Nyhedsbrev

Du har mulighed for at abonnere på Omnibus’ nyhedsbrev, som vi sender en gang om måneden.

Her samler vi de vigtigste nyheder fra omnibus.au.dk.Om uniavisen Omnibus

Omnibus er den officielle avis for ansatte og studerende ved Aarhus Universitet.

Formål

Omnibus udgives med det formål at være et identitetsskabende, samlende og debatskabende medie.

Mandat

Omnibus har redaktionel frihed - og redigeres uafhængigt af særinteresser hos nogen gruppe ved Aarhus Universitet.  

Redaktion

Redaktionen består af to journalister, som udelukkende er tilknyttet avisen, og en studentermedhjælp. 

Fra venstre: Lotte Bilberg, ansvarshavende redaktør, Marie Groth Andersen, journalist og Miriam Brems, studentermedhjælp (ikke længere ansat, nu ph.d.-studerende ved Arts). Foto: Lars Kruse

Redaktionelle retningslinjer

Omnibus redigeres i henhold til de journalistiske nyhedskriterier, reglerne for god presseskik og medieansvarsloven.

Debat – giv dit besyv med

Du kan bidrage til den offentlige debat på AU med et indlæg, en kronik eller lignende. Skriv om et aktuelt emne. Om noget, du undrer dig over eller noget, der ligger dig på sinde – og som også er vedkommende for andre, der har deres dagligdag på universitetet. Redaktionen giver gerne sparring, inden du går til tasterne – og også efterfølgende. VI forbeholder os dog også retten til at redigere – herunder forkorte – indsendte indlæg.

Relation til kilder

Kilder til Omnibus’ artikler kan få oplyst, hvad de citeres for, og i hvilken sammenhæng de som kilder indgår i artiklen. Faktuelle fejl og misforståelser rettes. Kilder har ingen indflydelse på artiklens form og indhold, det er redaktionens ansvar.

Redaktionskomité 

Redaktionskomiteen har blandt andet til opgave at sikre mediets redaktionelle frihed. Komiteen består af to VIP-repræsentanter, to TAP-repræsentanter, to studerende og en repræsentant for ledelsen.

Medlemmer af Omnibus' redaktionskomité:

  • Rune Stubager, professor ved Institut for Statskundskab, repræsentant for VIP (formand)
  • Ning de Corninc-Smith, professor ved DPU - Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, repræsentant for VIP
  • Inger Merete S. Paulsen, bioanalytikerunderviser ved Institut for Biomedicin, repræsentant for TAP
  • Tine Horsholm, jurist ved AU Økonomi og Bygninger, repræsentant for TAP
  • Lasse Louis Svendsen, studerer teknologibaseret forretningsudvikling, repræsentant for studerende
  • Jonathan Rossen, studerer uddannelsesvidenskab, repræsentant for studerende
  • Kurt Nielsen, prodekan ved Tech, repræsentant for ledelsen

Kommissorium for redaktionskomité for og ansvarshavende redaktør af Omnibus

Læs artikel om redaktionskomitéen

Klage over Omnibus

Den ansvarshavende redaktør behandler og besvarer eventuelle klager over Omnibus. Redaktøren orienterer redaktionskomitéen om eventuelle klager. Du kan også klage direkte til Pressenævnet.

Praktisk

Omnibus udkom tidligere på print seks gange om året, men udkommer nu løbende på omnibus.au.dk og på engelsk på omnibus.au.dk/en.

Nyhedsbrev

Du har mulighed for at abonnere på Omnibus’ nyhedsbrev, som du får i din indbakke en gang om måneden.Omnibus på Facebook