Omnibus prik

Katrinebjerg Karrieredag blev igen i år afbrudt af aktivister

Østjyllands Politi måtte fredag rykke ud til Katrinebjerg Karrieredag, da aktivister igen i år afbrød den årligt tilbagevendende karrieredag med kritik rettet mod virksomhederne Terma og Systematic. At det kom dertil, ærgrer arrangør Søren Poulsen fra Institut for Datalogi.

Katrinebjerg Karrieredag er en årligt tilbagevendende begivenhed på Institut for Datalogi. Her kan instituttets studerende møde repræsentanter fra adskillige virksomheder og blive klogere på de jobmuligheder, der venter. I år deltog 54 virksomheder og flere hundrede studerende. Billedet er et arkivbillede fra Katrinebjerg Karrieredag 2022. Foto: AU Foto

Østjyllands Politi måtte fredag bede en lille håndfuld aktivister om at forlade Nygaard-bygningen, som denne dag var pyntet med blå og hvide balloner i anledning af arrangementet Katrinebjerg Karrieredag. Her inviterede Institut for Datalogi til den årligt tilbagevendende karrieredag, hvor instituttets studerende kan møde repræsentanter fra 54 forskellige virksomheder; en mulighed, som op mod 800 studerende greb denne dag ifølge Søren Poulsen, som er en af arrangørerne bag arrangementet og chefkonsulent ved Institut for Datalogi.

I forbindelse med afviklingen af eventet One Minute Madness, hvor virksomhederne får 1 minut til at præsentere sig selv, afbrød aktivister eventet, da virksomheden Systematic gik på scenen. En aktivist holdt et magasin op foran projektoren og blokerede derved for virksomhedens PowerPoint-præsentation, mens en anden aktivist gennem megafon oplæste en parole og råbte slagord om at stoppe krig og bakke op om oprøret. Virksomheden Systematic leverer software, som blandt andet bruges i militær sammenhæng. Tidligere på måneden landede virksomheden en kontrakt om at levere software til NATO.

”Tak for jeres input”

Søren Poulsen stod for at moderere One Minute Madness-sessionen og fortalte efterfølgende, at han i situationen besluttede at lade aktivisterne få taletid. Efter et par minutter gjorde han opmærksom på, at man gerne ville videre med arrangementet. Aktivisterne fortsatte dog yderligere et par minutter, inden Søren Poulsen takkede dem for deres input og gik videre med One Minute Madness-sessionen.

Aktivisterne blev i salen under de resterende oplæg, indtil Søren Poulsen rundede arrangementet af med at takke de deltagende virksomheder – og aktivisiterne for det uannoncerede indslag fra salen. Han tilføjede, at universitetet tager vare på ytringsfriheden og ønsker den åbne dialog og tolerance over for divergerende holdninger, som er fundamentet for universitetets virke. Direkte henvendt til aktivisterne sagde han:

"I brugte meget mere end det ene minut, som er formatet for denne event. Og i tråd med det, jeg nævnte før om ytringsfrihed og åben dialog, finder vi det ærgerligt, at jeres indslag betød, at en af vores deltagende virksomheder ikke fik muligheden for at ytre sig og levere sit budskab”.

Omnibus har forgæves forsøgt at få en kommentar fra aktivisterne. 

Politiet tilkaldt

I mellemtiden var politiet blevet tilkaldt for at bede aktivisterne om at forlade karrierearrangementet. Præcis hvem der tilkaldte politiet, ved Søren Poulsen ikke, for han befandt sig stadig i salen. Østjyllands Politi bekræfter over for Omnibus, at de blev tilkaldt, og at fire personer blev bedt om at forlade stedet. Ingen blev sigtet eller anholdt.

At politiet blev indblandet, ærgrer Søren Poulsen, der personligt ikke mener, at episoden – som den udspillede sig i salen – havde en karakter, som nødvendiggjorde politiets indgriben.

Han oplyser, at instituttet – som det også er tilfældet ved andre arrangementer, hvor mange mennesker deltager –  havde hyret to vagter. Han afviser i den forbindelse, at vagterne var hidkaldt for at holde nogle fra at deltage i arrangementet.

