elektronikfagteknikerlærling

3,0

20.904

*

*

*

Faglærer

6,0

41.349

*

*

*

Forsker

22,6

44.764

44.138

44.138

45.739

Forskningstekniker

13,9

42.508

41.953

42.322

43.322

Forsøgsmedarbejder

53,3

33.117

30.393

32.070

35.364

Fotografelev

4,0

20.169

*

*

*

Fuldmægtig

552,2

43.172

40.083

44.539

46.674

Funktionschef

44,9

69.232

66.524

69.063

71.198

Gartner

15,7

33.871

32.354

33.665

35.950

Gartnerielev

3,0

25.477

*

*

*

Glasvasker

5,7

30.150

*

*

*

Grafiker

7,6

42.547

*

*

*

Håndværker

72,2

38.276

34.907

37.232

39.976

Industriteknikerlærling

3,0

18.836

*

*

*

Ingeniørassistent

31,2

42.430

39.426

40.900

43.017

Ingeniørdocent

14,0

69.222

67.138

67.424

70.723

Institutleder

25,9

88.080

82.216

90.743

90.743

Instruktor

8,4

31.356

*

*

*

It-medarbejder

149,4

40.773

27.785

38.921

44.313

It-supporterelev

11,0

18.154

14.228

21.883

21.883

Jordbrugsteknolog

42,7

35.506

32.498

35.055

36.494

Journalist

20,2

49.716

44.624

47.421

52.273

Klinikassistent

41,0

31.255

30.099

31.151

32.243

Klinisk lærer odonto

7,7

50.303

*

*

*

Klinisk lærestolsprofessor

9,1

48.380

*

*

*

Klinisk professor

28,0

47.413

46.154

46.154

46.154

Konservatorassistent

5,0

36.560

*

*

*

Kontorelev

20,0

21.484

20.403

22.545

22.545

Kontorfunktionær

457,9

35.899

32.353

35.178

38.450

Korrespondent

26,2

40.615

38.107

39.708

41.747

Laborant

262,0

35.658

33.654

35.581

37.518

Laborantpraktikant

4,0

20.399

*

*

*

Landbrugsarbejder

5,0

32.599

*

*

*

Landbrugselev

3,0

18.013

*

*

*

Lektor

962,1

55.422

51.888

54.856

58.004

Lektor - tidsbegrænset

45,7

52.007

51.013

51.589

53.191

Maskinmester

10,8

49.112

39.199

52.732

54.027

Ph.d.-studerende

1118,8

34.712

31.977

34.345

36.504

Postdoc

672,1

42.793

42.536

42.536

43.604

Prodekan

10,0

92.045

86.735

91.236

96.017

Professor

404,6

70.407

65.055

69.075

73.756

Professor MSO

54,0

64.216

61.285

62.595

65.544

Professor - tidsbegrænset

13,4

66.927

61.337

62.792

68.075

Rengøringsassistent

163,5

26.520

25.067

25.810

26.901

Sanitør

42,0

25.988

24.333

25.844

27.111

Sekretariatsleder

29,5

59.984

57.273

58.944

62.027

Seniorforsker

183,4

56.582

54.120

56.575

58.646

Seniorrådgiver

32,4

54.438

52.695

53.756

56.287

Specialarbejder

7,9

30.686

*

*

*

Specialkonsulent

322,8

52.775

49.414

51.828

54.964

Specialtandlægekand.

9,0

36.801

*

*

*

Studenterstudievejleder

6,2

28.204

*

*

*

Studerende

38,0

19.364

18.922

19.462

19.590

Studieadjunkt

8,4

42.181

*

*

*

Studielektor

25,7

50.073

47.074

49.134

51.749

Sygeplejerske

4,3

42.869

*

*

*

Tandlæge

6,1

50.276

*

*

*

Tandplejer

3,2

39.288

*

*

*

Tandtekniker

6,6

35.646

*

*

*

Teamleder

22,0

59.031

57.320

60.202

61.803

Tekniker

6,3

40.119

*

*

*

Tenure Track adjunkt

74,0

46.345

44.672

45.739

47.340

Tenure Track forsker

9,0

47.229

*

*

*

Undervisningsass.

14,0

43.239

39.805

42.441

44.335

Veterinærsygeplejerske

4,0

34.455

*

*

*

Vicedirektør

5,0

92.173

*

*

*

Videnskabelig assistent

267,3

37.484

34.590

36.948

41.245

Grupper under 3 årsværk

*

51.395

31.179

40.841

54.493

 

Statistikken er baseret på 4. kvartal 2019. Lønnen er inkl. pension og tillæg, men ekskl. genetillæg. Ansatte i fleksjob o.l. indgår ikke i statistikken. Områder under 3 årsværk er lagt sammen i en samlet gruppe i tabellens sidste linje for at sløre personhenførbare oplysninger.

