Praksisrådgivere på AU: Sager om forskningstyveri hører til sjældenhederne

Universitetsledelsen anbefaler yngre forskere at gå til praksisrådgiverne, hvis de er i tvivl om, hvorvidt de er blevet udsat for forskningstyveri. Rådgiverne har dog indtil nu ikke fået mange henvendelser om den type sager.

Foto: Jesper Rais/AU Kommunikation

FAKTA

Praksisrådgiverne på AU:

  • Rådgivernes opgave er at bistå andre forskere, universitetets ledere eller teknisk-administrativt personale med fortrolig og objektiv rådgivning og sparring om forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis.
  • I modsætning til Praksisudvalget behandler de ikke sager, og derfor kan rådgiverne være dem, man går til først, for at få råd til, hvad man skal gøre. 
  • På denne side kan du finde kontaktinformation på rådgiverne. 

FAKTA

#Pleasedontstealmywork

  • Kampagnen #pleasedontstealmywork blev startet af ph.d.-studerende Maria Toft fra KU i samarbejde med ph.d.-foreningen PAND.
  • Den opfordrer yngre forskere til at stå frem med deres beretninger om det, der beskrives som forskningstyveri. Det er blandt andet episoder, hvor vejledere får sig skrevet på yngre forskeres publikationer uden at have bidraget nævneværdigt, eller hvor vejlederne stjæler den yngre forskers idé eller data. 
  • På denne side kan akademikere fra danske universiteter give deres egne beretninger anonymt.
  • Efter at over 100, primært yngre, forskere i maj havde indsendt deres beretninger, blev 120 vidnesbyrd fra 107 forskere offentliggjort i anonym form hos mediet Science Report.

Flere end 100 beretninger fra danske universiteter om det, der beskrives som forskningstyveri, er kommet frem, siden #pleasedontstealmywork-kampagnen begyndte i februar.

På AU har universitetsledelsen i maj anbefalet de yngre forskere at gå til praksisrådgiverne, hvis de mener, de er blevet udsat for forskningstyveri. Og Praksisudvalget, der skal behandle eventuelle sager, råder også forskerne til at begynde hos de uafhængige rådgivere.

Universitetsledelsen opfordrer yngre forskere til at sige fra over for forskningstyveri

Spørger man praksisrådgiverne, har der hidtil ikke været mange henvendelser om forskningstyveri.

På AU har hvert fakultet to praksisrådgivere, som forskere – yngre og ældre – kan gå til i fortrolighed, hvis de har spørgsmål om forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis.

Omnibus har talt med én praksisrådgiver på hver af fakulteterne Arts, Health, Nat og Tech. Praksisrådgiverne på Aarhus BSS er ikke nået at vende tilbage inden redaktionens afslutning.

Arts’ praksisrådgiver Hans Fink har ingen henvendelser fået, mens praksisrådgiveren på Nat, Marit-Solveig Seidenkrantz, har fået en enkelt. På Tech er Bo Melander ny som praksisrådgiver og har derfor endnu ikke haft muligheden for at støde på sager. På Health får de to praksisrådgivere omkring 4-5 henvendelser om året, der specifikt drejer sig om spørgsmål om medforfatterskab, fortæller praksisrådgiver Steffen Thiel.

Tvivl om medforfatterskaber

Af hensyn til fortrolighed i sagerne vil Steffen Thiel ikke komme nærmere ind på henvendelserne, ligesom han understreger, at det ikke nødvendigvis er yngre forskere, henvendelserne stammer fra. Vejledere og erfarne forskere kan også have tvivlsspørgsmål, siger han.

Marit-Solveig Seidenkrantz’ eneste henvendelse, der relaterer sig til #pleasedontstealmywork-kampagnen, kom fra en ph.d.-studerende, der var i tvivl om, hvorvidt vedkommendes vejleder burde være medforfatter.

”Så spurgte jeg ind til, om vejlederen har betalt for projektet? Ja, det havde vejlederen. Er vejlederen kommet med idéen? Ja. Når vejlederen også kommer med idéer undervejs og ser manuskriptet igennem, så opfylder det klart kriterierne for medforfatterskab. Det er jo den måde, vejlederen laver sin forskning – ved at få idéerne og vejlede unge forskere med at gennemføre undersøgelserne.”

”Så jeg har ikke haft nogle sager, hvor der har været brud på forfatterskab-etikken, men jeg kan selvfølgelig på ingen måde sige, det ikke sker,” siger Marit-Solveig Seidenkrantz.

Yngre forskere bliver oplært i forskningspraksis

Alle praksisrådgiverne lægger vægt på, at det er vigtigt at oplyse de studerende om regler og praksis for samarbejdet mellem forskere og vejledere.

Selv om Hans Fink på Arts ikke hører om problematikken fra de yngre forskere, har han fokus på det. Arts underviser de ph.d.-studerende i forskningspraksis.  

"Der kan være gode grunde til, de publicerer sammen, men det er klart, det er uacceptabelt, hvis den ene stjæler fra den anden."

”Vi holder hvert år tre ph.d.-kurser, og der er det et tema, vi tager op hver gang. Vi taler frem og tilbage om forholdet mellem vejleder og ph.d.-studerende og understreger, at det er meget vigtigt, man laver aftaler i forvejen om publicering. Der kan være gode grunde til, at de publicerer sammen, men det er klart, det er uacceptabelt, hvis den ene stjæler fra den anden,” siger Hans Fink.

Ligeledes underviser Health alle ph.d.-studerende i forskningspraksis, og derfor har alle ifølge Steffen Thiel en viden om det.

Postdoc- og adjunktforening har ikke fået henvendelser om forskningstyveri

Omnibus har også været i kontakt med AU's Junior Researcher Association, JRA, som omfatter postdocer og adjunkter, men her er man ikke stødt på sager eller henvendelser om forskningstyveri.

På ph.d.-niveau har Kristoffer Holst Ibsen, der er formand for AUPA – foreningen for ph.d.-studerende på AU – tidligere fortalt til Omnibus, at han genkender billedet fra #pleasedontstealmywork-kampagnens beretninger.

”Vi har helt sikkert haft nogle snakke med forskellige ph.d.-studerende omkring det her med medforfatterskaber, hvor vi tænkte: Hold da op, det lyder da helt forkasteligt,” sagde han tidligere i maj.