Omnibus prik

Frafald på AU: Se her, hvornår studerende falder fra på bacheloruddannelserne

Hver femte studerende falder fra på det første år af sin bacheloruddannelse på alle AU's fakulteter på nær Health, der har det laveste frafald på AU. Det viser et overblik over frafaldet per årgang mellem 2017 og 2021. I perioden har fakultetet Natural Sciences formået at nedbringe sit frafald blandt førsteårsstuderende fra omkring hver tredje til hver femte studerende.

Foto: Marjun Danielsen/AU Foto

Frafald på AU:

Det er vidt forskelligt, hvor mange der gennemfører de forskellige bacheloruddannelser på AU. På nogle uddannelser gennemfører 8 ud af 10, mens det på andre er halvdelen, der falder fra undervejs. Få overblikket i denne række af artikler om frafald på AU.

Læs også:

Se her, hvor mange der gennemfører og dropper ud på din uddannelse

Natural Sciences er fortsat det fakultet på AU med det højeste frafald, men har bragt det betragteligt ned siden 2018

Hvert år stopper studerende før tid på AU's bacheloruddannelser, når de finder ud af, at det er et andet fag på universitetet, de vil uddanne sig indenfor, at de vil gå en helt anden vej i livet eller noget helt tredje.

Ser man på, hvornår de studerende falder fra i løbet af studiet, er billedet tydeligt. Frafaldet er allerstørst blandt de førsteårsstuderende, mens en mindre del falder fra på det andet år. Når de studerende kommer til bachelorens tredje år, er det meget få, der stopper.

På fire ud af AU's fem fakulteter er det cirka hver femte studerende, der falder fra inden for det første år. Health skiller sig ud ved at være det fakultet, der har et betydeligt lavere frafald. Her falder cirka hver tiende studerende fra på det første år. 

På det andet studieår er frafaldet betragteligt lavere på alle fem fakulteter, men her er der større forskel på tværs af fakulteterne. På Nat, Tech og Arts er det for eksempel hver tiende – 10 procent – der falder fra på andet år, mens det på Health og Aarhus BSS kun er omkring 5 procent, der stopper på uddannelsen. 

Nat er det fakultet, der i perioden 2017-2021 – hvor tallene stammer fra – har haft det største frafald, men det er også det fakultet, der har formået at nedbringe antallet allermest. 

Få overblikket

Herunder kan du se, hvornår frafaldene på AU's bacheloruddannelser sker. Fakta bag tallene finder du i bunden af artiklen. Det er især værd at bemærke, at studerende, der blot skifter studie på AU, tæller med som frafaldne på den uddannelse, de skifter fra. Studerende, der falder fra inden for den første måned, er desuden ikke inkluderet i opgørelsen. 

Frafaldstidspunkt på Arts – BA

Årgang Frafald 1. år Frafald 2. år Frafald 3. år Antal studerende på årgangen
2017 20 % 9 % 3 % 1.773
2018 20 % 9 % 2 % 1.686
2019 18 % 8 % 3 % 1.842
2020 22 % 9 % 1.927
2021 23 % 1.709

Frafaldstidspunkt på Aarhus BSS – BA

Årgang Frafald 1. år Frafald 2. år Frafald 3. år Antal studerende på årgangen
2017 22 % 5 % 4 % 2.595
2018 19 % 7 % 2 % 2.565
2019 20 % 5 % 2 % 2.396
2020 20 % 4 % 2.411
2021 21 % 2.181

Frafaldstidspunkt på Health – BA

Årgang Frafald 1. år Frafald 2. år Frafald 3. år Antal studerende på årgangen
2017 7 % 4 % 3 % 748
2018 8 % 3 % 2 % 762
2019 9 % 5 % 2 % 787
2020 9 % 5 % 805
2021 11 % 811

Frafaldstidspunkt på Natural Sciences – BA

Årgang Frafald 1. år Frafald 2. år Frafald 3. år Antal studerende på årgangen
2017 29 % 15 % 3 % 882
2018 28 % 12 % 3 % 876
2019 20 % 10 % 3 % 755
2020 21 % 11 % 926
2021 22 % 761

Frafaldstidspunkt på Technical Sciences – BA

Årgang Frafald 1. år Frafald 2. år Frafald 3. år Antal studerende på årgangen
2017 23 % 9 % 4 % 1.156
2018 16 % 12 % 3 % 1.244
2019 20 % 10 % 2 % 1.119
2020 21 % 9 % 1.238
2021 21 % 1.158

Om tallene

  • Tallene vedrører årgange 2017 til 2021 og er fordelt på fakulteter. Frafaldet er opgjort på 1., 2. og 3. år.
  • Tallene vedrører AU’s bacheloruddannelser inklusive professionsbacheloruddannelser.
  • Vær opmærksom på, at studieskiftere tæller med som frafaldne. Stopper man på datalogi og begynder på matematik næste sommer, tæller man med som frafalden i datalogis statistik, selvom man bliver på AU og gennemfører en anden uddannelse. På matematik vil man så tælle som gennemført.
  • Bemærk, at frafald kan være foranlediget af den studerende selv eller af administrationen. Administrativ udmeldelse kan blandt andet skyldes studieskift, en ikke-bestået førsteårsprøve, inaktivitet, overskredet maksimal studietid, eller at alle eksamensforsøg til en prøve er brugt uden at være bestået.
  • Der er ændret på optagelseskravene i løbet af perioden, hvilket kan have betydning for eksempelvis antal optagne.
  • Studerende, der er faldet fra den første måned, er ikke inkluderet i opgørelsen.

Kilde: AU Uddannelse

Korrekturlæst af Charlotte Boel.