KLUMME: Prorektor: At holde ChatGPT ud i strakt arm som universitet er ansvarsforflygtigelse

Den kunstigt intelligente chatbot ChatGPT har givet store dønninger i uddannelsesmiljøer verden over, og AU satte hurtigt ind i januar med et forbud i eksamenssammenhæng. Men hvordan skal AU forholde sig til kunstig intelligens på længere sigt? Vi skal hverken være jubeloptimister eller maskinstormere, lyder det fra prorektor Berit Eika i denne måneds klumme fra universitetsledelsen.

Prorektor Berit Eika pointerer i sin klumme, at det vil være ansvarsforflygtigelse, hvis universiteterne holder teknologier som ChatGPT ud i strakt arm. Universitetet skal forberede studerende på teknologiske, juridiske, etiske og sociale aspekter ved brug af kunstig intelligens, skriver hun. Foto: Roar Lava Paaske

UNIVERSITETSLEDELSENS KLUMME I OMNIBUS

Ledelsens klumme går på skift mellem universitetsledelsens ni medlemmer. Klummeskribenten vælger selv emnet.

Ledelsen bidrager på samme vilkår som øvrige skribenter, der bidrager med klummer, debatindlæg og andet opinionsstof i Omnibus. 


Debatindlægget er udtryk for skribenternes egen holdning.

Vil du også deltage i debatten?

”Aarhus Universitet forbyder brugen af chatrobot”.

Sådan har en hel del overskrifter lydt i medierne i starten af 2023. Og det er sandt nok – på AU vurderer vi, at det er snyd, hvis de studerende for eksempel får chatbotten ChatGPT eller andre former for kunstig intelligens til at skrive deres eksamensopgaver.

Vi skal forholde os langt mere nuanceret til kunstig intelligens. Uanset om vi i udgangspunktet frygter den eller tiljubler den, så skal vi i hvert fald ikke ignorere den.

Men den simple overskrift dækker naturligvis ikke hele sandheden. For vi skal forholde os langt mere nuanceret til kunstig intelligens. Uanset om vi i udgangspunktet frygter den eller tiljubler den, så skal vi i hvert fald ikke ignorere den.

Derfor er vi også i gang med at arrangere en minikonference, hvor vi internt på AU kan drøfte både de risici og de potentialer, som ChatGPT og andre modeller medfører for vores uddannelser. For der er rigeligt af begge dele.

På den ene side kunne ChatGPT være en trussel mod vores eksamensintegritet og mod de studerendes evne til selvstændig, kritisk tænkning. På den anden side kan man opfatte botten som endnu et digitalt værktøj – en slags sparringspartner, som vores studerende med Isaac Newtons ord kan stå på skuldrene af, så de kan se længere.

ChatGPT er hverken god eller ond i sig selv

Som al anden teknologi er ChatGPT hverken god eller ond i sig selv. Det handler udelukkende om, hvordan vi anvender den. Vi er naturligvis ikke ukritiske jubeloptimister – det er vi generelt sjældent på universiteterne. Men vi må heller ikke gå i den anden grøft og blive maskinstormere, som er blinde for teknologiens potentialer.

I 1980’erne blev mange amerikanske revisorer skræmt fra vid og sans, da forløberen for Excel blev introduceret. De frygtede, at den ville umenneskeliggøre bogholderiet og overflødiggøre deres arbejdskraft. I realiteten endte programmet dog snarere med at effektivisere arbejdsgange og frigøre ressourcer, som forøgede produktiviteten hos de, som forstod at bruge teknologien. Og revisorfaget findes heldigvis endnu.

Ansvarsforflygtigelse at holde ChatGPT ud i strakt arm

Hvis vi på universiteterne forsøgte at holde ChatGPT helt ud i strakt arm, ville det ret beset være ansvarsforflygtigelse. Mange af vores studerende vil skulle håndtere kunstig intelligens i deres arbejdsliv, og det skal vi naturligvis forberede dem på – både hvad angår de teknologiske, de juridiske, de etiske og de sociale aspekter.

Før vi kommer så langt, skal vi dog overveje nøje, hvordan vi tilpasser vores uddannelser, vores eksamensformer og vores undervisningsmetoder, så vi tager højde for ChatGPT såvel som de andre former for kunstig intelligens, der vil følge efter. Det er spørgsmål, som vedrører både eksamensjura, didaktiske metoder og alt derimellem.

Derudover fordrer teknologien også andre vigtige refleksioner i vores fagmiljøer. Selv for os, som ikke er med i den teknologiske avantgarde, giver ChatGPT anledning til spændende og helt grundlæggende spørgsmål om, hvad uddannelse er, hvordan det bidrager til samfundet, og hvad vi forventer, at vores dimittender har lært, når de får eksamensbeviset i hånden. Derfor håber jeg, at rigtigt mange vil være klar til at diskutere AI og uddannelse.

Korrekturlæst af Charlotte Boel