"Vagterne var med for at sikre en god og sikker afvikling af arrangementet for både studerende og virksomhedsrepræsentanter. I løbet af dagen kommer der rigtigt mange mennesker igennem bygningen, og vi tager selvfølgelig ansvaret for sikkerheden alvorligt,” forklarer Søren Poulsen.

Blev også afbrudt sidste år

At eventet blev afbrudt af aktivister, kom da heller ikke som den store overraskelse for instituttet og arrangørerne. Sidste år blev karrieredagen nemlig også afbrudt af aktivister fra Anarkistiske Studerende på Aarhus Universitet, der gik på scenen med et stort banner med kritik af virksomheden Terma. Dengang var der delte meninger blandt de studerende om, hvorvidt en karrieredag er det rette sted at ytre sin kritik. 

"Studenterdemokratiet på AU er lidt slattent”

Siden er situationen i Mellemøsten som bekendt eskaleret, det samme er kritik og aktivisme rettet mod virksomheden Terma. Derfor havde Søren Poulsen forud for årets karrieredag rakt uformelt ud til virksomheden Terma for at oplyse om, at aktivisme igen ville kunne forekomme.

Søren Poulsen oplyser, at ingen på forhånd har været afholdt fra at deltage i karrieredagen.

"Jeg mener personligt, vi som universitet har et ansvar for at holde fanen højt; også selvom der er nogle, hvis ytringer vi ikke er enige i. Det er et fundament for universitetet at sikre debat.”

Institutleder til aktivister: Demonstrér frem for at aktionere

Institutleder Kaj Grønbæk var ikke selv til stede, da episoden fandt sted, men adspurgt, hvordan instituttet forholder sig til aktivismen, svarer han i en mail:

"Institut for Datalogi bakker ligesom resten af AU stærkt op om ytringsfrihed både for vores forskere og studerende. Vi er imidlertid kede af, at en gruppe af universitetets egne studerende tilsyneladende er begyndt at overtræde AU’s ordensregler og ødelægge Kdag-oplevelsen for både virksomheder og medstuderende. De glemmer at tænke på de personer, som en sådan aktion går ud over – her for eksempel et ungt menneske fra Systematic – samt de mange studerende, der gerne vil have, at vi fortsat kan lave matchmaking mellem virksomheder og kandidater”. 

Videre skriver han:

“Vi riskerer jo, at virksomhederne begynder at trække sig fra Kdagen, hvis det fortsætter. Hvis Terma og nu Systematic måske vælger ikke at deltage i den underholdende One Minute Madness, så vil det udvande eventet til stor skade for fremtidige studerende. Jeg vil derfor opfordre de aktivistiske studerende til at benytte deres ytringsfrihed til at anmelde en lovlig demonstration uden for bygningen til politiet og så fredeligt formidle deres argumenter og budskaber på flyers og gennem samtale med dem, der måtte være interesseret, når de går ind og ud af bygningen”.

Rektor kommenterede i november sidste år på universitetets samarbejde med virksomheden Terma. Det skete i en kommentar til en underskriftsindsamling i solidaritet med det palæstinensiske folk. Underskriverne, hvoraf hovedparten var studerende ved AU, ønskede, at Aarhus Universitet skulle tage stilling i konflikten mellem Israel og Palæstina, og ønskede desuden, at AU stopper sit samarbejde med virksomheden Terma.

Rektor skrev dengang følgende i et svar til Omnibus:

"Som et offentligt universitet og som samfundsinstitution er vores opgave jf. Universitetsloven at forske, uddanne og samarbejde med eksterne parter; herunder private virksomheder. I den forbindelse støtter vi os til det helt overordnede princip, at så længe en virksomhed holder sig inden for lovens rammer, kan vi have et samarbejde – som det eksempelvis er tilfældet med Terma".

Studerende vil have AU til at tage stilling i konflikten mellem Israel og Palæstina

Terma deltog i år ikke i arrangementet One Minute Madness, men virksomheden deltog ligesom foregående år med en stand på karrieremessen.

Hverken Terma eller Systematic har ønsket at kommentere på hændelsen. Det samme gælder for vagtfirmaet.

Korrekturlæst af Charlotte Boel