Omnibus prik

Ministre afviser færdiguddannedes appel om dispensation

Der er ingen dispensation til de 211 færdiguddannede kandidater, for hvem det kan blive nødvendigt at vende tilbage til AU for at studere – igen.

I et samlet svar gør uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) og undervisningsminister Merete Riisager (LA) det klart, at der ikke er nogen dispensation på vej til de 211 færdiguddannede AU-kandidater, der er blevet ramt af AU’s fejlagtige administration. Pressefotos: Kim Vadskær og Leitorp + Vadskær

Svaret er nej. Det er det klare budskabet i et brev fra uddannelses- og forskningsministeren, Tommy Ahlers (V), til de 22 tidligere AU-studerende, der har anmodet ministeren om dispensation, så de slipper for at skulle tilbage for at læse et sidste semester på AU. At de færdiguddannede mangler et semester skyldes, at universitetetgennem ti år ikke havde forlænget uddannelsen for studerende, der har læst hovedfag på ét fakultet og sidefag på ét andet. Og det skulle AU have gjort.

Konsekvensen blev, at 211 færdiguddannede i november 2018 fik et nedslående brev i deres e-boks om, at de manglede at læse 30 ECTS-points, som var nødvendige at få i hus, hvis de ville undervise i gymnasiet og endnu ikke havde færdiggjort deres pædagogikum. 

LÆS OGSÅ: Færdiguddannet ramt af AU's brøler: Magtesløshed er noget, der beskriver min situation rigtig godt

Få dage efter den nyhed, valgte 22 af de færdiguddannede at skrive et åbent brev til uddannelses- og forskningsministeren, Tommy Ahlers, hvis ministerium straks henviste videre til undervisningsminister Merete Riisager (LA), da sagen havde rod i gymnasieloven. Og nu har de færdiguddannede så fået et svar på deres appel - skrevet af Tommy Ahlers, men på vegne af begge ministre. 

LÆS OGSÅ: 22 færdiguddannede i åbent brev til minister: Omstød vores sag

Og beskeden, den er ikke til at tage fejl af. Der er ingen benådning, dispensation eller bagdør: 

”Vi har undersøgt grundigt, om vi kan efterkomme jeres ønske om dispensation eller på anden måde hjælpe jer. Kravene til gymnasielærernes faglige kompetencer er en del af gymnasieloven, som hører under undervisningsministeren, og gymnasieloven giver ikke undervisningsministeren mulighed for at dispensere fra kravene til gymnasielæreres faglige kompetencer,” skriver Tommy Ahlers i brevet.

”Det ligner, at de ikke er velvillige til at dispensere”

Èn af de 22 færdiguddannede, der har forfattet appellen til ministeren, er Stefan Rau, der troede, han var færdiguddannet i idræt og psykologi allerede i sommeren 2018. Men nu peger alt på, at han er nødt til at læse på universitetet nok en gang. 

”Vi fik brevet fredag den 21. december - lige inden ferien - så kan man lige nå at rase ud, inden uddannelses- og forskningsministeriet åbner for telefonerne igen den 7. januar. Det må være deres strategi,” siger Stefan Rau og fortsætter:

”Det er helt absurd, og vi mener heller ikke, at vi har fået en forklaring på, hvorfor de ikke kan give os en dispensation. Det er grundlæggende bare et ’nej’ i brevet – uden en uddybning. Det ligner, at de ikke er velvillige til at dispensere – men de har muligheden,” siger han og henviser til pædagogikumloven, hvori der står:

”Undervisningsministeren kan dispensere fra kravene til pædagogikumkandidater efter denne lov, hvor helt særlige forhold gør sig gældende.”

”Regelrytteri”

Stefan Rau stiller sig uforstående over for ministrenes svar. 

”Grundlæggende forstår jeg det bare ikke. Ingen, jeg har talt med, forstår det. Jeg har endnu ikke mødt nogen overhovedet, der mener, det giver mening for dem. Og jeg kan heller ikke tro, at det giver mening for ministrene selv. Det er et regelrytteri, hvor man ikke er villig til at gøre noget for os.”

Lige nu er Stefan Rau ansat på deltid på som underviser på Aarhus Katedralskole og på deltid som videnskabelig assistent på Aarhus Universitet, og hans ønske om en fast fuldtidsstilling i gymnasiet er blevet grundigt besværliggjort af sagen.  

Hans plan er fortsat at bede om en uddybende begrundelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, men samtidig føler han sig nødsaget til at forberede sig på at indhente de 30 ECTS-points sideløbende med sine to jobs: 

”Jeg vil forsøge at få fagene taget hurtigt, så det ikke bliver en hindring for mig i forhold til at få en fastansættelse og et pædagogikum til sommer. Jeg risikerer jo at komme bagud i køen til et job, hvis jeg må fortælle en fremtidig arbejdsgiver, at jeg læser ved siden af. Derfor skal det overstås hurtigst muligt.”

I den forbindelse håber han, at der snart vil komme en klar udmelding fra AU om hans muligheder for at tage de 30 ECTS-point.

”Jeg har hørt forlydender om, at vi kan komme i gang i februar. Det er der immervæk kun én måned til. Men det eneste, vi har hørt fra AU, er, at de arbejder på sagen. Jeg synes godt, de kunne invitere til et møde, hvor vi kunne stille nogle spørgsmål. Det vil være god stil fra deres side,” siger Stefan Rau.