Omnibus prik

Kommunen vil omdanne vejene i Universitetsparken til cykelgader

Aarhus Kommune vil give cyklister fortrinsret i Universitetsparken. AU er positiv over for beslutningen, men opfordrer kommunen til samtidig at forbedre de trafikale forhold ved en række trafikkryds omkring AU’s campus i Aarhus, hvor mange af universitetets studerende og ansatte færdes dagligt.

Arkivfoto: Lars Kruse

Repræsentanter fra Aarhus Kommune præsenterede i sidste uge repræsentanter fra AU og Studenterrådet for kommunens forslag til, hvordan de trafikale forhold i Universitetsparken kan forbedres. 

”Vi fremlagde et forslag om etablering af cykelgade i parken, da cyklister og fodgængere i parken er klart i overtal i forhold til bilister,” skriver Anne Vinter, der er ingeniør i Aarhus Kommunes anlægsafdeling, i en mail til Omnibus.

Mejlgade er en cykelgade

I en cykelgade er kørebanen fortrinsvis for cyklister, men bilisterne må gerne benytte den, dog skal de indordne sig cyklisterne og tilpasse sig cyklisternes hastighed. Blandt andet er Mejlgade i Aarhus omdannet til cykelgade.

Baggrunden for forslaget er, at en 20-årig kvindelig studerende i 2015 mistede livet i en trafikulykke i Universitetsparken. Dengang bad universitetet kommunen om at gennemgå trafiksikkerheden, da vejene i parken er kommunale. Siden har kommunen af flere omgange udført forskellige undersøgelser af de trafikale forhold og af trafikanternes færden i parken.

LÆS OGSÅ: 20-årig kvinde i livsfare efter ulykke i Universitetsparken

”Der bliver tegnet på forslaget p.t., hvorefter det skal forelægges Østjyllands Politi, der dog allerede har tilkendegivet, at de ser positivt på skitseprojektet,” skriver Anne Vinter videre.

Flere farlige kryds omkring campus

Anders Kragh Moestrup, der er beredskabskoordinator på AU, deltog i mødet med kommunen og fortæller, at AU er positiv over for forslaget om at gøre vejene i Universitetsparken til cykelgader.

”Det giver god mening. Men vi har også spottet andre farlige steder uden for Universitetsparken, som vi opfordrer kommunen til at se på.”

Lav gangbro i krydset

Anders Kragh Moestrup fortæller, at det drejer sig om krydset ved Nørrebrogade og Nordre Ringgade, hvor en 27-årig kvindelig studerende den 29. august mistede livet i en højresvingsulykke.

LÆS OGSÅ: Trafikulykke fører ikke til ændringer af stærkt trafikeret vejkryds

”Vi oplever dagligt farlige situationer i det kryds. Vi foreslår, at man for eksempel laver en gangbro i lighed med regnbuen på ARoS, så fodgængerne kommer væk fra kørebanen.”

Derudover vil AU gerne have kommunen til at se på forholdene i krydset, hvor Fredrik Nielsens Vej og Katrinebjergvej møder Langelandsgade. Samt på Ringgaden ved Eugen Warmings Vej, hvor mange studerende dagligt krydser Ringgaden for at komme fra AU’s bygninger på Fuglesangs Allé og til forelæsning i bygninger i Universitetsparken (se faktaboks nedenfor, red.).

Kommunen: Vi er i gang

Anne Vinter fortæller, at kommunen er bekendt med trafikale udfordringer i de nævnte kryds, og at  kommunen allerede har foretaget forskellige forbedringer ved krydset Langelandsgade/Katrinebjergvej/Fredrik Nielsens Vej. Blandt andet er en helle udvidet, der er tegnet et blåt cykelfelt langs Langelandsgade, og træer er beskåret for at forbedre udsynet for bilisterne.

”Vi foretager løbende vurderinger af trafikken og evaluerer effekten af de planlagte tiltag, så krydset er fortsat et fokuspunkt. Senest arbejdes der i forbindelse med den nye midtbytrafikplan på en løsning, som vil begrænse trafikken på Langelandsgade, hvilket også ventes at have en positiv indvirkning på trafikken i dette kryds,” skriver Anne Vinter.

Afventer Letbanens debut

På Vestre Ringgade ved Eugen Warmings Vej foreslår kommunen at retablere beplantning i midterrabatten, så fodgængere og cyklister ledes til at krydse Ringgaden i krydset ved Viborgvej.

Og med hensyn til krydset ved Nørrebrogade og Nordre Ringgade skriver Anne Vinter:

”Krydset ændres i forbindelse med, at Letbanen sættes i drift. Så det aftaltes med AU, at vi observerer adfærd og udformning af krydset og drøfter eventuelle problematikker ultimo 2017.”

Fortsætter dialogen

På mødet mellem AU og Aarhus Kommune blev det aftalt at fortsætte samarbejdet mellem universitetet og kommunen og regelmæssigt drøfte trafikale problemstillinger i Aarhus.


Fakta: Her opfordrer Aarhus Universitet kommunen til at forbedre trafiksikkerheden:

Universitetsparken: 

Arkivfoto: Lars Kruse

Krydset Nørrebrogade og Ringgaden:

Arkivfoto: Jesper Rais

Krydset Fredrik Nielsens Vej, Katrinebjergvej og Langelandsgade:

Arkivfoto: Søren Kjeldgaard

Ringgaden ved Eugen Warmings Vej:

Arkivfoto: Jørgen Weber Luftfoto

 Artiklen er oprindeligt bragt 21.09.2017.