Omnibus prik

Studenterpolitiske foreninger ved AU er stærkt uenige om SU-reformen: "Ikke ambitiøs nok" og "meget problematisk"

Konservative Studenter i Aarhus mener ikke, reformen er ambitiøs nok, og så gerne, at SU'en på hele kandidaten blev omlagt til lån. Studenterrådet kalder reformen "meget problematisk", idet den ifølge rådet vil forringe studerendes trivsel og fleksibiliteten i uddannelsen – og rammer socialt skævt.

Jeanette Kusk er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet. Max Manøe Bjerregaard er formand for Konservative Studenter i Aarhus. Foto: Roar Lava Paaske & Lise Balsby

Underrubrikken er præciseret, da det fremgik, at Konservative Studenter i Aarhus ønsker at omlægge hele SU'en til lån. Det er imidlertid hele SU'en på kandidaten, Konservative Studenter i Aarhus ønsker omlagt til lån.

Kort før jul landede SVM-regeringen en aftale om en reform af SU'en sammen med partierne Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Konservative. Aftalen betyder blandt andet, at det sjette SU-år sløjfes, så studerende – når reformen er trådt i kraft – kun får SU i den tid, deres uddannelse er normeret til at tage. Derimod får studerende mulighed for at tage slutlån i 24 måneder frem for de nuværende 12 måneder.

Regeringen opsiger SU-forlig og baner vejen for at fjerne det sjette SU-år

At den varslede reform af SU'en ikke ligefrem er populær blandt gymnasieelever og studerende, stod klart i begyndelsen af december, hvor elever og studerende både i Aarhus og København gik på gaden og demonstrerede imod at forkorte SU'en.

Men billedet er mere nuanceret, for blandt to af de studenterpolitiske foreninger på Aarhus Universitet er meningerne om reformen meget delte. Mens Studenterrådet, som også støttede førnævnte demonstration, betragter reformen som "meget problematisk", er man hos Konservative Studenter i Aarhus "grundlæggende positive".

Læs nedenfor, hvordan de to organisationer stiller sig i forhold til centrale elementer i reformen. Omnibus har også rakt ud til Frit Forum Århus, som imidlertid ikke er vendt tilbage på vores forespørgsel.

Problematisk eller uambitiøs?

Hvad er jeres holdning til SU-reformen?

Konservative Studenter i Aarhus: 

"Vi er grundlæggende positive overfor den. I Danmark bruger vi flere penge på SU end på uddannelserne. Derfor synes vi, det er fornuftigt, at man i højere grad skaber balance ved at skære i SU'en og i stedet bruge pengene andre steder inden for uddannelsesområdet. Generelt ser vi gerne, at hele SU'en på kandidaten omlægges til lån, da den nuværende SU rammer socialt skævt. Vores kritik af denne reform er, at den ikke er ambitiøs nok på dette punkt."

Studenterrådet:

"Forslaget om at fjerne det sjette SU-år er meget problematisk af tre årsager: For det første forringer det fleksibiliteten i uddannelsessystemet, hvor det vil blive sværere for studerende, der skifter studie undervejs, at færdiggøre deres uddannelse uden at gældsætte sig. For det andet forringer det trivslen blandt studerende, fordi det tvinger fremtidige studerende til at vælge den ’rigtige’ uddannelse i første forsøg og tilfører en endnu større finansiel usikkerhed til en samfundsgruppe, som i forvejen er spændt hårdt for økonomisk. For det tredje kommer reformen til at ramme socialt skævt og går særligt ud over studerende, der kommer fra ikke-akademiske hjem."

Sæt penge af til trivsel

Ifølge regeringen giver de sparede udgifter til SU et direkte provenu på 380 millioner kroner. Uddannelsesministeren har tidligere udtalt til DR, at det er regeringens klare udgangspunkt, at pengene skal føres tilbage til uddannelsesområdet, hvilket dog skal drøftes med aftalepartierne. Hvis I skulle rådgive politikerne, hvad ville så være relevant at bruge de mange millioner til?

Konservative Studenter i Aarhus: 

"Vi mener, at man bør bruge pengene på at forbedre forholdene på de enkelte uddannelser, så man kan øge fagligheden og trivslen blandt de studerende. En helt konkret mærkesag for os er for eksempel, at der skal finansieres midler til mundtligt specialeforsvar på alle uddannelser, så man kan afslutte sin uddannelse på en værdig måde."

Studenterrådet:

"Vi så helst, at pengene forblev i SU-systemet. Men da det ikke virker realistisk, håber vi på, at aftalepartierne vil investere pengene i de studerende. Ifølge studieundersøgelser fra DM (Dansk Magisterforening, red.) er mange studerende både presset på trivslen og økonomien. Derfor er det kun retfærdigt, hvis pengene bruges på, at universiteterne i samarbejde med de studerende kan implementere nogle reelle og vedvarende trivselsfremmende tiltag, som der i den grad er brug for!"

Så må du låne ...

I stedet for det sjette SU-år øges rammerne for, at studerende kan optage et slutlån fra de nuværende 12 måneder til 24 måneder. Hvad er jeres kommentar til dette?

Konservative Studenter i Aarhus: 

"Det er vi meget positive overfor. Vi mener netop, at man som studerende bør blive bedre til at undersøge alternative finansieringsmuligheder i forhold til SU. Dette kan være ved at have sparet op enten før eller under uddannelsen eller ved at optage SU-lån."

Studenterrådet:

"Vi er grundlæggende kritiske overfor, at studerende føler sig nødsaget til at gældsætte sig. Vi er derfor bange for, at en udvidelse af rammerne for SU-lån vil betyde en stigning i gældsætningen blandt studerende. Vi anerkender samtidig, at SU-lånet er en stor hjælp for rigtigt mange studerende, og at det er positivt, at man får bedre muligheder for at kunne betale for husleje og dagligvarer. Desværre er den nuværende rente på SU-lånet alt for høj, hvorfor vi gerne ser, at den nedjusteres i forbindelse med udvidelsen af rammerne for SU-lånet."

Træder i kraft næste år for nogle studerende

Reformen gælder for alle studerende, der begynder på en ny uddannelse fra sommerstart 2025 – altså også studerende, der begynder på en kandidatuddannelse i 2025. Hvad er jeres kommentar til det?

Konservative Studenter i Aarhus: 

"Nu, hvor det er besluttet, synes vi, det er fint, at det allerede kan træde i kraft næste år."

Studenterrådet:

"Vi er meget bekymrede for, at regeringen endnu en gang lader deres besættelse af arbejdsudbudsreformer gå ud over unge, der vælger at tage en videregående uddannelse. Dannelse, fordybelse og kompetence bliver tilsidesat til fordel for en regnemodel, der kan vise en stigning af årsværk på arbejdsmarkedet. Men realiteten er bare, at aftalepartierne i virkeligheden indfører et nyt uddannelsesloft fra 2025, som medfører, at flere falder fra, fordi man aldrig får lavet et studieskifte."

Korrekturlæst af Charlotte Boel