Omnibus prik

Tjek tallene: Så mange gennemfører og dropper ud på din uddannelse

Der er langt fra top til bund, når man sammenligner frafaldsprocenterne på AU’s bacheloruddannelser. På Medicin, Idræt, Psykologi og Medievidenskab gennemfører mere end fire ud af fem studiet. Mens der i den anden ende af skalaen findes flere studier, hvor mindre end halvdelen af de studerende får bachelorbeviset hevet hjem.

På flere af AU's uddannelser tjekker de studerende ud, inden bachelorbeviset lander i e-boks. Illustration: Louise Thrane Jensen.

TEMA: Frafald på AU

På flere at AU’s bacheloruddannelser dropper mere end halvdelen af de studerende ud. Men hvorfor? Og hvad gør universitetet ved det?

 • Onsdag d. 18. november: Kan du læse om, hvorfor tæt på to ud af tre studerende mister troen på teologistudiet – og hvordan studienævnet forsøger at hjælpe tvivlerne tilbage på sporet.
 • Torsdag d. 19. november: Stiller vi skarpt på de naturvidenskabelige uddannelser. Over halvdelen dropper ud på flere uddannelser, men frafaldskurven ser nu ud til at knække.
 • Fredag d. 20. november: Rejser vi til AU’s områdestudier, hvor de studerende blandt andet kløjes i kinesiske skrifttegn og farer vild på uklare karriereveje.

Forestil dig, at du tager et fællesbillede med alle dine studiekammerater den første dag på dit bachelorstudie. Hvis du læser Folkesundhedsvidenskab vil cirka hver fjerde af dem være faldet fra, når I kommer til overrækkelsen af bachelorbeviserne tre år senere. Går du på Geoscience er det halvdelen af dem, du har sagt farvel til undervejs.

Med andre ord: Der er stor forskel på, hvor mange der gennemfører og dropper ud fra studie til studie.

Men hvordan ser det ud på lige præcis din uddannelse?

Det kan du tjekke i tabellerne nedenfor. Procentsatserne viser, hvor mange der gennemfører bacheloruddannelsen. En lav procentsats er dermed udtryk for et højt frafald.

LÆS OGSÅ: Tæt på to ud af tre teologistuderende mister troen på studiet

Som med al anden statistik, skal tallene tages med visse forbehold. Dem kan du læse om nedenfor.

FAKTA: BAG OM TALLENE

 • Tallene baserer sig på de studerende, der er begyndt på deres uddannelse mellem 2011 og 2015. Startåret 2015 er de nyest mulige tal, da nogle bacheloruddannelser tager 3,5 eller 4 år at gennemføre, og man må være mellem et halvt og et helt år forsinket, afhængig af studie. Dem, der er begyndt i 2015, vil altså som hovedregel senest være blevet færdige i 2020.
 • Ved frafaldet på samtlige studier skal man være opmærksom på, at studieskiftere tæller med som frafaldne. Stopper man på Datalogi og begynder på Matematik næste sommer, tæller man med som frafalden i Datalogis statistik, selvom man bliver på AU og gennemfører en anden uddannelse.
 • Uddannelser, hvor det samlede antal studerende for årgang 2011-2015 er mindre end 100, er sorteret fra for at sikre større robusthed i tallene.
 • Uddannelserne i tandpleje og samfundsfag fremgår ikke af tabellen, da optaget på disse studier blev lavet om i perioden 2011-2015.
 • Uddannelserne i international virksomhedskommunikation fremgår ikke af tabellen, da de er blevet omlagt i løbet af perioden
 • På årgang 2015 er der på tidspunktet for datatrækket (sommeren 2020) fortsat godt 1 procent aktive studerende. Tallene kan derfor ende med at være en anelse højere.
 • Nogle uddannelser vil ikke fremgå af listen, da de først er opstartet efter 2015, andre vil ikke længere optage studerende, da de er blevet nedlagt, sammenlagt mv. siden 2015.
 • Enkelte uddannelser har ikke været udbudt i hele perioden 2011-2015.
 • Kilde: AU Uddannelse

Gennemførelse og frafald på Arts - BA
StudieGennemførelsesprocent 2011-2015Antal studerende i alt 2011-2015
Antropologi 70 % 457
Middelalder- og renæssancearkæologi 58 % 125
Klassisk arkæologi 46 % 103
Forhistorisk arkæologi 65 %123
Filosofi 52 %375
Idéhistorie 57 %270
Historie 62 %623
Kinastudier 46 %148
Japanstudier 32 %152
Ruslandstudier 36 %139
Teologi 34 %386
Religionsvidenskab 59 %317
Arabisk- og islamstudier 37 %219
Nordisk sprog og litteratur 64 %557
Engelsk 65 %488
Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur 54 %158
Tysk sprog, litteratur og kultur 38 %174
Lingvistik 66 %190
Litteraturhistorie 70 %271
Kunsthistorie 60 %314
Æstetik og kultur 65 %185
Dramaturgi 67 %260
Musikvidenskab 69 %235
Medievidenskab 83 %530
Informationsvidenskab 74 %360
Digital design - it, æstetik og interaktion 66 %214
Uddannelsesvidenskab 61 %1060

Gennemførelse og frafald på Health - BA
StudieGennemførelsesprocent 2011-2015Antal studerende i alt 2011-2015
Medicin84 %2.341
Odontologi76 %355
Folkesundhedsvidenskab74 %263
Idrætsvidenskab83 %416

Gennemførelse og frafald på Aarhus BSS -  BA
StudieGennemførelsesprocent 2011-2015Antal studerende i alt 2011-2015
Erhvervsøkonomi – erhvervsret 62 %761
Jura72 %2.212
Statskundskab75 %1.318
Psykologi83 %1.018
Marketing and Management Communication 78 %500
Erhvervsøkonomi HA 62 %4.871
Erhvervsøkonomi 31 %357
Økonomi 52 %915
International kommunikation og multimedier 64 %258
’Global Management and Manufacturing (GMM)68 %122

Gennemførelse og frafald på Technical Sciences - BA
StudieGennemførelsesprocent 2011-2015Antal studerende i alt 2011-2015
Agrobiologi 46 %160
Elektronik (Aarhus), Diplomingeniør 46 %496
Sundhedsteknologi, Diplomingeniør 70 %223
Bygningsdesign, Diplomingeniør 45 %555
Kemi (kemiteknik), Diplomingeniør 66 %122
Softwareteknologi, Diplomingeniør 56 %498
Maskinteknik, Diplomingeniør 69 %743
Elektrisk energiteknologi, Diplomingeniør 47 %232
Bygning, Diplomingeniør 66 %797
Bioteknologi, Diplomingeniør 59 %169
Elektronik (Herning), Diplomingeniør 41 %117

Gennemførelse og frafald på Natural Sciences - BA
StudieGennemførelsesprocent 2011-2015Antal studerende i alt 2011-2015
Biologi 60 %709
Datalogi45 %761
It-produktudvikling 49 %327
Fysik47 %537
Geoscience 50 %214
Kemi60 %258
Medicinalkemi45 %227
Matematik44 %453
Matematik-økonomi43 %405
Molekylærbiologi 56 %473
Molekylær medicin69 %287
Nanoscience43 %278