Omnibus prik

Mangler du bøger til specialet eller opgaven?

AU’s biblioteker er lukket, men du kan stadig få e-bøger og hjælp fra en bibliotekar online. Og nogle forlag giver ekstraordinær adgang til materiale i lukkeperioden.

Dine muligheder, mens AU’s biblioteker er lukket

  • AU Library har lukket for al adgang til bibliotekerne og dermed for udlån af 'fysisk' materiale. Men du kan fortsat bruge de elektroniske ressourcer på www.library.au.dk
  • Hvis du har problemer med adgang til elektroniske ressourcer, kan du kontakte Spørg biblioteket
  • Hvis du har brug for hjælp til litteratursøgning, referencehåndtering eller andet, kan du finde mange fagspecifikke ressourcer på fagsiderne. Her finder du også fagbibliotekarernes kontaktoplysninger.
  • Hvis du endnu ikke har nået at hente nødvendigt materiale fra dit skab på biblioteket, kan du kontakte Spørg biblioteket, som vil hjælpe i en ekstraordinær situation.

Torsdag 12. marts måtte AU’s biblioteker ligesom det øvrige AU lukke for at mindske spredningen af coronavirus til stor frustration for studerende, som havde bestilt bøger eller andet materiale hjem. 

For selvom der foreløbigt frem til 27. marts er lukket for udlån af bøger, fortsætter biblioteket sit virke online, fortæller Susanne Dalsgaard Krag, der er afdelingsleder ved AU Library med ansvar for bibliotekerne på Arts og Aarhus BSS. 

”Studerende har fortsat mulighed for at benytte e-bøger og andet online-materiale. Og bibliotekarerne arbejder hjemmefra og kan stadig hjælpe,” fortæller hun.

Der har de seneste måneder været problemer blandt andet med at få adgang til online-materialer som følge af fejl i forbindelse med sammenlægning af AU Librarys systemer. Men de problemer skulle være løst, fortæller Susanne Dalsgaard Krag. 

”Og skulle man støde på et problem, kan man henvende sig til Spørg biblioteket.”

Forlag udvider adgang til materiale helt ekstraordinært

AU Library har også opfordret de forskellige undervisningsforlag, som stiller ressourcer til rådighed for biblioteket, til at give ekstraordinær adgang til materialerne uden betalingsmur i de uger, hvor biblioteket er lukket.  

”Indtil videre har Karnov givet ekstraordinær adgang, hvilket jo især er en god nyhed for jurastuderende,” siger Susanne Dalsgaard Krag.

Få hjælp til informationssøgning og referencehåndtering

Hun fortæller videre, at AU Library også forsøger at hjælpe de studerende, som skulle have haft undervisning i litteratursøgning, informationssøgning eller referencehåndtering i løbet af den periode, hvor AU er lukket. 

”Vi har kontaktet underviserne, så de kan lægge undervisningsmaterialet ud til de studerende i Blackboard. Man kan herudover finde fagspecifikke ressourcer på bibliotekets fagsider, og her kan man også finde kontaktoplysninger på bibliotekarer, der kan hjælpe.” 

Dine muligheder, mens AU’s biblioteker er lukket

  • AU Library har lukket for al adgang til bibliotekerne og dermed for udlån af 'fysisk' materiale. Men du kan fortsat bruge de elektroniske ressourcer på www.library.au.dk
  • Hvis du har problemer med adgang til elektroniske ressourcer, kan du kontakte Spørg biblioteket
  • Hvis du har brug for hjælp til litteratursøgning, referencehåndtering eller andet, kan du finde mange fagspecifikke ressourcer på fagsiderne. Her finder du også fagbibliotekarernes kontaktoplysninger.
  • Hvis du endnu ikke har nået at hente nødvendigt materiale fra dit skab på biblioteket, kan du kontakte Spørg biblioteket, som vil hjælpe i en ekstraordinær situation.