Evaluering af Omnibus: Læserne er tilfredse med indholdet, men avisen skal være mere synlig

Redaktionskomitéen for Omnibus gennemførte tidligere på året en evaluering af universitetsavisen. Evalueringen viser, at Omnibus’ læsere generelt er tilfredse med indholdet i avisen – men også at der er behov for at udbrede kendskabet til avisen.

Om evalueringen

Omnibus skal evalueres hvert fjerde år. Det er redaktionskomitéen, der står for at gennemføre evalueringen. I år besluttede komitéen, at evalueringen skulle bestå af tre fokusgruppeinterviews med henholdsvis studerende, videnskabelige medarbejdere samt teknisk-administrative medarbejdere. Herefter blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor samtlige studerende og medarbejdere på Aarhus Universitet blev inviteret til at deltage. 

Evalueringsrapporten er sendt til universitetsledelsen.  

  • Læs hele evalueringsrapporten her

Om redaktionskomitéen 

Omnibus’ redaktionskomité består af to studerende, to videnskabelige medarbejdere, to teknisk-administrative medarbejdere og en repræsentant for ledelsen. 

Komitéen har som opgave at fastlægge de overordnede redaktionelle principper i samarbejde med redaktøren og rådgive redaktøren om udgivelsesstrategi, budgetmæssige prioriteringer, struktur og layout. Komitéen giver også efterkritik på den overordnede redaktionelle linje. 

Det er også komitéens opgave at sikre Omnibus’ redaktionelle uafhængighed.

Tidligere på året opfordrede redaktionskomitéen for Omnibus samtlige studerende og ansatte på Aarhus Universitet til at svare på et spørgeskema om, hvorvidt de læser Omnibus, og hvordan de vurderer indhold, distribution og layout. Den opfordring tog 7,5 procent af de studerende og 17,4 procent af medarbejderne imod. 

Rune Stubager, der er professor i statskundskab ved AU, har som formand for Omnibus’ redaktionskomité stået i spidsen for evalueringen, da komitéen blandt sine opgaver skal sikre, at Omnibus evalueres hvert fjerde år. Evalueringen bruger komité og redaktion som grundlag for videreudvikling af universitetsavisen. 

”Evalueringen har givet os et rigtig godt indblik i, hvad både læsere og ikke-læsere af Omnibus synes om avisen og generelt har af ønsker til universitetets fælles avis. I komitéen og på redaktionen er vi i fuld gang med at diskutere, hvordan vi bedst kan bruge den viden, vi nu har, og vi regner med, at læserne vil kunne opleve de nye tiltag i den kommende tid,” siger Rune Stubager.

Kendskabet til Omnibus skal øges

En af de konkrete opgaver, som komité og redaktion skal tage fat på i kølvandet på evalueringen, er at udbrede kendskabet til Omnibus. For konklusionen i evalueringsrapporten er klar: For få kender til Omnibus – det gør sig især gældende blandt de studerende. Af de studerende, der svarede på spørgeskemaundersøgelsen, tilkendegav op mod halvdelen, at de ikke kender til Omnibus. Kendskabet til avisen er dog mere udbredt blandt medarbejderne. Her svarede en femtedel af de videnskabelige medarbejdere og under en tiendedel af de teknisk-administrative medarbejdere, at de ikke kender til Omnibus.  

Rapporten peger på, at det manglende kendskab til universitetsavisen hænger sammen med distributionen. Frem til 2016 udkom Omnibus både som printavis og netavis. I Omnibus’ opdrag fra grundlæggelsen i 2013 stod dog, at avisen på sigt skulle overgå til udelukkende at udkomme som netavis, og i forbindelse med den store sparerunde på AU i 2014 besluttede universitetsledelsen, at den tid var kommet. Omnibus udkommer nu løbende med nyheder på omnibus.au.dk – og deler også artikler på Facebook og Twitter og via Omnibus' nyhedsbrev. Men det står med evalueringen klart, at mange i Omnibus’ målgruppe ikke oplever at blive eksponeret for avisen eller dens artikler.

”Efter overgangen til netavis har distributionen klart været Omnibus’ største udfordring, og en forbedring på det punkt står øverst på vores ønskeseddel,” siger Rune Stubager.

Læserne er generelt tilfredse med indhold og kritisk vinkling

Evalueringen viser også, at Omnibus’ læsere generelt er tilfredse med indholdet i avisen. Tre emner har særlig interesse – læserne vil gerne læse artikler om ledelsens beslutninger og handlinger, de studerendes forhold og vilkår og aktuelle emner, som drøftes på Aarhus Universitet.

Både medarbejdere og studerende giver desuden udtryk for, at de gerne vil læse historier med kritisk vinkling. I spørgeskemaet er der spurgt ind til, hvorvidt læserne vurderer, at Omnibus er ’for kritisk’ eller ’for ukritisk’ over for AU’s ledelse. Her var opfattelsen generelt, at Omnibus hverken er for kritisk eller for ukritisk. Dog har hver femte respondent blandt de videnskabelige medarbejdere svaret, at avisen er ’for ukritisk’ eller ’alt for ukritisk’.

Rapporten finder generelt stor opbakning til avisen blandt respondenterne – også blandt den del, der i undersøgelsen har svaret, at de ikke læser avisen. 80 procent af de medarbejdere, der ikke læser avisen, kunne godt forestille sig at gøre det fremadrettet.

”Det er virkelig glædeligt, at så mange blandt ikke-læserne giver udtryk for, at de godt kan se sig selv læse avisen. Det er jo et udtryk for, at man synes, Omnibus er relevant som medie. Nu skal vi så i samarbejde med komitéen sikre, at endnu flere medarbejdere og studerende eksponeres for Omnibus’ artikler,” siger Marie Groth Andersen, der er konstitueret redaktør for Omnibus.

”I den forbindelse er jeg også glad for at se, at vores læsere generelt er tilfredse med indholdet og synes, at artiklerne i Omnibus er vedkommende. Så opgaven for redaktionen er at fortsætte med at levere gedigen journalistik med udgangspunkt i studerendes og medarbejderes dagligdag og så sørge for, at artiklerne når endnu bredere ud,” siger Marie Groth Andersen.  

Lotte Bilberg, der har været redaktør for Omnibus, siden avisen blev etableret i 2013, valgte i sommer at fratræde sin stilling. Fratrædelsen er ikke relateret til evalueringen. 

Korrekturlæst af Charlotte Boel

Om evalueringen

Omnibus skal evalueres hvert fjerde år. Det er redaktionskomitéen, der står for at gennemføre evalueringen. I år besluttede komitéen, at evalueringen skulle bestå af tre fokusgruppeinterviews med henholdsvis studerende, videnskabelige medarbejdere samt teknisk-administrative medarbejdere. Herefter blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor samtlige studerende og medarbejdere på Aarhus Universitet blev inviteret til at deltage. 

Evalueringsrapporten er sendt til universitetsledelsen.  

  • Læs hele evalueringsrapporten her

Om redaktionskomitéen 

Omnibus’ redaktionskomité består af to studerende, to videnskabelige medarbejdere, to teknisk-administrative medarbejdere og en repræsentant for ledelsen. 

Komitéen har som opgave at fastlægge de overordnede redaktionelle principper i samarbejde med redaktøren og rådgive redaktøren om udgivelsesstrategi, budgetmæssige prioriteringer, struktur og layout. Komitéen giver også efterkritik på den overordnede redaktionelle linje. 

Det er også komitéens opgave at sikre Omnibus’ redaktionelle uafhængighed.