Omnibus prik

Søges: Dekan med godt humør. To faktisk

Hvis du drømmer om at blive dekan, er det nu, du skal til tasterne. Universitetsledelsen har nemlig slået to stillinger op som dekan for henholdsvis Faculty of Technical Sciences og Faculty of Natural Sciences.

Det naturvidenskabelige fakultet Science & Technology skal splittes i to selvstændige fakulteter, og nu skal der ansættes to nye dekaner til at lede dem. Medarbejdere og studerende på de to fakulteter er fordelt på en række lokationer rundt om i landet, og forsker, underviser og studerer inden for mange meget forskellige videnskabelige felter. Illustration: Louise Thrane Jensen/Det Koloristiske Komplot

FAKTA

 • Stillingsopslag: Dekan for Faculty of Natural Sciences

 • Faculty of Natural Sciences
  Videnskaber: Bioscience i Aarhus, Datalogi, Fysik og Astronomi, Geoscience, Kemi, Matematik, Molekylærbiologi og Genetik.
  Volumen: Ansatte: 1.366 VIP: 679 Ph.d.: 175 TAP: 512 Indtægter i alt: 1.423 millioner kroner Eksterne midler: 523 millioner kroner STÅ-produktion: 2.460
 • Stillingsopslag: Dekan for Faculty of Technical Sciences
   
 • Faculty of Technical Sciences
  Videnskaber: Agroøkologi, Bioscience i Roskilde, Fødevarer, Husdyrvidenskab, Ingeniørhøjskolen, Ingeniørvidenskab, Miljøvidenskab.
  Volumen: Ansatte: 1.363 VIP: 655 Ph.d.: 328 TAP: 380 Indtægter i alt: 1.488 millioner kroner Eksterne midler: 706 millioner kroner STÅ-produktion: 2.479

 

Du skal som menneske blandt andet være kendetegnet ved integritet, energi og godt humør, hvis du skal gøre dig håb om at få en stilling som dekan på et af de to fakulteter Faculty of Technical Sciences og Faculty of Natural Sciences. De to fakulteter er en konsekvens af opsplitningen af det hidtil største fakultet på AU, Faculty of Science and Technology.

Erfaren og visionær leder med solid forskningsballast

Desuden skal du være en erfaren, inspirerende og visionær leder med en solid forskningsballast. Og sammen med ledere og medarbejdere skal du realisere dit fakultets ambition om at levere forskningsmæssige gennembrud og tilbyde uddannelser og myndighedsrådgivning på højeste internationale niveau. Du skal også sikre, at fakultetet bidrager væsentligt til løsninger af store samfundsudfordringer som for eksempel bæredygtighed.

Dekan fratrådte i februar

På baggrund af beslutningen om at opdele Science and Technology i to, valgte daværende dekan Niels Christian Nielsen i februar at fratræde. Professor Lars Henrik Andersen er konstitueret dekan.

Ansøgningsfrist er 23. september

Ansøgningen sendes til rektor Brian Bech Nielsen senest 23. september, ansættelsessamtaler finder sted i slutningen af oktober (1. runde) og midten af november (2. runde). De to nye dekaner forventes at tiltræde 1. januar 2020.