Omnibus prik

Aktionerende studerende planlægger at udvide blokade på Aarhus Universitet

De studerende, som siden onsdag 19. november har blokeret rektoratet på Aarhus Universitet, planlægger at hindre gennemførelsen af en konference onsdag 26. november på AU. Regeringens "Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser" (Kvalitetsudvalget) skal her lancere dets bud på netop kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Studerende har siden onsdag i sidste uge blokeret adgangen til blandt andre rektor og prorektors kontorer. Den universitetspolitiske gruppe "Et andet universitet" står bag blokaden. Foto: Anders Trærup

De to talsmænd fra den universitetspolitiske gruppe "Et andet universitet" - der står bag den igangværende blokade af rektoratet på AU - forklarer om baggrunden for den planlagte udvidelse af blokaden:

"Kvalitetsudvalgets sammensætning tydeliggør dets ideologiske fundering: Tre direktører fra det private erhvervsliv og fire økonomer. Sammensætning gør, at svaret på, hvad kvalitet er, er givet på forhånd - kvalitet bliver lig med erhvervsrelevans. Vi er uenige i, at erhvervsrelevans skal være målestokken for kvalitet," siger den ene af de to talsmænd, studerende Søren Mau.

Han suppleres af den anden talsmand, studerende Esben Bøgh Sørensen:

"Udvalget inkarnerer en særlig forståelse af, hvad et universitet er – en forståelse som er blevet tendentiøs i løbet af de sidste 10-15 år: Universitetet skal gøres til en professionsskole. Det er på baggrund af de overvejelser, at vi blokerer Kvalitetsudvalgets præsentation på onsdag.”

Kvalitetsudvalget er illegitimt

Hvorfor møder I ikke bare op på konferencen, hvor I vil have mulighed for at diskutere kvalitet og relevans i uddannelsen - i stedet for at hindre andre i at deltage ved at blokere konferencen?

"Vi mener, at udvalget i sin sammensætning er illegitim, og derfor ser vi dem ikke som de rette at diskutere med. Sikringen af kvalitet skal på demokratisk vis komme nedefra på universiteterne, og ikke fra et centralt regeringsudvalg, der tjener erhvervslivets interesser,” siger Esben Bøgh Sørensen. 

Hvorfor vælger I at blokere - og igen hindre andre i at deltage fremfor for eksempel at demonstrere ved konferencen?

"Vi vil have størst mulig effekt ud af vores aktion, og der tror vi ikke på, at det nytter at demonstrere. Desuden mener vi, at vi ved aktionsformen får vist, at Kvalitetsudvalget efter vores opfattelse er illegitimt," siger Søren Mau.

Hvordan forestiller I jer, at universitetsledelsen vil reagere, når I planlægger at udvide blokaden?

"Vi tænker ikke så meget på, hvad ledelsen tænker. Vi mener, at vi gør det rigtige. Men vi håber da, at ledelsen vil støtte os og være med til at blokere," fortsætter Søren Mau. 

Kvalitetsudvalget skal ikke forhindres

Prorektor Berit Eika var ikke klar over, at de aktionerende planlægger at blokere for, at Kvalitetsudvalget kan fremlægge sin rapport. Men hun er ikke desto mindre klar i mælet, da Omnibus forelægger hende situationenOg spørger til, hvordan universitetsledelsen stiller sig, hvis de aktionerende blokerer konferencen.

"Jeg mener helt sikkert ikke, at Kvalitetsudvalget skal forhindres i at præsentere sin rapport. Vi har valgt at samarbejde med de aktionerende. Og lige nu opholder vi os i midlertidige kontorer, hvilket selvfølgelig ikke er en holdbar situation, da både ledelse og medarbejdere i vores sekretariat har ret - og pligt - til at udføre vores arbejde. Men vi har valgt den tilgang, fordi vi som udgangspunkt ikke ønsker en konfrontation med studerende, der ønsker at give deres holdninger til kende. Jeg tror og håber, at de viser sig den tillid værdige," siger prorektor.

De aktionerende virker ret besluttede på at udvide blokaden. Du har tidligere sagt, at I ikke har planer om at tilkalde politiet i forbindelse med besættelsen af rektoratet. Men ændrer I holdning til det, hvis de aktionerende gør alvor at blokere for Kvalitetsudvalget? 

"Jeg kan ikke svare på det på stående fod. Men det kan jeg ikke forestille mig. De studerende må da forstå, at det er helt uholdbart, hvis Kvalitetsudvalget ikke kan præsentere sin rapport. Også fordi, der er mange, som har meldt sig til den konference," siger Berit Eika. Og fortsætter:

"Mange, som gerne vil høre, hvad udvalget fremlægger på onsdag. Og lige så vel, som vi skal sikre, at de studerende kan komme til orde, skal vi sikre, at andre også kan komme til det. Vi kan være uenige - det ligger i hele universitetskulturen - men vi skal kunne lade hinanden komme til orde." 

Tre lektorer og en professor emeritus blandt talerne til debatmøde

De aktionerende holder mandag kl. 16.00 et åbent informationsmøde om blokaden i det blokaderamte rektorat.

Desuden fortæller de to talsmænd, at de aktionerende tirsdag kl. 17.00 arrangerer et offentligt debatmøde om universitetets rolle i samfundet med deltagelse af lektor i statskundskab, Gorm Harste, fra AU, lektor i engelsk, Tabish Khair, fra AU, lektor i filosofi, Anne Marie Christensen, fra SDU og professor emeritus, Curt Sørensen, fra Institut for Statskundskab på AU.  

Blokade opgivet på Københavns Universitet

Samtidig med at den universitetspolitiske gruppe "Et andet universitet" planlægger at udvide sin aktion på Aarhus Universitet, har gruppen søndag måtte opgive en lignende blokade på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet. "Et andet universitet" har sit udspring på KU.


Fakta

Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Regeringen har nedsat udvalget, som har i opdrag at komme med anbefalinger til, hvordan kvalitet og relevans kan styrkes på de videregående uddannelser.

Udvalget har udgivet sin første rapport, og det er dets anden rapport, som skal præsenteres på en konference onsdag 26. november i Stakladen på AU. Udvalgets arbejde sluttes med en samlet rapport inden nytår.

Kvalitetsudvalget præsenterer rapport II på AU (Medarbejdere.au.dk)

Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser (ufm.dk)