Omnibus prik

Hvad er videnskabelig uredelighed?

Foto: Jesper Rais.

»Aarhus Universitet følger anbefalingerne i The Danish Code of Conduct for Research Integrity og UVVU’s definition af videnskabelig uredelighed og andre brud på ansvarlig forskningspraksis:

  • Videnskabelig uredelighed
    (Research Misconduct)
    De centrale fænomener er fabrikation, falsifikation og plagiering og andre alvorlige brud på ansvarlig forskningspraksis, der er begået forsætligt eller groft uagtsomt.
  • Andre brud på ansvarlig forskningspraksis
    (Questionable Conduct of Research)
    Det drejer sig om handlinger, der repræsenterer brud på ansvarlig forskningspraksis, men som ikke kan klassificeres som uredelighed.«

Uddrag fra retningslinjerne
»Ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet«