Omnibus retter

Omnibus beklager, at vi i det seneste nummer af avisen fra juni i år bragte nogle forkerte oplysninger. Vi skrev, at forskere fra AU har sendt 215 ansøgninger til EU’s rammeprogram for forskning, Horizon 2020.

Grafik: Nikolai Lander

Fakta er, at Forskningsstøtteenheden i foråret fik 215 henvendelser fra forskere, som på nuværende tidspunkt er resulteret i 120 ansøgninger fra forskere på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Forskningsstøtteenheden har lavet en oversigt over fordelingen af forskernes 120 ansøgninger i de forskellige delprogrammer i H2020:

 

 

 

Titel på delprogram

Antal ansøgninger fra AU og AUH

Antal ansøgninger, hvor AU og AUH er koordinator på projektet

ERC Consolidator

13

13

ERC Starting

22

19

Marie Curie ITN

35

10

Future and Emerging Technologies

6

0

Information and Communication Technologies

8

4

Personalised Health and Care single-stage

4

2

Personalised Health and Care two-stage

9

9

Andre

23

5

 

 

 

I de sidste fem delprogrammer, hvor der er tale om meget store internationale partnerprojekter under rammeprogrammet Societal Challenge, er AU koordinator på 40 procent af projekterne. Koordinatorrollen indbefatter blandt andet, at AU står for koordinering mellem de internationale partnere – en meget stor opgave, hvilket også medfører, at AU får en større andel af den samlede bevilling. EU mangler endnu at offentliggøre, hvor AU er partner i ansøgninger med to trin.

Forskningsstøtteenheden forventer, at spændingen om, hvilke ansøgninger fra foråret der resulterer i en bevilling, udløses i løbet af efteråret 2014.

Forskningsstøtteenheden vurderer desuden, at der kommer en række ansøgninger fra forskere på AU i løbet af efteråret og vinteren til programmet Marie Curie, som har til formål at støtte forskermobilitet (individuelle stipendier), og til ERC Advanced Grant, der støtter seniorer, såkaldte Principal Investigators, hvilket vil sige forskere, der har ydet et exceptionelt bidrag til forskningen både i forhold til originalitet og betydning.