Ligestilling på lønsedlen?

Loenoverblik.dk kan også bruges som barometer for ligeløn. I ni ud af 41 stillinger på AU tjener mænd og kvinder lige meget, i ni stillinger tjener kvinder mest, og i de resterende 23 stillinger tjener mænd mest. Den største kønsforskel ses hos grafikerne, hvor kvinder i gennemsnit tjener 40.271 kr. om måneden, imod mændenes gennemsnitlige månedsløn på 44.578 kr.

 

Stillingsbetegnelse

Årsværk, Mænd

Årsværk, Kvinder

Gns.løn, Mænd

Gns.løn, Kvinder

Indeks ift. mænd

Adjunkt

166,2

103,7

45.160

44.126

98

Afsnitsleder

6,0

13,0

60.009

58.694

98

Akademisk medarb.

190,6

224,3

45.574

42.754

94

Bioanalytiker

3,5

44,8

36.641

37.730

103

Cater

3,0

13,0

29.826

31.085

104

Chefkonsulent

23,8

36,3

59.933

58.110

97

Dyrepasser

5,0

21,0

31.008

32.242

104

Ekstern lektor

23,0

10,2

38.022

38.491

101

Forsker

14,0

8,6

44.570

45.079

101

Forsøgsmedarbejder

33,6

19,7

33.957

31.685

93

Fuldmægtig

143,6

408,6

43.406

43.089

99

Funktionschef

23,0

21,9

69.103

69.367

100

Gartner

11,0

4,7

33.914

33.773

100

Grafiker

4,0

3,6

44.578

40.271

90

Institutleder

22,0

4,0

88.308

86.811

98

Instruktor

3,6

4,8

31.618

31.158

99

It-medarbejder

124,2

25,2

40.662

41.318

102

Jordbrugsteknolog

28,6

14,1

36.451

33.589

92

Journalist

6,0

14,2

51.405

49.003

95

Klinisk lærer odonto

3,1

4,6

49.944

50.544

101

Klinisk professor

22,9

5,1

47.649

46.360

97

Kontorfunktionær

36,9

421,0

35.962

35.893

100

Laborant

39,8

222,1

35.967

35.602

99

Lektor

608,2

353,9

55.707

54.931

99

Lektor -tidsbegrænset

25,9

19,8

52.396

51.501

98

Ph.d.-studerende

539,8

579,0

34.274

35.120

102

Postdoc

367,8

304,3

42.739

42.859

100

Prodekan

7,0

3,0

91.995

92.159

100

Professor

309,2

95,4

71.096

68.175

96

Professor MSO

36,7

17,3

65.066

62.414

96

Sekretariatsleder

6,5

23,0

59.789

60.039

100

Seniorforsker

130,9

52,5

56.617

56.495

100

Seniorrådgiver

23,9

8,5

55.038

52.741

96

Specialkonsulent

134,7

188,2

53.308

52.393

98

Studerende

12,0

26,0

19.341

19.375

100

Studieadjunkt

5,0

3,4

43.117

40.789

95

Studielektor

16,8

8,8

50.870

48.553

95

Teamleder

11,0

11,0

60.620

57.441

95

Tenure Track adjunkt

49,0

25,0

46.963

45.133

96

Tenure Track forsker

6,0

3,0

46.896

47.896

102

Videnskabelig assistent

125,4

142,0

37.394

37.564

100

Grupper under 3 årsværk

*

*

41.448

32.901

79

 

Statistikken er baseret på 4. kvartal 2019. Lønnen er inkl. pension og tillæg, men ekskl. genetillæg. Ansatte i fleksjob o.l. indgår ikke i statistikken. Områder med under 3 årsværk i et eller begge køn er lagt sammen i en samlet gruppe i tabellens sidste linje for at sløre personhenførbare oplysninger.

Om loenoverblik.dk

Loenoverblik.dk er udviklet af den statslige arbejdsgiver Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og er offentligt tilgængelig.

På loenoverblik.dk kan du vælge at få vist lønsammensætning, kønsopdelt gennemsnitsløn, lønudvikling i procent i forhold til det foregående år og lønspredning – det vil sige, hvordan lønnen er fordelt på stillingsgruppen – og endeligt antal ansatte i forhold til antal årsværk.

Du kan finde løndata for ansatte i staten, så du har også mulighed for at sammenligne med kolleger fra andre danske universiteter.

Gå til loenoverblik.dk

Læs vejledning til loenoverblik.dk