Omnibus prik

Størstedelen af studerende er sandsynligvis smittet ved fælles fest

Hovedparten af de smittede studerende på Aarhus BSS kommer fra to hold på HA, der holdt en fælles fest forrige weekend. Prodekan fortæller, at antallet af smittede tirsdag er steget til 41. Og at kurven nok vil være for opadgående den kommende tid. Studerende fortæller, at de er bekymrede over situationen på campus.

Aarhus BSS på Fuglesangs Allé. Arkivfoto: Lise Balsby

De studerende på HA Almen, der er blevet smittet med COVID-19, har taget ansvar for situationen ved at melde det til det lokale coronaberedskab på Aarhus BSS, og det har betydet, at beredskabet har kunnet tage affære for at forebygge yderligere spredning af smitte på campus. 

Det fortæller prodekan for uddannelse på Aarhus BSS, Per Andersen. Han fortæller desuden, at antallet af studerende, der er testet positive for COVID-19, er steget fra 30 tilfælde søndag til 41 tilfælde tirsdag. 

LÆS OGSÅ: Op mod 30 studerende på Aarhus BSS smittet med COVID-19

"Vi må ud fra de indmeldinger, vi har fået fra studerende hen over weekenden, desværre også konstatere, at kurven nok vil fortsætte opad i den kommende tid," siger Per Andersen.

Han sigter i den forbindelse til, at 15 studerende i den forgangne weekend meddelte, at de var testet positive for COVID-19, hvilket betød en fordobling i antallet af kendte smittetilfælde på Aarhus BSS. Og da det er uvist, hvor mange de 15 studerende har nået at smitte, inden de blev klar over, at de havde COVID-19, forventer prodekanen en stigning i antal smittede studerende de kommende par uger.

Smittet ved fælles fest for to hold på HA

De studerende er for størstepartens vedkommende efter al sandsynlighed blevet smittet ved en fest, som to hold på HA Almen holdt forrige weekend. Prodekan Per Andersen vurderer, at halvdelen af de smittede studerende har fået smitten ved eller i forlængelse af festen. 

"Jeg kan selvfølgelig ikke afvise, at nogle kan være blevet smittet i en anden sammenhæng. Men ud fra arbejdet med at bryde smittekæden, som vores lokale beredskab bistår Styrelsen for Patientsikkerhed med, tyder alt på, at størstedelen har fået smitten ved festen," forklarer Per Andersen.

De cirka 55 studerende på de to hold har fået at vide, at de må følge undervisningen online den kommende tid, da de ikke kan komme på campus, så længe der er en øget risiko for, at flere af dem også vil vise sig at være blevet smittet med COVID-19.

Studerende på de pågældende hold er ifølge prodekanen blevet opfordret til at lade sig teste.

Yderligere hold sendt hjem mandag og tirsdag

Samtidig har der vist sig nogle andre mønstre i forhold til smittespredning efter weekenden, så de første to dage i denne uge er der sendt yderligere hold hjem.

"Status på  Aarhus BSS er her onsdag formiddag, at der er sendt i alt 3 hold på HA Almen hjem, 1 hold fra BA(jur.) og 1 hold fra cand.merc. Også i disse tilfælde tyder det på, at de studerende er blevet smittet ved festlige sammenkomster i forrige weekend," siger prodekan Per Andersen.

Studerende deler bekymring for smitte

Studerende på de øvrige hold på HA Almen er bekymrede over den øgede risiko for smitte. Mikkel Jul Kiil, der læser på første semester, er en af dem. Han går ikke på et af de to hold, som er hårdest ramt, men mandag fik han og de øvrige studerende på hans hold at vide, at en af deres instruktorer var blevet testet positiv. 

"Han havde fået symptomer dagen efter, at han havde undervist os, og han fik så at vide, at han var testet positiv i weekenden. Han skrev det til os mandag, hvor han også opfordrede alle på holdet til at blive testet så hurtigt som muligt," fortæller Mikkel Jul Kiil.

"Jeg blev da lidt overrasket, for det er første gang, jeg har været så tæt på en, der er smittet." 

