Omnibus prik

Hvad er formålet med det nye regelsæt for ansvarlig forskningspraksis ved AU?

Formålet med AU’s nye regelsæt for videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis, som er trådt i kraft 25. marts i år, er at sætte de formelle rammer, som skal være med til at fremme ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet.

Foto: Jesper Rais.

Desuden sætter reglerne rammerne for rådgivning om ansvarlig forskningspraksis, som blandt andet er lagt i hænderne på nye rådgivere på fakulteterne.

Og for håndtering af mistanke om brud på ansvarlig forskningspraksis, som vil være en opgave for det nye Udvalg for Ansvarlig Forskningspraksis på AU.

AU’s regelsæt angår forskning, som bliver udført – eller er blevet udført – ved Aarhus Universitet.

AU tilslutter sig retningslinjerne i The Danish Code of Conduct for Research Integrity, og AU’s regelsæt har afsæt i dette kodeks. The Danish Code of Conduct for

Research Integrity tager udgangspunkt i en række internationale erklæringer og principper for forskningsintegritet og ansvarlig forskningspraksis på tværs af fagområder.


Med regler følger retningslinjer

Sammen med det nye regelsæt for ansvarlig forskningspraksis følger retningslinjer, som uddyber intentionerne med regelsættet.

Regelsæt: »Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet«

Retningslinjer: »Ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet«.

Se også portalen »Ansvarlig forskningspraksis på Aarhus Universitet«