”Jeg blev mindet om idealismen bag mit studievalg.”

Signe Andersen, der studerer statskundskab på 4. semester, var i midten af april valgobservatør ved første runde af præsidentvalget i Makedonien.

Signe Andersen står foran en valgplakat med præsidenten i Makedonien. ”Alle partier var ligeligt fordelt på valgplakaterne, det var godt at se,” fortæller hun. Foto: privat.

Signe Andersen læser til daglig statskundskab på fjerde semester, hvor hun lige nu fordyber sig i fagene international politik og sammenlignende statskundskab. Studiet kan godt være ret teoritungt, og efter jul trængte hun til, at der skulle ske noget nyt. Derfor meldte Signe Andersen sig ind i organisationen SILBA, som arbejder for at udbrede demokrati og frihed i det baltiske område. Ad den vej fik hun mulighed for at komme til Makedonien som valgobservatør.

Jobbet som valgobservatør

Hjemme i Danmark havde Signe Andersen været på valgobservatørkursus gennem SILBA. Her lærte hun blandt andet, hvordan man åbner et valgsted.

I Makedonien samarbejdede de med en søsterorganisation, hvis medlemmer både fungerede som valgobservatører og tolke på valgdagen. Da gruppen af valgobservatører kom ud til valgstederne, så de forhold, som man aldrig ville se ved et valg i Danmark.

”Vi kom ud på en skole, hvor klasselokalerne blev brugt som valgsteder. Stemmeboksene var åbne papkasser, nogle af dem stod mod vinduet, så man kunne stå udenfor og se, hvad folk stemte.”

De var også i tvivl om, hvorvidt politiets massive tilstedeværelse ved valglokalerne var ok.

”Vores observationer var primært baseret på mavefornemmelser. Nogle gange kom du ind i et lokale, hvor stemningen var mærkelig og det var som om, der var noget på færde. Vi var blandt andet i tvivl, om en kvinde stemte to gange. Men vi måtte kun observere og kunne derfor ikke gribe ind på stedet.”

Signe Andersens gruppe på tre danskere og en makedonier skrev efterfølgende en rapport baseret på deres observationer. Alle rapporterne fra valggrupperne samlede SILBA til en fælles rapport med anbefalinger til forbedring af valget.

Et andet perspektiv på studiet

Hjemme igen, er Signe Andersen slet ikke i tvivl om, at oplevelsen har gavnet hende fagligt.

”Vi bliver præsenteret for mange teorier på studiet, blandt andet om grænsefelterne mellem forskellige former for diktatur og demokrati. Det er spændende at opleve et land, der godt nok har konkurrencefyldte valg, men alligevel ved vi, at der foregår stemmesnyd, og at politiet er korrupt.”

Hun føler også, at hun fik brugt sin faglighed undervejs.

”Mens vi gik rundt mellem valgstederne, diskuterede vi, hvordan valget kunne passe på forskellige idealtyper af forskellige former for demokrati og diktatur, vi er blevet præsenteret for på studiet. Det var en spændende måde at diskutere faget på.”

Det var derfor godt for Signe Andersen at komme af sted og hun er klar til at rejse en anden gang.

”Statskundskab er et teoritungt studie. Turen har fået mig til at huske på den idealisme, der ligger bag mit studievalg, den har givet mig god inspiration og motivation til mit studie. SILBA er en rigtig god måde at kæmpe for demokratiske værdier og at gøre en forskel på.”


Vil du også være valgobservatør?

  • SILBA står for “Support Initiative for Liberty and Democracy in the Baltic Area.”
  • Foreningen har 300 medlemmer, hvoraf halvdelen er knyttet til Aarhus´ lokalafdeling. Der er også afdelinger i København, Aalborg og Odense.
  • Størstedelen af medlemmerne i Aarhus kommer fra AU. Flest fra statskundskab, men også østeuropastudier, europastudier og enkelte fra science and technology.
  • Organisationens aktiviteter i Danmark har til formål at skabe bevidsthed om EU’s nabolande.
  • Cirka seks gange årligt rejser udvalgte medlemmer afsted som valgobservatører.
  • De internationale aktiviteter er delt op i tre landegrupper; Rusland-Belarus, Ukraine-Moldova og Kaukasus.
  • Det koster 100 kr. i kontingent at blive medlem. Man kan tilmelde sig på www.silba.dk.
  • Den 25. maj tager organisationen til Ukraine for at overvære parlamentsvalget.