Mød de seks spidskandidater, der kæmper om en plads ved bestyrelsesbordet

Ved årets universitetsvalg skal studerende stemme to studenterrepræsentanter ind i universitetets bestyrelse. De tre studenterpolitiske organisationer på AU – Konservative Studenter, Frit Forum Århus og Studenterrådet – stiller alle med kandidater. Mød de seks spidskandidater, der drømmer om en plads ved bestyrelsesbordet, gerne med en høj stemmeprocent i ryggen.

Univalg 2022

Årets universitetsvalg er i gang – her skal du som studerende til tasterne og vælge, hvem der skal repræsentere dig i henholdsvis Aarhus Universitets bestyrelse, Akademisk Råd og studienævnet på din uddannelse. 

De tre studenterorganisationer Frit Forum Århus, Konservative Studenter og Studenterrådet stiller alle med kandidater, som kæmper om de to studenterpladser i Aarhus Universitets bestyrelse. Men mest af alt kæmper de for en høj stemmeprocent ved årets valg. Fordi det – uanset hvem der løber med de to mandater – er vigtigt, at studenterrepræsentanterne stemmes i bestyrelsen med et stærkt mandat i ryggen i form af høj opbakning fra deres medstuderende. 

Mød de seks spidskandidater her:

Emma Fladkjær Tonnesen,
spidskandidat for Konservative Studenter

Læser statskundskab på 5. semester

Hvorfor har du engageret dig i studenterpolitik? Og hvorfor i Konservative Studenter?

"Jeg vil gerne være med til at gøre Aarhus Universitet til et godt sted at være studerende. Jeg vil gerne sikre mere frihed for studerende, og at borgerlige værdier kan præge studenterpolitikken. Jeg har været medlem af Konservative Studenter nogle måneder nu, og der er et stort fælleskab i at være studenterpolitisk aktiv. 'Konservative Studenter' klinger konservativt, men foreningen er borgerlig i bred forstand og samler studerende fra hele den borgerlige fløj – fra Moderaterne over Venstre og Konservative til Dansk Folkeparti – og det er fedt."

Hvorfor vil du gerne vælges til bestyrelsen?

"Jeg vil gerne være med til at skabe mere frihed på AU og styrke et godt fagligt miljø, hvor der er plads til at sige, hvad man vil. AU's erklæring om ytringsfrihed, som bestyrelsen vedtog i år, er et godt eksempel på det. Jeg vil gerne kæmpe for at øge fagligheden, for højere karakterkrav på uddannelserne og for at mindske frafald. Det er vigtigt for mig at sende et signal om, at et højt fagligt niveau er nødvendigt på universitetet, at sikre ytringsfrihed og forskningsfrihed – og det er noget, bestyrelsen er med til at sørge for." 

Det er svært at forudse, hvilke emner der lander på bestyrelsens dagsorden næste år, men eksempler på sager, bestyrelsen beskæftiger sig med, er økonomi, herunder besparelser, politikker såsom universitetets klimapolitik og så naturligvis Aarhus Universitets strategiske udvikling, herunder campusudvikling. Hvilken forskel håber du at gøre i behandlingen af den slags sager som de studerendes repræsentant i bestyrelsen?

"Generelt er det for mig vigtigt, at vi studerende har en stemme og bliver hørt på bestyrelsesniveau. I forhold til økonomi vil jeg kæmpe for, at der i budgetlægningen er fokus på ikke at spare på undervisning og undervisningstid, men derimod på at øge fagligheden. I forhold til ligestilling er mit fokus at undgå kvoter."

Hvilken forskel gør det for dig som kandidat, at de studerende stemmer ved årets universitetsvalg?

"Det er enomt vigtigt. Det har stor indflydelse på, hvordan det er at gå på AU, at vi studerende engagerer os. Og det er meget sjovere at være studenterpolitisk aktiv, når der er opbakning fra de studerende, og de viser, at det ikke bare er ligegyldigt. Jo flere der stemmer, jo stærkere mandat får vi studerende."

Nævn tre ting, der er vigtige for dig som studenterpolitiker:

"Jeg håber, at flere melder sig ind i studenterpolitisk forening, uanset hvilken. Man er med til at gøre en forskel, får et netværk og er med til mange fede aktiviteter. Derudover er det vigtigt for mig, at studerende får så meget frihed som muligt til at indrette studiet på deres præmisser, f.eks. at der ikke er fraværsregistrering, og at det bliver en mulighed at gå til eksamen, selvom man ikke er mødt op til undervisningen. Og så at kernefaglighed er i fokus, og at vi studerende får mulighed for at arbejde mere i dybden med vores faglighed."

