Frivillige AU-studerende opretter anonym helpline

Studerende har taget initiativ til en anonym helpline på AU med inspiration fra USA. Linjen er bemandet mandag til torsdag af frivillige AU-studerende og skal forbedre de studerendes psykiske og sociale trivsel.

Fra maj måned sidder 25 frivillige AU-studerende klar til at løfte røret på AU's nye helpline. Linjen er anonym og skal hjælpe studerende med sociale, psykiske og personlige problemer. Studiemiljøundersøgelsen viser, at behovet er stort, lyder det fra initiativtagerne bag. Foto: AU Helpline.

Det er kun knap fire måneder siden, at medicinstuderende Eva Poulsen for første gang luftede en idé på Facebook, som hun længe havde gået med i baghovedet: En AU-helpline, som studerende kan ringe til anonymt og få hjælp til psykiske og sociale problemer fra andre, frivillige studerende. Siden da er det gået stærkt, og linjen er formentlig allerede klar til at tage første opkald i maj.

Fire studerende fra Medicin, Statskundskab og Psykologi meldte sig lynhurtigt til at være en del af en arbejdsgruppe, som har stået for at starte AU Helpline op. AU har tilbudt praktisk hjælp og 30.000 kroner i støtte til opstarten. Studenterrådet hjælper med markedsføring. Studenterrådgivningen har meldt sig på banen med faglig hjælp fra professionelle psykologer til oplæringen af frivillige, løbende sparring og kvalitetssikring af den frivillige helpline. 25 frivillige starter oplæring i marts, og efter to måneders træning burde hjælpelinjen være klar til at løfte røret for første gang.

Skal afhjælpe stress og ensomhed

Inspirationen til AU Helpline kommer fra University of Colorado, hvor Eva Poulsen studerede psykologi fra 2010-2013. Her var hun en af 40 frivillige studerende, der sad klar ved telefonen for at hjælpe studerende, der ringede anonymt ind med forskellige psykiske og sociale problemer.

”Efter at jeg startede med at læse i Aarhus, tænkte jeg, at studerende i Aarhus nok også kunne have gavn af sådan en linje.”

Og da studiemiljøundersøgelsen kom i 2017, var det for Eva Poulsen tydeligt, at der er behov for en helpline på AU.

”Der har lige været en studiemiljøundersøgelse i 2017, hvor man kan se, at 20 % af de studerende oplever stærke stresssymptomer i dagligdagen, også uden for eksamensperioder, og at 13 % af de studerende rapporterer ensomhed ofte eller næsten altid.”

AU Helpline

  • Alle opkald til AU Helpline er anonyme, og de frivillige har tavshedspligt.
  • De frivillige bag telefonerne er også anonyme.
  • Alle frivillige skal være studerende på AU.
  • AU Helpline kommer til at have åbent mandag til torsdag fra 19.00-22.00.
  • AU Helpline åbner formentlig i maj.
  • Indtil videre har 25 frivillige meldt sig til AU Helpline.
  • De frivillige binder sig for minimum et halvt år ud over oplæringsperioden.
  • I løbet af hvert semester uddannes nye frivillige for at sikre kontinuitet.

Flere måneders venteliste er for meget

AU har allerede tilbud om hjælp til studerende, blandt andet kan man få professionelle psykologsamtaler hos studenterrådgivningen. Men ifølge Eva Poulsen er ventelisten lige nu flere måneder lang, og det er ikke godt nok.

”Det er for dårligt, at når man rækker ud, får man at vide, at man skal vente flere måneder. Der er man måske allerede droppet ud, eller har fået det meget værre,” siger Eva Poulsen.

Hun mener også, at en helpline, hvor studerende sidder bag telefonerne, kan være lettere at opsøge end professionel hjælp.

”Peer to peer er mere uforpligtende og mere uformelt. For nogen kan det være grænseoverskridende at opsøge en psykolog. Nogle gange kan det også være nok at høre, at man ikke er alene.”

Selvom det ifølge Eva Poulsen ville være godt at få nedbragt ventelisterne til professionel psykologhjælp, mener hun derfor ikke, at AU burde ansætte professionelle til at tage sig af en helpline:

”Jeg synes, det er positivt, at vi har studerende, der gerne vil hjælpe andre og være med til at forbedre studiemiljøet. Og det kan virke mindre intimiderende og mere tilgængeligt end professionel hjælp.”

Skal hjælpe med at finde hjælp de rigtige steder

For Eva Poulsen er det samtidig vigtigt at understrege, at der er tale om frivillige studerende, og ikke om professionelle psykologer.

”En af vores roller er at henvise videre og fortælle de studerende, hvilke tilbud der findes og hjælpe dem med at finde hjælp de rigtige steder. Der findes rigtig mange resurser og tilbud om hjælp, men der mangler et sted, hvor man kan få en samlet oversigt. Det kan vi hjælpe med, når folk ringer.”

De værst tænkelige situationer

25 frivillige fra studier så forskellige som økonomi og medicin har allerede meldt sig til at sidde ved telefonen, og starter på et træningsforløb den 8. marts. Oplæringen tager udgangspunkt i en manual fra USA, som Eva Poulsen er ved at oversætte.

”Studenterrådgivningens psykologer hjælper med at sikre kvaliteten. Derudover bliver træningen kvalificeret af professionelle psykologer fra blandt andet Enhed for Selvmordsforebyggelse, som skal holde oplæg for de frivillige,” fortæller Eva Poulsen.

Træningen er inddelt i emner, som blandt andet tæller trivsel på studiet, depression, seksualitet, overgreb, ensomhed og angst. De frivillige skal prøve kræfter med case-opkald inden for hvert emne, inden de skal modtage rigtige opkald på AU Helpline.

”Oplæringen inkluderer også de værst tænkelige situationer. For eksempel får man også træning i at håndtere selvmordsopkald. Det er tanken at de frivillige får resurserne og kompetencerne til at håndtere alle situationer,” fortæller Eva Poulsen.

De studerende sidder dog også klar med numre til døgnåbne linjer som Livslinjen, som de kan opfordre de studerende til at kontakte.

Eva Poulsen oplyser, at oplæringsholdet for foråret er fyldt op.

Artiklen er oprindeligt bragt 01.03.2018.