Konkretiserede standarder for forfatterskab i støbeskeen på Aarhus BSS

Fakultetsledelsen vil have præciseret og muligvis også skærpet Aarhus BSS’ standarder for ansvarlig forskningspraksis i relation til specielt forfatterskab.

Foto: Lars kruse

Fakultetsledelsen vil have præciseret og muligvis også skærpet Aarhus BSS’ standarder for ansvarlig forskningspraksis i relation til specielt forfatterskab.

Prodekan for forskning Per Baltzer Overgaard er på opgaven, og han forventer, at medarbejderne i løbet af efteråret kan se frem til mere simplificerede standarder, som det er muligt at arbejde ud fra i den praktiske virkelighed.

Desuden har ledelsen sat gang i et projekt om undervisning af forskere og ph.d.-studerende i ansvarlig forskningspraksis blandt andet på baggrund af diskussioner på tværs af fakulteterne, hvor forskere havde en noget forskellig tilgang til emnet forfatterskab, afhængig af deres faglige baggrund.

Universitetsledelsen vedtog i foråret et nyt regelsæt – med tilhørende retningslinjer – for ansvarlig forskningspraksis gældende for hele AU. Rektor Brian Bech Nielsen udpegede kort efter medlemmer til et nyt Udvalg for Ansvarlig Forskningspraksis, der skal tage sig af klager over forskere med tilknytning til universitetet.

Dekanerne har  desuden udpeget en rådgiver i ansvarlig forskningspraksis på hver deres fakultet, og det er meningen, at rådgiverne skal bistå alle, der deltager i forskningsaktiviteter.