Max Manøe Bjerregaard,
spidskandidat for Konservative Studenter

Læser filosofi på 5. semester

Hvorfor har du engageret dig i studenterpolitik? Og hvorfor i Konservative Studerende?

"Jeg begyndte i Konservative Studenter på første semester. Men så ramte coroaen, så først i 2021 blev jeg suppleant i bestyrelsen, siden menigt medlem, og nu er jeg næstformand. Det er fedt at være aktiv i studenterpolitik, fordi man lærer mange fra forskellige studier at kende, og man føler sig virkelig som en del af AU. Vi hedder godt nok 'Konservative Studenter', men er en tværborgerlig organisation. På mit studie er der et rødt miljø, så det er fedt at være i et fælleskab, hvor jeg kan kan diskutere med andre, der er borgerligt mindet som mig selv."

Hvorfor vil du gerne vælges til bestyrelsen?

"Jeg mener, at meget kan gøres anderledes. Vi skal sikre mere frihed til de forkellige fakulteter og institutter. Der skal selvfølgelig være nogle overordnede krav og rammer, men vi vil gerne fritstille institutterne og undgå detailstyring. Vi skal vise tillid til de forskellige organer, skære regler væk og lave mindre kontrol. Det tror jeg sagtens, man kan. Det vil jeg gerne være med til at påvirke og samtidig få indblik i universitetet som organisation.

Det er svært at forudse, hvilke emner der lander på bestyrelsens dagsorden næste år, men eksempler på sager, bestyrelsen beskæftiger sig med, er økonomi, herunder besparelser, politikker såsom universitetets klimapolitik og så naturligvis Aarhus Universitets strategiske udvikling, herunder campusudvikling. Hvilken forskel håber du at gøre i behandlingen af den slags sager som de studerendes repræsentant i bestyrelsen?

"I forhold til eventuelle besparelser vil jeg sørge for, at man sparer, så det går mindst muligt ud over de studerende. Og igen vil jeg slå på, at man skal undgå detailstyring og i stedet tro på, at der findes kompetente folk på institutterne."

Hvilken forskel gør det for dig som kandidat, at de studerende stemmer ved årets universitetsvalg?

"Det betyder, at man kommer ind på et stærkere mandat, og det er vigtigt for os alle, uanset hvilken studenterforening vi kommer fra. Det sender et signal til bestyrelsen om, at studerende gerne vil studenterdemokratiet. At man har et universitet, der står bag én."

Nævn tre ting, der er vigtige for dig som studenterpolitiker: 

"Grøn omstilling, herunder forskning i grøn omstilling, og at AU’s energiforbrug bliver klimavenligt. Jeg støtter brug af solceller og vindenergi; det er den slags ændringer, der betyder noget, ikke om sugerøret er af plastik eller pap. Dernæst vil jeg nævne frihed for studerende. Det skal være så fleksibelt og smart som muligt at være studerende, og vi skal have selvbestemmelse. Og til sidst vil jeg slå på, at fagligheden skal være styrende, og at de videnskabeligt ansatte bedst ved, hvad der er fagligt relevant. Det skal ikke styres af verdensmål, krav om mangfoldighed og diversitet."

Sofie Hillgaard Pedersen,
spidskandidat for Studenterrådet

Læser medicin på 5. semester, sidder i Studienævnet for Medicin og i Studenterrådets fagråd Medicinerrådet.

Hvorfor har du engageret dig i studenterpolitik? Og hvorfor i Studenterrådet?

"Jeg elsker virkelig at gå på universitetet, det er det bedste! Og jeg vil gerne gøre noget ved det, der ikke fungerer, og værne om det, der fungerer. Studenterrådet forsøger at repræsentere alle studier via fagrådene. Jeg kan også godt lide, at rådet ikke er bundet op på partipolitik. Jeg er studenterpolitisk engageret, men der skal ikke blandes partipolitik ind i det."

Hvorfor vil du gerne vælges til bestyrelsen? 

"Fordi jeg tror, jeg vil være god til at repræsentere studerende bredt – også områder, der ikke har været repræsenteret i bestyrelsen længe, såsom Health. Det er ofte studerende fra Aarhus BSS eller Arts, der sidder i bestyrelsen. Jeg tror, det er sundt med lidt variation."

Det er svært at forudse, hvilke emner der lander på bestyrelsens dagsorden næste år, men eksempler på sager, bestyrelsen beskæftiger sig med, er økonomi, herunder besparelser, politikker såsom universitetets klimapolitik og så naturligvis Aarhus Universitets strategiske udvikling, herunder campusudvikling. Hvilken forskel håber du at gøre i behandlingen af den slags sager som de studerendes repræsentant i bestyrelsen?

"Jeg vil gerne sikre, at studerende bliver hørt i alt, der påvirker de studerende. Vi skal med fra starten i beslutningsprocesser og ikke først spørges, når beslutningen stort set er truffet."

