Din løn bliver forhandlet på Skype

Forårets lønforhandlinger kan på grund af smitterisiko ikke gennemføres ansigt til ansigt, men må foregå online eller over telefon. Men hvad betyder det for forhandlingerne? Vi har talt med tre tillidsrepræsentanter, som netop nu er i gang med at forhandle løn for deres kolleger.

Grafik: Astrid Reitzel

Lige nu er der godt gang i lønforhandlingerne på Aarhus Universitet. Normalt foregår de fleste forhandlinger med repræsentanter for medarbejdere og ledelse siddende på hver sin side af et mødebord. Men ikke i år. For mens universitetet er lukket ned, må forhandlingerne føres online eller via telefon. 

Helle Colding Seiersen er international koordinator og fællestillidsrepræsentant for HK-ansatte på Aarhus Universitet. Hun nåede kun at gennemføre én lønforhandling, før universitetet 13. marts lukkede ned. Siden har hun gennemført seks forhandlinger via Skype – og flere følger i de kommende uger. 

Ingen smalltalk – mere lige på

”Den helt store forskel ved forhandlinger via Skype er, at der ikke er den smalltalk, som vi normalt har, lige efter vi har givet hånd og hilst på hinanden, og inden selve forhandlingen går i gang. Det er mere lige på. Den smalltalk savner jeg, især fordi jeg denne gang forhandler med flere ledere, som jeg ikke kender i forvejen, og så er det en god måde at finde ud af, hvad det er for en person, jeg sidder overfor,” siger Helle Colding Seiersen. 

Hun har dog ikke indtil videre oplevet, at situationen har påvirket selve forhandlingsresultatet negativt. 

”Men noget går tabt, det er noget andet at sidde foran en computer. Og jeg føler heller ikke, at jeg har helt den samme gennemslagskraft via en skærm, som jeg har, når jeg mødes med folk ansigt til ansigt.”

Lige nu er Skype-forhandlinger en nødvendighed, men Helle Colding Seiersen har intet ønske om at benytte Skype til forhandlinger i fremtiden, hvis det kan undgås. Og hun håber da også, at nogle af de større lønforhandlinger, der stadig ligger i hendes kalender, falder på et tidspunkt, hvor der er åbnet mere op for muligheden for at mødes ansigt til ansigt.  

Det er også en mulighed at skyde forhandlinger til et senere tidspunkt, hvis ledelse og tillidsrepræsentant vurderer, at det vil gavne forhandlingerne.

Online-forhandlinger har fungeret godt og effektivt

Meldingen fra Anders Branth Pedersen, der er seniorforsker ved Institut for Miljøvidenskab, er derimod, at forhandlingerne på Skype har fungeret rigtig godt. Han er tillidsrepræsentant for VIP- og AC-TAP-ansatte medlemmer af fagforeningerne DJØF og Jordbrugsakademikerne ved Institut for Miljøvidenskab og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi i Roskilde. 

”Og det skyldes blandt andet, at vi med den nuværende ledelse har et godt forhandlingsklima og et tillidsfuldt forhold til ledelsen. Jeg kender de ledere, som jeg skal forhandle med, godt på forhånd og er på bølgelængde med dem. Men jeg kan godt følge de tillidsrepræsentanter, der synes, det er op ad bakke at skulle forhandle online med personer, de ikke har mødt tidligere,” fortæller Anders Branth Pedersen, der netop har overstået en lønforhandling via Skype.

Han fortæller videre, at de ved instituttet er begyndt at forhandle mere kollektivt, så fire organisationer er repræsenteret ved forhandlingen, som han er en del af. Ud over DJØF og Jordbrugsakademikerne (JA) er det Dansk Magisterforening og IDA. 

”Det har fungeret fint, vi har kunnet følge de samme dokumenter på skærmen undervejs. Og det var faktisk også effektivt, vi landede et resultat ret hurtigt. Men her tror jeg også, det spiller ind, at vi er vant til at holde online møder, blandt andet fordi vi er involveret i mange internationale projekter,” siger Anders Branth Pedersen. 

Problemet er ikke online-forhandlinger, men at der ikke er nok midler i lønpuljen

Ida Juul er lektor ved DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse og er fællestillidsrepræsentant på DPU og ARTS. Fra hende lyder meldingen også, at årets lønforhandling er forløbet stort set, som den plejer. Lige bortset fra, at lyden forsvandt i et sekund eller to.

”Det var ikke så meget det, at forhandlingerne foregik per Skype, der var problemet, men snarere, at der ikke var midler til at imødekomme alle relevante ansøgninger. Der er tre gange så mange, der har søgt, som der er midler til at imødekomme,” fortæller hun.

De var fire til stede ved forhandlingen; foruden Ida Juul deltog en anden tillidsrepræsentant, institutleder Claus Holm, og en HR-supporter. 

”Vi begyndte med lidt smalltalk og tog så en runde, som vi plejede og talte om vores prioriteter. Vi havde fået tilsendt et godt materiale forud for forhandlingerne, og det gik hurtigere og nemmere end ventet,” siger hun og fortsætter:

”Selvom man ikke sidder sammen, får man alligevel et lille indblik i de andres privatliv, fordi man får et lille hjørne af deres hjem at se.” 

Ida Juul har også som tillidsrepræsentant gennemført en anden forhandling online, mens universitetet har været lukket ned – og også den forhandling er gået fint.