Omnibus prik

Nye valgregler tager hensyn til mindretalsforeninger – men kritiseres for at svække studenterdemokratiet

Når de studerende i 2022 skal vælge deres repræsentanter til bestyrelsen på Aarhus Universitet, bliver de to repræsentanter valgt samtidig for en toårig periode. Det besluttede AU’s bestyrelse i sidste uge. Ændringen i valgreglerne møder opbakning fra Frit Forum Århus og Konservative Studenter, mens Studenterrådet er bekymret for, at ændringen vil få negativ betydning for nogle studerendes mulighed for at blive valgt til bestyrelsen.

Som overgang til de nye valgregler bliver der ved valget i 2021 valgt en repræsentant, der skal sidde i bestyrelsen i et år. Så passer det med, at der skal vælges to nye repræsentanter i 2022. Foto/grafik: Omnibus

Når de studerende på Aarhus Universitet næste år går til stemmeurnerne for at vælge repræsentanter til bestyrelsen, gælder nye regler. Nemlig at begge studenterrepræsentanter fremover bliver valgt samtidig og sidder for en toårig periode. Det besluttede AU’s bestyrelse på sit seneste møde.

Ikke mindre end to gange på tre år er AU’s valgregler blevet ændret. Begge gange har ændringerne handlet om, hvordan de studerendes repræsentanter til bestyrelsen vælges – og i hvor lang en periode.

Frem til 2018 blev to studerende hvert år stemt ind i bestyrelsen for en etårig periode. I 2018 besluttede AU’s bestyrelse at ændre denne model, så de studerende i stedet blev valgt forskudt, så der hvert andet år blev valgt en repræsentant til bestyrelsen for en toårig periode. Argumentet var, at der på den måde altid ville sidde en erfaren studenterrepræsentant i bestyrelsen.

LÆS OGSÅ: Nye valgregler holder mindretal ude af AU’s bestyrelse

Men de to studenterforeninger Konservative Studenter og Frit Forum Århus kritiserede de nye valgregler for at gøre det svært for mindretalsforeninger som dem selv at vriste det ene mandat fra Studenterrådet, der historisk har siddet tungt på bestyrelsesposterne siden første valg i 2003.  

Tilbage til tidligere regler

På den baggrund foreslog de to foreninger sidste efterår at ændre valgreglerne tilbage til, hvordan de så ud før ændringen i 2018.  

 

LÆS OGSÅ: Universitetsvalg 2020: Frit Forum og Konservative Studenter vil have bestyrelsen til at tage valgreglerne op til revision

Forslaget var derfor, at de to studenterrepræsentanter blev valgt samtidig for en etårig periode, fortæller Anne Siri Snell, der er formand for Frit Forum Århus.

”Men det forslag, vi endte på, er et kompromis med bestyrelsen. Vi forslog valg hvert år, mens kompromisset med bestyrelsen blev hvert andet år. Det betyder, at de studerende sidder i bestyrelsen i to år for at opbygge erfaring,” siger Anne Siri Snell.

Aarhus Universitets bestyrelse besluttede på et møde i sidste uge at vedtage de nye valgregler, som kommer til at gælde fra 2022.

”Vi havde på mødet en civiliseret diskussion med hensynet til kontinuiteten på den ene side og hensynet til mindretalsforeninger på den anden. Men i sidste ende var der mest stemning for, at vi på Aarhus Universitet har et valgsystem, der ikke favoriserer nogen foreninger,” siger Connie Hedegaard, der er bestyrelsesformand for Aarhus Universitet.  

Hensyn til mindretalsforeninger vægter tungest

Da bestyrelsen ændrede valgreglerne i 2018, om at repræsentanterne vælges på skift for en toårig periode, lød forklaringen fra bestyrelsen, at de lyttede til de studerendes ønske om, at begge repræsentanter ikke blev valgt og forlod bestyrelsen samtidig – dette for at skabe kontinuitet. Denne del er nu på baggrund af det nye forslag blevet ændret.

”Tilbage i 2018 diskuterede vi ikke aspektet om, at når der kun vælges én repræsentant ad gangen, betyder det, at mindretallene har en mindre chance, og den største gruppering altid vil vinde. Det er først gået op for os bagefter. Men denne diskussion burde vi have haft i 2018,” siger Connie Hedegaard.

Bestyrelsesformanden tilføjer, at for at skabe den bedste overgang mellem repræsentanter er normen i bestyrelsen, at nye repræsentanter overlapper tidligere repræsentanter på det første bestyrelsesmøde.

Mindretalsforeninger er tilfredse

De nye valgregler bliver taget godt imod af mindretalsforeningerne Frit Forum Århus og Konservative Studenter.

Hos Frit Forum Århus er formand Anne Siri Snell ’meget tilfreds’ med de nye valgregler.

”Det er en stor sejr for os, at det igen er muligt for os at blive valgt ind i bestyrelsen,” siger formanden.   

Også Konservative Studenter er tilfredse med, at valgreglerne er blevet lavet om. Dog havde formand Matias Tidemand Sørensen håbet, at det var blevet ændret tilbage til, hvordan reglerne så ud før 2018.

”I og med at valgprocenten er så lav (16 procent ved seneste valg, red.), mener vi, at det er endnu vigtigere at tage hensyn til de mindre foreninger. De nye regler kan give os nemmere adgang til bestyrelsen,” siger formanden for Konservative Studenter.

Studenterrådet: ”Det svækker studenterdemokratiet”

At der nu kommer kampvalg hvert andet år, falder dog ikke i god jord hos Studenterrådet. Her er forperson Marie Dall skeptisk, fordi hun mener, at de nye regler påvirker nogle studerendes mulighed for at stille op til bestyrelsen. Dette gælder for eksempel studerende, der begynder på en kandidatuddannelse midt i en valgperiode. De vil i så fald ikke kunne sidde en fuld periode og have færre valg at stemme til.

”Så vil vi hellere tilbage til ordningen, hvor der er to på valg hvert år. I vores øjne er de nye valgregler en svækkelse af studenterdemokratiet,” siger Marie Dall og henviser til at beskytte studerende i forskellige faggrupper.  

Argumentet fra Studenterrådet husker Connie Hedegaard også fra høringsrunden, da forslaget om ændring i valgreglerne blev stillet i efteråret. Argumenter fra høringerne blev diskuteret ved bestyrelsesmødet, og bestyrelsesformanden henviser til, at bestyrelsen lagde tungest vægt på argumentet om hensyn til et demokratisk valgsystem, der ikke favoriserer.    

”I forhold til de tidligere regler er det bedre demokratisk set, at vi nu vælger to repræsentanter samtidig, for vi har tidligere set, at mindre organisationer har formået at få en kandidat valgt til bestyrelsen, og der finder en reel valgkamp sted,” siger Connie Hedegaard.

Fremtidige valgforbund?

Historisk har Studenterrådet siddet tungt på bestyrelsesposterne og erhvervet sig langt de fleste stemmer. Faktisk har de siden det første valg i 2003 siddet på begge poster – kun afbrudt af et valg i 2018, hvor Frit Forum Århus og Konservative Studenter indgik et noget utraditionelt valgforbund, og Konservative Studenter fik en plads i bestyrelsen.

Hvorvidt vi kommer til at se flere af den slags valgforbund i fremtiden, vil hverken Frit Forum Århus eller Konservative Studenter på nuværende tidspunkt sige mere om.