Hvilken forskel gør det for dig som kandidat, at de studerende stemmer ved årets universitetsvalg?

"Det gør en kæmpe forskel! I Studenterrådet vil vi gerne tale alle studerendes sag, så når stemmeprocenten er på 14 som ved sidste valg, er der et tavst flertal. Det er vigtigt, at de studerende ved, vi har en bestyrelse på universitetet, og at der sidder studerende i den. En høj stemmerprocent sikrer, at vi sidder med et stærkt mandat. Derfor vil vi gøre, hvad vi kan for at få stemmeprocenten op."

Nævn tre ting, der er vigtige for dig som studenterpolitiker:

"En bred repræsentation. Som studenterrepræsentant vil jeg gøre, hvad jeg kan for at repræsentere studerende bredt. Det vil jeg gøre ved aktivt at opsøge mine medstuderende og ikke kun vente, til de kommer til mig. I den forbindelse er den gode samtale vigtig – hvor man ikke bare går ud fra, at man ved, hvad den anden mener, men rent faktisk kommer godt rundt om emnet. Og så skal vi som studerende holde på vores ret i bestyrelsen. Vi skal høres."

Thea Bonnemann, 
spidskandidat for Studenterrådet

Læser geoscience på 3. semester

Hvorfor har du engageret dig i studenterpolitik? Og hvorfor i Studenterrådet?

"Jeg engagerer mig, fordi det er vigtigt, at vi studerende har indflydelse på vores uddannelser og uddannelsessteder. Jo flere vi møder op, jo stærkere er vores stemmer. Og selvfølgelig skal vi have en stemme. Vi må ikke tage det for givet at blive hørt på alle niveauer, derfor engagerer jeg mig."

Hvorfor vil du gerne vælges til bestyrelsen?

"Intet universitet uden de studerende!"

Det er svært at forudse, hvilke emner der lander på bestyrelsens dagsorden næste år, men eksempler på sager, bestyrelsen beskæftiger sig med, er økonomi, herunder besparelser, politikker såsom universitetets klimapolitik og så naturligvis Aarhus Universitets strategiske udvikling, herunder campusudvikling. Hvilken forskel håber du at gøre i behandlingen af den slags sager som de studerendes repræsentant i bestyrelsen?

"Alle beslutninger, bestyrelsen tager, vil på den ene eller anden måde påvirke os studerende. De studerende må forblive i fokus gennem hele processen. For eksempel i forhold til campusudviklingen er det overordentligt vigtigt, at de studerende bliver hørt. Hvis de studerende ikke trives på de nye campusser, er projektet ikke lykkedes. Ingen gennemfører et universitetsstudie med succes uden at have gode rammer for fællesskab og sammenhold mellem de studerende."

Nævn tre ting, der er vigtige for dig som studenterpolitiker:

"At studieliv er mere end selve studiet. Og at studerende skal behandles ligeværdigt i samarbejdet med universitetet."

 

Sebastian Lehmann Cadieux,
spidskandidat for Frit Forum Århus

Læser statskundskab på 10. semester

Hvorfor har du engageret dig i studenterpolitik? Og hvorfor i Frit Forum?

"Jeg er engageret i Frit Forum, fordi jeg både gerne vil være med til at skabe politisk interessante arrangementer for studerende, og fordi jeg gerne vil skabe bedre handicapforhold på Aarhus Universitet."

Hvorfor vil du gerne vælges til bestyrelsen?

"Jeg vil gerne vælges i bestyrelsen, fordi der i al den tid, jeg har været på Aarhus Universitet, ikke er sket meget for dem, som har det svært på universitetet. Det gælder dem med diverse handicap, hvor nogle må fravælge undervisning, fordi den foregår i et lokale, der ikke er tilgængeligt med kørestole. Men også dem, som oplever stort psykisk pres fra studiet eller livet generelt. Derudover har energikrisen vist, hvor meget universitetet pludselig kan gøre i forhold til besparelser, når det virkelig gælder. Men hvor bliver lignende seriøsitet af, når klima er på dagsordenen?"

Det er svært at forudse, hvilke emner der lander på bestyrelsens dagsorden næste år, men eksempler på sager, bestyrelsen beskæftiger sig med, er økonomi, herunder besparelser, politikker såsom universitetets klimapolitik og så naturligvis Aarhus Universitets strategiske udvikling, herunder campusudvikling. Hvilken forskel håber du at gøre i behandlingen af den slags sager som de studerendes repræsentant i bestyrelsen?

"Trivsel og klima skal prioriteres meget mere. Nogle vil mene, at udskiftning til energivenlige lyskilder er nok. Det mener jeg er useriøst. Vi skal tænke klima bredere, når det kommer til løsninger og til undervisning, hvor klima også kunne fylde mere på mange studier."

Hvilken forskel gør det for dig som kandidat, at de studerende stemmer ved årets universitetsvalg?

"Det gør en ubeskriveligt stor forskel. Jeg har igennem Frit Forum snakket med dekaner og rektor på universitetet og alt for ofte hørt dem feje kritik af handicaptilgængelighed til side. Med et stærkt stemmetal bag mig og Frit Forum i ryggen bliver universitetsledelsen nødt til at tage kritikken mere alvorligt." 

Nævn tre ting, der er vigtige for dig som studenterpolitiker:

"Trivsel, klima og ikke mindst bedre handicapforhold."

Kenneth René Koustrup,
spidskandidat for Frit Forum

Læser statskundskab på 5. semester

Hvorfor har du engageret dig i studenterpolitik? Og hvorfor i Frit Forum Århus?

"Jeg begyndte på universitetet under COVID-19-nedlukningen og ledte efter et fællesskab, som kunne give et pusterum til al onlineundervisningen. Der fandt jeg Frit Forum, hvor jeg efterfølgende har været med til at stable mange spændende arrangementer og stablet et universitetsvalg på benene. Derudover har det også udvidet min interesse for at skabe bedre forhold for mine medstuderende." 

Hvorfor vil du gerne vælges til bestyrelsen?

"Jeg stiller op til bestyrelsen for at være med til at skabe en reel forskel for mine medstuderende. I den tid, jeg har været studerende på Aarhus Universitet, er der desværre ikke sket de forandringer, jeg havde håbet på. Så i stedet for at stå udenfor og brokke mig over mangel på forandring stiller jeg op for at kunne fremskynde den. Det drejer sig især om den voksende mistrivsel hos studerende – der har aldrig været målt så stor psykisk mistrivsel som i dag. Jeg mener ikke, vi kan være bekendt over for de studerende, som har det sværest, at der ikke er sket mere på den front. Og der bør bestyrelsen også være med til at skabe en positiv forandring. Vi skal skabe et universitet med plads til alle gennem bedre trivsel – både for dem med psykiske og fysiske udfordringer. Derudover har den nuværende energikrise vist, hvor forholdsvis nemt det har været for universitetet at skabe yderligere besparelser på området, når universitetet er presset af stigende priser. Dette bestyrker os som studenterorganisation i, at vi skal holde universitetet op på dens klimahandlingsplan og stille højere krav, end der gøres på nuværende tidspunkt." 

Det er svært at forudse, hvilke emner der lander på bestyrelsens dagsorden næste år, men eksempler på sager, bestyrelsen beskæftiger sig med, er økonomi, herunder besparelser, politikker såsom universitetets klimapolitik og så naturligvis Aarhus Universitets strategiske udvikling, herunder campusudvikling. Hvilken forskel håber du at gøre i behandlingen af den slags sager som de studerendes repræsentant i bestyrelsen?

"Der er tre store emner, som jeg mener, bestyrelsen skal havde ekstra fokus på i det kommende år. For det første skal trivselsundersøgelserne tages markant mere alvorligt, end det er tilfældet på nuværende tidspunkt. For det andet skal klimahandlingsplanernes ambitionsniveau skrues markant op; den nuværende energikrise viser, at det sagtens vil kunne lade sig gøre. Dette vil både være godt for klimaet og for universitetets økonomi. For det tredje er det vigtigt at sikre studiemiljøerne på de uddannelser, som udflyttes fra Aarhus, for det er alfa og omega, i forhold til om udflytningen skal kunne blive en succes." 

Hvilken forskel gør det for dig som kandidat, at de studerende stemmer ved årets universitetsvalg?

"Det er enormt vigtigt for studenterdemokratiet, at de studerende er repræsenteret på de forskellige niveauer, for at vores stemme kan blive hørt. Vi har i Frit Forum oplevet at kunne skabe en positiv forandring for de studerende ved at være repræsenteret i forskellige råd og nævn. Du skal stemme til universitetsvalget, for at vi som studenterorganisationer kan sikre, at der bliver skabt bedre trivsel, bedre studiemiljøer, bedre handicapforhold og bedre klimahandlingsplaner, og at udflytningerne sker i samarbejdede med de studerende." 

Nævn tre ting, der er vigtige for dig som studenterpolitiker:

"For mig er mistrivslen hos de studerende et af de vigtigste emner at tage hånd om med det samme – samt at sikre, at klimahandlingsplanerne overholdes og forbedres. Derudover skal tilgængelighedsforholdene for de studerende forbedres. Det kan ikke passe, at et handicap skal forringe ens studietid." 

Korrekturlæst af Charlotte Boel