Omnibus prik

Stort set alle ansatte på AU bliver ramt i tilfælde af lockout

De faglige organisationer har i dag modtaget det officielle lockoutvarsel fra Moderniseringsstyrelsen. Og fra både fællestillidsrepræsentanter og universitetsledelsen er meldingen, at varslet gælder for stort set alle ansatte på Aarhus Universitet.

Der bliver stille på campus på alle AU's lokationer rundt om i landet, hvis en lockout bliver en realitet fra tirsdag 10. april. Det er nemlig stort set samtlige medarbejdere, der er omfattet af lockoutvarslet fra Moderniseringsstyrelsen, der er arbejdsgiver for ansatte i staten. Foto: Lars Kruse.
Olav W. Berthelsen, fællestillidsrepræsentant for det videnskabelige personale (VIP) og det teknisk-administrative personale med akademisk baggrund (AC-TAP). Foto: Maria Randima.
Aase Pedersen, fællestillidsrepræsentant for det teknisk-administrative personale (TAP). Foto: Lars Kruse.
Universitetsdirektør Arnold Boon. Foto: Lars Kruse.

Moderniseringsstyrelsen, som er arbejdsgiver for ansatte i staten, har i dag formelt varslet lockout overfor de faglige organisationer. 

"Som jeg kan forstå det, er det stort set alle, der bliver omfattet, hvis det ender med lockout. Men jeg venter på en klar udmelding fra Dansk Magisterforening," fortæller Olav W. Bertelsen, der er fællestillidsrepræsentant for det videnskabelige personale (VIP) og for det teknisk-administrative personale med akademisk baggrund (AC-TAP).  

Aase Pedersen, der er fællestillidsrepræsentant for det teknisk-administrative personale (TAP), fortæller, at varslet gælder for alle HK'ere:

"Ja, det gælder for alle indenfor OAO (Offentligt Ansattes Organisationer, red.), så mine grupper er alle omfattet af varslet." 

Overblik over situationen

Ledelsen på AU har ligeledes i dag modtaget en kopi af det formelle lockoutvarsel fra Moderniseringsstyrelsen, og lige nu er ledelsen ved at skabe sig et overblik over situationen. Også hvad angår det nødberedskab, der skal være på plads - for eksempel af hensyn til forsøgsdyr - i tilfælde af lockout. 

"Universitetet har modtaget en kopi af lockoutvarslet, og det er ret omfattende. Jeg forventer, at vi kan komme med mere information på mandag. Men som sagt er det et stort materiale, der skal gennemgås, så jeg tør ikke love, at det bliver på mandag. Men det bliver i hvert fald i begyndelsen af næste uge," fortæller universitetsdirektør Arnold Boon.

Hvis enden på det hele bliver, at forhandlingsparterne ikke kan nå til en aftale i forligsinstitutionen, vil lockouten være en realitet fra tirsdag 10. april.

Hvem er ikke omfattet af varslet om lockout?

Nogle grupper af ansatte ved universitetet skal møde på arbejde på trods af det omfattende varsel, da de ikke vil være omfattet af en lockout. Som det fremgår af AU HR's informationsside om, hvordan en eventuel konflikt vil påvirke ansatte på Aarhus Universitet gælder det det følgende ansatte:

  • Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte. 
  • Chefer ansat under overenskomsten for akademikere i staten og lønmæssigt indplaceret i lønramme 36 og derover. 
  • Medarbejdere, som er undtaget ved central eller decentral aftale om nødberedskab. 
  • Medarbejdere ansat på individuel kontrakt, hvor ansættelsen ikke er omfattet af en overenskomst, fordi ansættelsesforholdet ligger uden for overenskomstens gyldighedsområde/dækningsområde. 
  • Elever er normalt undtaget fra konflikt (via hovedaftalerne).
  • Ansatte, der har tjenestefrihed uden løn. Hvis tjenestefriheden ophører under konflikten, er de pågældende omfattet fra dette tidspunkt. 
  • Medarbejdere, der ikke er medlemmer hos de organisationer, konfliktvarslet omfatter.