Om sin reaktion på beskeden fra instruktoren siger han:

"Jeg blev da lidt overrasket, for det er første gang, jeg har været så tæt på en, der er smittet. Vi har i min studiegruppe også snakket om, at vi helst kun vil deltage i onlineundervisning, så længe vi ikke ved, hvor mange der er smittet på vores eget hold. Men også på de andre hold. Vi sidder jo flere hold sammen til forelæsninger, vi kan være op til 100 i det samme auditorium."

Hvem skal vi henvende os til?

Foreløbig er det blevet ved snakken i studiegruppen, fortæller Mikkel Jul Kiil. Det skyldes, at studiegruppen ikke ved, hvem de skal henvende sig til 'højere oppe' med deres bekymringer i forhold til at komme på campus.

"Men det hele er også så nyt, så vi blev enige om, at der nok snart kommer en melding om, hvordan vi skal forholde os. Vi er i hvert fald i tvivl lige nu på holdet."

Oliver Hornsleth læser også HA Almen på første semester, men på et andet hold end Mikkel Jul Kiil. Også han så helst, at det blev meldt ud, at de studerende skal deltage i undervisningen online de kommende par uger.

"Jeg møder op, fordi det er det, vi har fået at vide, at vi skal. Men hvis det ikke bliver meldt ud til os ret snart, at vi skal blive hjemme, vælger jeg selv at gøre det, indtil det hele er mere stabilt. Ikke fordi jeg er bange for mit eget vedkommende, men jeg ser mine bedsteforældre ret tit for tiden," forklarer han.

I skal gå til studielederen

Prodekan Per Andersen er ked af at høre, at de studerende er i tvivl om, hvor de skal henvende sig med deres tvivl. 

"Jeg kan helt konkret svare dem, at de skal gå til deres studieleder. Men jeg fornemmer også på udtalelserne fra de studerende, at de savner information om, hvordan vi håndterer situationen, og at de derfor ikke er helt trygge ved at komme på campus."

"Men det forbandede er, at vi sandsynligvis kommer til at leve med det her også de kommende semestre." 

Per Andersen fortsætter:

"Og når vi er utrygge, vil de fleste af os nok helst have at vide, hvad vi skal gøre i en givne situation, i stedet for at få at vide, hvordan vi bør forholde os generelt. Men det forbandede er, at vi sandsynligvis kommer til at leve med det her også de kommende semestre. Og dér kan vi ikke sende alle hjem, hver gang vi bliver ramt. Men de studerende fortjener selvfølgelig klar information om, hvordan vi arbejder bag linjerne i de her dage. Og det vil jeg sørge for, at de får, så de ikke skal være utrygge ved at komme på campus." 

Pissesvært at holde afstand

Selvom de to førsteårsstuderende er bekymrede over situationen på erhvervsøkonomi, føler ingen af dem trang til at pege fingre ad de studerende på de to hold, der holdt den fælles fest, hvor så mange af dem blev smittet.

"Jeg kender det fra mig selv," siger Oliver Hornsleth, "det er pissesvært at holde afstand hele tiden, når man socialiserer med sine medstuderende. Og når man ikke selv er perfekt, er det svært at blive forarget over andre."

Den holdning deler Mikkel Jul Kiil:

"Jeg har også deltaget i fester i Botanisk Have under introugen. Vi holdt os så vidt muligt til vores hold, så det var ikke min oplevelse, at det hele var én stor fest, sådan som det er blevet fremstillet i medierne. Men selvfølgelig, når nogen bliver fulde, bliver det hele let mixet. Og når jeg ser tilbage i dag, tænker jeg da over, om det var det værd, for det går jo også ud over andre."

LÆS OGSÅ: Ungekriseledelse etableres i Aarhus Kommune

Borgmester Jacob Bundsgaard var på et pressemøde tirsdag på Aarhus Rådhus inde på, at det kan være svært at sige fra, at være den kedelige, der overholder alle restriktioner, når de andre på holdet går i byen.

Men borgmesterens udlægning af gruppepres kan hverken Oliver Hornsleth eller Mikkel Jul Kiil genkende i deres studiemiljø.

"Det er 100 procent accepteret, uanset om du tager med i byen eller ej," lyder det fra Oliver Hornsleth.