Wanted: Gode idéer

Lørdag den 5. marts afholder AU-studerende for fjerde gang FOSIA Case Competition, hvor 100 studerende dyster i social innovation. I år er temaet ressourcer. Omnibus har talt med et par af de tidligere års vindere. En af dem driver i dag projektet Social Sundhed – med udgangspunkt i sin vinderidé.

Sidste år blev der tænkt store tanker under temaet "Din by". Foto: Greg McQueen

Mie Jensen fra Digital Design på Institut for Kommunikation og Kultur var blandt vinderne ved sidste års case competition. Dagen var både sjov og lærerig:

”Jeg er vant til at arbejde på projekter på mit studie, men meldte mig, fordi jeg ville se, hvad jeg kunne i samarbejde med andre. Det bedste var, at jeg gennem det tværfaglige samarbejde blev bekræftet i, at jeg kan noget unikt. Det kan være svært at se i hverdagen, hvor man går sammen med studerende med samme baggrund,” fortæller hun og fortsætter.

 

Hvad er FOSIA?

 

FOSIA (Forum for Social Innovation Aarhus) er drevet af 25 frivillige studerende på AU, der hvert år arrangerer en case competition for studerende fra hele landet. Formålet er at lade studerende bruge deres teoretiske erfaringer i praksis på konkrete cases fra virkeligheden.

 

”Man lærer en masse af tværfagligt samarbejde, det giver perspektiver på ens faglighed, samtidig med at det bliver klart, hvad man kan byde ind med. Det tværfaglige samarbejde er også overset på arbejdsmarkedet, hvilket også er en skam, for det har virkelig værdi.”

Har allerede meldt sig igen

Gruppen udviklede idéen ”Smart health system” til Falck. En interaktiv, stemmestyret device, der skulle installeres i ældres hjem og blandt andet hjælpe dem med at huske deres medicin og fødselsdage. Det skulle ligeledes alarmere i tilfælde af en ulykke. Efterfølgende mødtes gruppen et par gange med Falck, men derefter løb idéen ud i sandet.

”Efter et par møder overlod Falck idéen til os. Skulle den føres ud i livet, var vi nødt til at fokusere fuldstændigt på den. Det var lidt ærgerligt, for det havde vi ikke tid til,” fortæller Mie Jensen.

LÆS OGSÅ: En travl dag spækket med gode idéer

Imponeret over studerendes engagement

Selvom Falck efterfølgende ikke valgte at gå direkte videre med de studerendes idé, mener Nicolai Søndergaard, kontraktchef ved Falck, stadig, det var en positiv oplevelse at være case-stiller på FOSIAs case competition:

 

Ressourcer på dagsordenen

 

Under temaet ”-Ressourcer” er årets case-stillere Aarhus Kommune, teknologihuset DELTA og organisationen fødevareBanken klar til at udfordre deltagerne. De vil indledningsvis præsentere deres udfordring, og herefter vælger deltagerne selv, hvilken af de tre cases de ønsker at arbejde med. Grupperne sammensættes efter valg af cases. Ved dagens afslutning kåres en vinder i hver af de tre cases, der får mulighed for at videreudvikle deres idé med hjælp fra Studentervæksthuset.

 

 

”Vi havde igangsat et nordisk innovationsprojekt og tænkte, det kunne være spændende at få andre perspektiver på problemstillingen. Samtidig ville vi gerne give de studerende et indblik i, hvordan vi som virksomhed arbejder med innovation, da det kunne være relevant for de studerende efter studietiden.”

Nicolai Søndergaard var imponeret over de studerende:

”De arbejdede hårdt og engageret, vi fik stillet mange gode spørgsmål undervejs. De havde selvsagt ikke forudgående kendskab til området, men det var omvendt også en fordel, netop fordi vi var nysgerrige på, hvordan de studerende så på den udfordring, vi havde stillet. Én af styrkerne ved FOSIA er, at de studerende arbejder på tværs af flere studieretninger.” Hans råd til dette års deltagere er også at huske at medtænke både social innovation, men også forretningsmodeller i deres projekter.

Fra vinderidé til virkelighed

Men der er idéer fra FOSIAs case competition, der har fået luft under vingerne. Ved FOSIAs første case competition i 2013 stillede Rådet for Socialt Udsatte en case, der satte fokus på uligheden i danskernes sundhed. Casen fangede statskundskabsstuderende Kirstine Louise Bliksteds opmærksomhed. Kirstine Louise Bliksted fortæller:

”Jeg havde ikke det store kendskab til FOSIA inden, men jeg synes, Rådet for Socialt Udsatte formåede at reaktualisere et gammelt og stort problem for velfærdssamfundet.”

LÆS OGSÅ: Studerende konkurrerer i social innovation

Idéudviklingen bar frugt, og Kirstine Louise Bliksteds gruppes vandt i sin kategori med deres idé ”Social Sundhed”. Kirstine Louise Bliksted og hendes gruppe fik den idé, at sundhedsfaglige studerende skulle fungere som brobyggere for socialt udsatte i sundhedsvæsenet ved for eksempel at hjælpe dem til lægen. ”Social Sundhed” kaldte de idéen, som gik hen og vandt sin kategori.

 

Har du mod på at dyste i social innovation?

 

Du kan stadig nå at tilmelde dig FOSIA’s case competition på hjemmesiden.
Tilmeldingsfrist er mandag den 29. februar. 

 

 

”I dommerpanelet sad en repræsentant fra organisationen Sager der Samler, hun hjalp os videre med udvikling af idéen. Vi vandt dog også rådgivning ved Studentervæksthuset, men de tænkte for meget i forretningsmodeller, hvor vi havde mere brug for at tænke i social innovation,” fortæller Kirstine Louise Bliksted.

Interesse fra AU Health

Social sundhed er i dag drevet af frivillige kræfter og hører under Sager der Samler. 60 frivillige er med til at holde hjulene kørende på organisationen, og blandt de frivillige er blandt andet medicinstuderende og studerende på folkesundhedsvidenskab, psykologi og VIA. De får blandt andet erfaring med tværfagligt samarbejde:

”De frivillige får indsigt i en overset gruppes liv, samtidig med at det giver dem praktisk erfaring. De møder deres faglige virkelighed og kan se sig selv udefra i deres faglighed,” fortæller hun.

Selvom Kirstine Louise Bliksted er i gang med at skrive sit speciale på statskundskab, har hun nok at se til ved siden af:

”Lige nu samarbejder vi med prodekan på Health, Charlotte Ringsted, der har fået øje på vores projekt. Hun er ved at undersøge, om man kunne gøre frivilligt arbejde i organisationen meritgivende, eller om det er muligt at starte et center for social sundhed med fokus på praktisk erfaring.”