Forsker efter møde med ministeren om forskningsfrihed: Nu har vi åbnet døren ind til ministeriet

Flere af initiativtagerne bag kampagne om forskningsfrihed mødtes mandag med uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S). Ministeren var lydhør, men imødekom ikke forskerne på kravet om at få nedsat en kommission, fortæller initiativtager Maria Toft. Alligevel anser hun det som et demokratisk gennembrud for forskere.

Maria Toft er ph.d.-studerende ved Københavns Universitet og blandt initiativtagerne til kampagnen om forskningsfrihed, hun står også bag kampagnen #pleasedontstealmywork. Foto: Privat

Forskerne bag kampagnen 'Sæt forskningen fri' var mandag inviteret til møde hos uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S), der har fulgt debatten og havde læst forskernes brev fra juni, hvor de opfordrede politikerne til at nedsætte en kommission med mandat til at undersøge forskningsfrihedens vilkår i Danmark.

Minister inviterer forskere til møde om forskningsfriheden på danske universiteter 

En kommission kom der dog ikke ud af mødet, fortæller Maria Toft, der er ph.d.-studerende på Københavns Universitet og initiativtager til kampagnen.

”Han var ikke klar på en kommission, men han var heller ikke afvisende over for det,” siger Maria Toft.

Lydhør minister

Hun oplevede ministeren som lydhør, og hun anser mødet som et demokratisk gennembrud for landets forskere, fortæller hun. På mødet mandag eftermiddag deltog også medunderskrivere, professor Ole Wæver, lektor Brian Arly Jacobsen og professor emeritus Heine Andersen (alle fra Københavns Universitet).

”Brevet, som så mange forskere underskrev, havde gjort stort indtryk på ham. Vi har ligesom åbnet døren ind til ministeriet på en ny måde. Det betyder, at ministeriet har forstået, at det ikke giver mening kun at tale med rektorerne eller de danske universiteter, for de har deres egne interesser. De repræsenterer ikke den brede stemning på universitetet,” siger Maria Toft.

Hun oplevede en minister, der er klar til at inddrage forskerne endnu mere i fremtiden, når der skal tages beslutninger på universiteternes vegne.

Forskerne bag brevet vil blandt andet have evalueret Universitetsloven af 2003 og have afsat flere basismidler til fri forskning og flere fastansættelser, ligesom de ønsker et eftersyn af incitamentsstrukturerne for forskningen.

Så langt er ministeriet dog ikke klar til at gå. Men på mødet stod det klart, at ministeriet har igangsat en revision af den danske kodeks for integritet i forskning. Kodeksen har til formål at sætte en "ramme for fælles principper og standarder i forskningssamfundet". Under revideringen vil der være et særskilt fokus på forskningsfrihed, hvor ministeren opfordrede forskerne til at bidrage. Det bekræfter Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Jesper Petersen kunne også oplyse, at Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) i løbet af det kommende år vil give et bud på, hvor universiteterne står og er på vej hen, 20 år efter universitetsloven blev ændret.

”Der er flere forskellige processer, men vi fortalte ham, at vi er nødt til at have et samlet eftersyn, for tingene påvirker jo hinanden. En ledelsesstruktur, der er enstrenget, påvirker forskningen,” siger Maria Toft. 

Ministeriet vil undersøge forskningstyveri

Selv om mødet ikke ændrer noget nu og her, er Maria Toft alligevel tilfreds med udbyttet.

”Jeg er optimistisk. Det er en ny måde at have dialog på. Selvfølgelig er det meget optimistisk at sige: Nu ved I mere om, hvordan det foregår, og så handler I også på det. Så optimistisk er jeg heller ikke. Derfor har vi også gjort opmærksom på den her bevægelse. Vi har bevist, at vi godt kan samles om noget aktivistisk,” siger hun.  

Ifølge Maria Toft fortalte Jesper Petersen desuden på mødet, at ministeriet vil starte en undersøgelse af omfanget af forskningstyveri på universiteterne. Tidligere på året samlede Maria Toft 120 anonyme vidnesbyrd fra primært yngre forskere, der har oplevet forskningstyveri.

#Pleasedontstealmywork – at få kender til konkrete sager om forskningstyveri, betyder ikke, at de ikke findes på AU

Uddannelses- og Forskningsministeriet bekræfter, at det i øjeblikket undersøger, hvordan det kan starte en undersøgelse af alvoren og omfanget af forskningstyveri i Danmark. Ministeriet melder ud, når det ved, hvordan undersøgelsen kan foretages, oplyser ministeriet. 

I løbet af august skal hun og KU-professor Ole Wæver mødes med flere forskningsordførere fra Folketingets partier, og ifølge Maria Toft har flere allerede givet udtryk for, at de er åbne over for et eftersyn af incitamentsstrukturerne. Her vil de to forskere også fremhæve muligheden for at revidere Universitetsloven af 2003.

Korrekturlæst af Charlotte Boel.